Skip to main content

TÖÖLEPINGU SEADUSE SEMINAR

TÖÖLEPINGU KORREKTNE SÕLMIMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

Lektor on tunnustatud tööõiguse ekspert Thea Rohtla

19.10.2023, Zoomi keskkonnas kell 10.00-14.00

Töösuhteid reguleerivatesse seadustesse on 2022 tehtud mitmeid muudatusi ja 2023 on jõustunud juba päris mitmeid muudatused, mis kõik tööandjatele suuremal või vähemal määral uusi kohustusi või vastutust kaasa toovad. Oluline on ka, et tööseadusandlus oleks üheselt selge.

Seepärast kutsume veebiseminarile 19. oktoobril, kus tunnustatud tööõiguse ekspert Thea Rohtla selgitab nii uute töölepingute sõlmimise, olemasolevate muutmise ja töölepingute lõpetamise reegleid  ning töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise tagajärgi vastavalt jõustunud seadusemuudatustele. 

Seminari täpsemad teemad on:

TÖÖLEPINGU SÕMIMINE

 • Kas sõlmida tööleping või võlaõiguslik töövõtu- või käsundusleping? Mis neid eristab?
 • Millised kokkulepped tuleb saavutada ja millised andmed töötajale esitada? Olulisemad märksõnad: tähtajaline leping, katseaeg, maksud ja maksed, ületunnitöö, lepingu ülesütlemise reeglid.
 • Millal loetakse leping sõlmituks?

TÖÖLEPINGU MUUTMINE

  • Millal on lepingu muudatused kokku lepitud? Kas suulised kokkulepped on lubatud?
  • Kuidas teavitada varem tööle asunud töötajaid 01.08.2022 jõustunud muudatustest? Töölepingu lisas, töökorralduslikus dokumendis või vormistada uus leping?

TÖÖLEPINGU LÕPETAMINE

 • Poolte kokkulepe, tähtaja möödumine, korraline ülesütlemine – kumb pool algatab, kas ja kui palju peab ette teatama või hüvitist maksma?
 • Erakorraline ülesütlemine:
  • Majanduslikud põhjused: millised on koondamise peamised reeglid?
  • Millised on töötajast tulenevad põhjused?
  • Kui põhjalik peab olema ülesütlemisavaldus?
  • Kas hoiatus on alati vajalik?
  • Kas, millal ja kui palju peab ülesütlemisest ette teatama? Milline on vastutus, kui ette ei teata/teatada vähem kui näeb ette seadus?
 • Töölepingu lõpetamise vaidlustamine
  • Millised on võimalikud nõuded?
  • Töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise tagajärjed: kes saab küsida töösuhte jätkumist, kes hüvitist?
  • Hüvitise suurus, mida toob uus regulatsioon hüvitise suuruse kaalutlemisel?

Veebiseminari viib läbi Thea Rohtla, Rohtla Law Office partner/jurist, tunnustatud tööõiguse ekspert

Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke küsimused ette aadressile info@areng.ee  09. oktoobriks.

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 13. oktoober 2023

Seminar on tasuline ja maksumus registreerumisel kuni  09.10.2023 on 139€+km (hind ühe osaleja kohta)

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate vähese ajakuluga selguse töölepingu seaduse kõige ajakohasematest teemadest ja tööõigusega seotud seadusemuudatustest.

Urmas Kõiv, Areng.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Thea Rohtla

Thea Rohtla

Thea Rohtla on Rohtla Law Office OÜ omanik.

Thea on omandanud juristi hariduse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Pikka aega juhtis Thea Tallinna ja Harjumaa ühte töövaidluskomisjonidest.
Ta on paljude tööõigusalaste artiklite ja väljaannete autor ning tunnustatud lektor tööõiguse alal.

HINNAKIRI

Veebiseminaril osalemise maksumus registreerumisel kuni 09.10.2023 on 139€+km (hind ühe osaleja kohta)

Perioodil 10.10.2023-13.10.2023 registreerujatele on osalemise maksumus 169.- eurot+km (hind ühe osaleja kohta)

Tasumine toimub arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Veebiseminar on järelvaadatav ööpäevaringselt 20 päeva jooksul peale seminari toimumist.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate vähese ajakuluga selguse töölepingu seaduse kõige ajakohasematest teemadest ja tööõigusega seotud seadusemuudatustest.

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht