PROGRAMM

9.30–10.00 registreerumine ja hommikukohv
10.00 Koolituse sissejuhatus

10.05-11.10 Millised on projekti juhtimise üldpõhimõtted?
Algis Perens

 • Mis on projektijuhtimine?
 • Mida me projektides juhime?
 • Millised on kõige olulisemad osapooled projektides?
 • Kus tehakse projekti kõige olulisemad otsused?
 • Milliseid vigu tehakse enim projektide juhtimises ja kuidas vigu vältida?
 • Milline peaks olema lähteülesanne projekti liikmetele, tiimile?

11.10-12.15 Kuidas viia läbi projekti tegevuste planeerimine ja mida arvestada enda kui projektijuhi tööaja planeerimisel?

Algis Perens

 • Millises järjekorras viia läbi projekti planeerimine?
 • Kuidas määrata tööde ajalist kestust?
 • Miks on vaja teada, milline on projekti kriitiline tee?
 • Milliseid vigu tuleks vältida?
 • Kuidas planeerida projektijuhil oma aega, kui lisanduvad projektiga seotud tööd?

12.15-13.00 Lõuna

13:00-15:00 Projektide juhtimine ja tulemuslik elluviimine
Tiit Valm

 • Kuidas juhtida piiratud õigustega?
 • Kuidas saavutada kokkulepped projektimeeskonna liikmetega?
 • Kuidas viia läbi projekti avakoosolek?
 • Kuidas juhtida aega ja tulla toime projektis kokkulepitud ajaga?
 • Kuidas juhina kindlustada kokkulepete täitmine projekti liikmete poolt?
 • Kuidas õppida töö käigus?

15.00-15.10 Koolituspäeva kokkuvõte

 

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru