Skip to main content

TÖÖSEADUSTE MUUDATUSTE VEEBISEMINAR

Lektor on tunnustatud tööõiguse ekspert Thea Rohtla

17.01.2023 Zoomi keskkonnas kell 10.00-13.00  

Töösuhteid reguleerivatesse seadustesse on 2022 tehtud mitmeid muudatusi ja 2023 jõustuvad päris mitmeid muudatused, mis kõik tööandjatele suuremal või vähemal määral uusi kohustusi kaasa toovad. 

Seepärast kutsume Tööseaduste muudatuste veebiseminarile 17. jaanuaril, kus tunnustatud tööõiguse ekspert Thea Rohtla selgitab töösuhete ja tööõiguse seadusemuudatustega seotud kõige ajakohasemaid teemasid.

Seminari täpsemad teemad on:

TÖÖLEPINGU SEADUSE ja TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUSE muudatused oktoober-november 2022 ja 01.01.2023

 • Ehitustööliste õigus nõuda töötasu peatöövõtjalt
 • Töötervishoiu olukorra analüüs ettevõttes, koostöö töötervishoiu arstiga
 • Töösuhte poolte kohustused kaugtöö korral 
 • Töötaja terviseandmete töötlemine
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste dokumentatsioon.

23.11.2022 vastu võetud TÖÖLEPINGU SEADUSE muudatused

 • Tähtajalised töölepingud töötutele
 • Iseseisva otsustuspädevusega töötaja, talle kohalduv tööaja regulatsioon
 • Paindlik valveaeg IKT-teenusega tegelejatele

TÖÖLEPINGU SEADUSE muudatused  01.08.2023 ja 01.09.2023 

 • Tööandja täiendavad kohustused töötajate teavitamisel töölepingu andmetest
  • kuidas ja kus kajastada muudatused – juba töösuhtes olevate töötajatega/uute töötajatega
  • teavitamiskohustuse täitmise tõendamine
 • Katseaja üksikasjaline regulatsioon seaduses tagasi koos muudatusega
 • Ebasoodsa kohtlemise kaitse
 • Töötaja õigus sobivatele töötingimustele
 • Muud muudatused: TL ülesütlemise piirangud, puhkusetasu maksmise aeg, teise tööandja juures töötamine
 • Alaealiste töölevõtmise muudetud regulatsioon

RIIGIKOGU MENETLUSES OLEVAD EELNÕUD

 • Rikkumisest teavitaja kaitse seadus 504 SE
 • Pühade ja tähtpäevade seadus ( riigipüha langemine puhkepäevale ) 514 SE

Veebiseminari viib läbi Thea Rohtla, Rohtla Law Office partner/jurist, tunnustatud tööõiguse ekspert

Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke küsimused ette aadressile info@areng.ee  13. jaanuariks 2023

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 13. jaanuar 2023

Seminar on tasuline ja maksumus registreerumisel kuni 09.01.2023 on 99€+km (hind ühe osaleja kohta)

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate vähese ajakuluga selguse tööõiguse kõige ajakohasematest teemadest ja seadusemuudatustest.

Urmas Kõiv, Areng.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Thea Rohtla

Thea Rohtla

Thea Rohtla on Rohtla Law Office OÜ omanik.

Thea on omandanud juristi hariduse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Pikka aega juhtis Thea Tallinna ja Harjumaa ühte töövaidluskomisjonidest.
Ta on paljude tööõigusalaste artiklite ja väljaannete autor ning tunnustatud lektor tööõiguse alal.

HINNAKIRI

Veebiseminaril osalemise maksumus registreerumisel kuni 09.01.2023 on 99€+km (hind ühe osaleja kohta)

Perioodil 10.01.2023-13.01.2023 registreerujatele on osalemise maksumus 139.- eurot+km (hind ühe osaleja kohta)

Tasumine toimub arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Veebiseminar on järelvaadatav ööpäevaringselt 20 päeva jooksul peale seminari toimumist.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate vähese ajakuluga selguse seadusemuudatustest ja tööõiguse kõige ajakohasematest teemadest.

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht