Skip to main content

VEEBIKONVERENTS PÕLVKONDADE ÜLENE JUHTIMINE

08.05.2024 kell 10-14.15 Zoomi keskkonnas

Kõikides organisatsioonides töötavad erinevates vanustes inimesed, mis võib esitada juhtidele ja tiimidele mitmeid väljakutseid. Võimalikud erinevad tööstiilid, tööle pühendumine, isiklikud väärtused, veendumused, elukogemused, ootused, käitumismustrid, uued kommunikatsioonivahendid, uute teadmiste kiire omandamine, kaasaegsete juhtimisstiilidega kohandumine, konfliktide ennetamine, muudatustega toimetulek jp. teised teemad on need, millega peavad nii juhid kui töötajad igapäevaselt tegelema ning arvestama. 

Et nendel teemadel esitada ajakohaseid parimaid teadmisi ja saaksite rohkem mõista erinevate põlvkondade koos toimimist organisatsioonis/tiimis kutsume Teid osalema veebikonverentsile „Põlvkondade ülene juhtimine“ 8. Mail.

Konverentsil käsitletavad teemad:

 • Millega peavad juhid arvestama või mida tegema teistmoodi, kui töötajad või tiimi liikmed on erinevatest põlvkondadest?
 • Põlvkondade vaheline koostöö organisatsioonis ja tiimides – kas väljakutse või võimalus? Mida teha ja kuidas tagada, et suhtlemine ja kommunikatsioon oleks meeskonnas tulemuslik?
 • Kuidas on värbamise sisu muutunud seoses erinevatest põlvkondadest inimeste värbamisega? Millele tuleb värbamisel tähelepanu pöörata, et tugev meeskond kokku panna?
 • Kuidas ennetada pōlvkondade vahelisi konflikte ja kriise vōi nende olemasolul neid lahendada? Kas organisatsioonis on vaja uutmoodi töökorraldust erinevate generatsioonide väärtushinnanguid arvestades?
 • Millised on uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud õppimise väljakutsed erinevates põlvkondade esindajates?

Ootame osalema

Areng.ee ja Meaningful Talks

Veebikonverentsi produtsendid

KOOLITAJA

HINNAKIRI

Hinnakiri (hinnad ühe osaleja kohta ühest ettevõttest):

Konverentsile registreerumine kuni 22.04.2024

 • 99 EUR

Konverentsile registreerumine perioodil 23.04.2024 – 30.04.2024

 • 139 EUR

Hindadele lisandub KM

Osavõtutasu sisaldab: Veebikonverentsil osalemist, elektroonilisi materjale ja järelvaatamist 20 päeva. 

Registreerimise tähtaeg: 30.aprill 2024

Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele
Lisainfo koolituse kohta e-posti aadressil info@areng.ee

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud peale 30. aprilli 2024, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.

PROGRAMM

9.45-10.00 Kogunemine

10.00-10.40 Millega peavad juhid arvestama või mida tegema teistmoodi, kui töötajad või tiimi liikmed on erinevatest põlvkondadest? 

Esineja: Helena Viiroja, Tele2 personalijuht

Helena ettekanne vastab järgmistele küsimustele:

 • Milles seisneb väljakutse juhtimisele?
 • Mida peavad juhid tegema teistmoodi?
 • Kuidas ühendada erinevate põlvkondade inimesed ühtseks tiimiks?
 • Kuidas juhtida muutusi erinevaid põlvkondi arvesse võttes?
 • Kas ja milline vahe on X ja Z generatsioonist juhtidel ja kas nad näevad üksteist erinevalt?

SUHTLEMINE JA KOOSTÖÖ ERINEVATE PÕLVKONDADE VAHEL

10.45-11.25 Generatsioonide vaheline koostöö – kas väljakutse või võimalus? Mida teha ja kuidas tagada, et suhtlemine ja kommunikatsioon oleks meeskonnas tulemuslik?

Esineja: Annika Sööt, PCC (Professional Certified Coach), International Coach Federation (ICF) liige ja ICF Estonia kaasasutaja, sinucoach.ee

Annika ettekanne vastab järgmistele küsimustele: 

 • Millised on erinevate põlvkondade suhtlusstiilid?
 • Kuidas luua suhtluskeskkond, mis toetab erinevate põlvkondade esindajate omavahelist mõistmist?
 • Millised on erinevate põlvkondade erinevuste ja sarnasuste tundmaõppimise võimalused?
 • Kuidas ennetada, lahendada põlvkondade vahelisi konflikte ja edendada koostööd?

PAUS: 11.25-11.40

ERINEVATEST PÕLVKONDADEST TÖÖTAJATE VÄRBAMINE

11.40-12.20 Kuidas on värbamise sisu muutunud seoses erinevatest põlvkondadest inimeste värbamisega? Millele tuleb värbamisel tähelepanu pöörata, et tugev meeskond kokku panna?

Esineja: Ketlin Kasak, Kasak Solutions OÜ asutaja, personali- ja juhtimisvaldkonna edendaja

Ketlini ettekanne vastab järgmistele küsimustele: 

 • Millised metoodikad aitavad hinnata kandidaatide sobivust olemasolevasse tiimi ja organisatsiooni?
 • Mida värbamisel silmas pidada, kas pigem tiimis võiks olla sama põlvkonna või erinevate põlvkondade esindajad?
 • Kui suur tähtsus üldse on  vanusel?
 • Kas töökuulutused peaksid olema erinevatele põlvkondadele erinevad?
 • Milline värbaja mõtteviis aitab viia selleni, et tulemuslikult erinevast põlvkonnast inimesi värvata ja tiimi sobitada? 

ERINEVAD PÕLVKONNAD TEHNOLOOGIATE KASUTUSELE VÕTMISES JA ÕPPIMINE

12.20-13.00 Kas ja kuidas uued tehnoloogiad lahendavad õppimise väljakutseid erinevate põlvkondade jaoks? 

Esineja: Anneli Veispak, PhD, EBSi haridustehnoloogia kaasprofessor, keskendudes oma töös  õppimiskogemuste optimeerimisele ja (digitaalsete) kursuste/tundide disainile.

Anneli ettekanne vastab järgmistele küsimustele: 

 • Kuidas erinevad põlvkonnad õppimisele lähenevad- millised hirmud, ootused ja nõudmised on neil õppimisele, õpetajatele ja õppematerjalidele?
 • Millised on põlvkondadevahelised erinevused digitaalses kirjaoskuses ja harjumustes, mis õppimisvõimekust ja -käitumist mõjutavad?
 • Digitaalsed tehnoloogiad õppimises- kas lihtsalt vahend või midagi enamat?
 • Kuidas luua õppimiskeskkondi, kuhu erinevad põlvkonnad tahavad kokku tulla?

PAUS: 13.00-13.15

PÕLVKONDADE VAHELISED KONFLIKTID JA ERIMEELSUSED

13.15-13.55 Kuidas ennetada või lahendada pōlvkondade vahelisi erimeelsusi ning konflikte organisatsioonis/tiimis?

Esineja: Ülo Vihma, juhtimiskonsultant, Meeskonnakoolitus ja Arendus OÜ

Ülo Vihma vastab ettekandes järgmistele küsimustele:

 • Millised on põlvkondade vahelised tüüpilised konfliktid või erimeelsused töökeskkonnas ja mis neid põhjustavad?
 • Kuidas ennetada või lahendada pōlvkondade vahelisi erimeelsusi ning konflikte organisatsioonis/tiimis?
 • Kas organisatsioonis on vaja uutmoodi töökorraldust erinevate generatsioonide väärtushinnanguid arvestades?

13.55-14.15 KOKKUVÕTE JA LÕPETAMINE