Skip to main content

SUHTLUSKONFLIKTIDE ENNETAMINE JA LAHENDAMINE

Koolitaja Jaana Susanna Liigand-Juhkam

08.05.2024 Ajakirjandusmaja IV korrus, Pärnu mnt 67a, Tallinn

Praegune aeg soosib pingeliste olukordade tekkimist inimestevahelises suhtluses ja hea ning tasakaalukas suhtlemisoskus on eriti vajalik.

Seepärast oleme loonud koolituse mille eesmärk on anda praktilisi teadmisi pingelistes olukordades suhtlemiseks, erimeelsuste ennetamiseks ja lahendamiseks.

Koolituse tulemusena saab osaleja teada:

 • mis tüüpi inimestega on lihtne pingelistesse olukordadesse sattuda ja millised suhtlemistehnikad
  aitavad nendega toime tulla?
 • millised on tüüpilised suhtlusprobleemid, millest need tekivad ja kuidas neid ennetada ning
  lahendada?
 • kuidas märgata ja reguleerida iseenda emotsioone ning tulla toime teiste inimeste emotsioonide
  ja reageeringutega?
 • kuidas hästi ja tasakaalukalt suhelda?
 • kuidas suhtlemises saavutada lahendusi „võitja-võitja“ mudeli järgi
 • millised on kasulikud meetodid ja võtted suhtlemiseks keeruliste inimestega?

Tunnustatud koolitaja Jaana Susanna Liigand-Juhkam käsitleb koolitusel teemat süsteemselt ja põhjalikult.

Ootame Teid koolitusele osalema
Areng.ee

KOOLITAJA

Jaana Susanna Liigand-Juhkam - koolitaja

Jaana Susanna Liigand- Juhkam

Jaana Susanna Liigand-Juhkam on koolitaja ja õppejõud, mitmete raamatute autor ja kaasautor.

Jaana koolitusteemad hõlmavad nii enese kui ka teiste juhtimise psühholoogilisi võtteid, meeskonnatööd, konfliktide ohjamist, stressiga toimetulekut, suhtlemis- ja läbirääkimisoskusi ning õnne, heaolu ja motivatsiooniga seotud valdkondi.

Jaana on õppinud militaarkallakuga North Georgia College & State University’s USA-s ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises Estonian Business School´is ning psühholoogias Tartu Ülikoolis.

Viimati täiendas ta end Erickson College’i lahenduskeskse coaching’u programmis.

Koolituse valdkonnas tegutseb Jaana alates aastast 2002 ning on selle aja jooksul koolitanud tuhandeid töötajaid ja juhte nii avaliku kui erasektori organisatsioonidest.

HINNAKIRI

Hinnakiri (hinnad ühe osaleja kohta ühest ettevõttest):

Koolitusele registreerumine kuni 22.04.2024

 • 4 ja enam osalejat 139 EUR
 • 2-3 osalejat 169 EUR
 • 1 osaleja 199 EUR

Koolitusele registreerumine perioodil 23.04.2024 – 30.04.2024

 • 4 ja enam osalejat 169 EUR
 • 2-3 osalejat 199 EUR
 • 1 osaleja 249 EUR

Hind ühe osaleja kohta ja hindadele lisandub käibemaks

Osavõtutasu sisaldab: Koolitusel osalemist, koolitaja elektroonilisi materjale ja saalikoolituse puhul lõunasööki ja kohvipausi.

Eelregistreerimise tähtaeg: 30. aprill 2024

Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele
Lisainfo koolituse kohta e-posti aadressil info@areng.ee

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud peale 30. aprilli 2024, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.

PROGRAMM

09.45-10.00 Hommikukohv ja osalejate registreerimine

10.00-10.05 Koolituse sissejuhatus

10.05-11.10 Millest pingelised olukorrad suhtlemisel tekivad ning kuidas neid ennetada?  

Jaana Susanna Liigand-Juhkam , suhtlemiskoolitaja

Jaana käsitleb koolituse esimeses osas järgmisi teemasid:

 • Millised suhtlusprobleemid organisatsioonides esinevad?
 • Miks ja millest pinged suhtlemises tekivad?
 • Milline juhtimisstiil aitab ennetada suhtlemisprobleeme?
 • Kuidas konflikti abil käivitada muutusi?

11.10-12.00 Toimetulek keeruliste inimeste ja suhetega ning pingete juhtimine

Koolitaja Jaana Susanna Liigand-Juhkam vastab koolituse teises osas järgmistele küsimustele:

 • Mis tüüpi inimestega on lihtne konflikti sattuda ja millised suhtlemistehnikad aitavad konfliktidega toime tulla?
 • Millised on tüüpilised erimeelsused kolleegide vahelistes suhetes ja kuidas nendest hoiduda?
 • Kuidas keeruliste ja konfliktsete inimestega kompromisse saavutada?
 • Kuidas märgata ja reguleerida iseenda emotsioone ning tulla toime teiste inimeste emotsioonide ja reageeringutega?  

12.00-12.45 Lõuna

12.45-14.15  Millised on tüüpilised suhtlusprobleemid ja nende lahendamise meetodid?

Koolituse kolmas osa võimaldab vastuseid leida järgmistele küsimustele:

Millised on head suhlemisvõtted, kui:

 • inimeste väärtushinnangud ja isiksuse omadused satuvad vastuollu teiste inimeste hinnagute ja omadustega
 • töötajatel on erinevad seisukohad organisatsiooni või selle osade eesmärkidest
 • töötajatel on erinevad seisukohad organisatsiooniliste muudatuste ja ümberkorralduste vajalikkusest ning nende teostamise viisidest
 • töötajal/töötajatel on vastuseis juhtkonna/juhi otsustele või juhtimisstiilile
 • mõni tiimiliige on liialt domineeriv
 • kolleegide vahel on suhtlemisprobleemid
 • võitlus käib piiratud (eelarveliste) ressursside eest
 • konflikt on juba kaugele arenenud, suureks paisunud

14.15-14.30 Kohvipaus

14.30-15.45 Koolitaja Jaana Susanna Liigand-Juhkam käsitleb koolituse neljandas osas järgnevaid teemasid:

 • Milliseid argumenteerimisvõtteid ja läbirääkimistehnikaid aitavad pingelisi olukordi lahendada?
 • Kuidas saavutada lahendusi „võitja-võitja“ mudeli järgi?
 • Kuidas kehtestav käitumine võimaldab konflikte ennetada ja lahendada? 
 • Kuidas saavutada kompromiss?

15.45-16.00 Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine