Skip to main content

TÖÖLEPINGU SEADUSE SEMINAR

TÖÖLEPINGU KORREKTNE SÕLMIMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

Lektor on tunnustatud tööõiguse ekspert Thea Rohtla

14.08.2024, Zoomi keskkonnas kell 10.00-14.00

Töösuhteid reguleerivatesse seadustesse on tehtud muudatusi, mis kõik tööandjatele suuremal või
vähemal määral uusi kohustusi või vastutust kaasa toovad. Kohtud on teinud otsuseid, mis
muudavad seniseid tõlgendusi puhkeajast, töötasuna käsitletavatest summadest ja puhkuste
aegumisest ning et muutuvtunnilepingute praegune regulatsioon 2024 juunis kaotab kehtivuse,
räägime seminaril ka plaanitavatest muudatustest paindliku tööaja teemal.
Oluline on, et tööseadusandlusega seotud reeglid oleks üheselt selge nii tööandjale kui ka
töötajatele. Nii tekib töölepingutega vähem arusaamatusi.

Seepärast kutsume veebiseminarile 14. augustil, kus tunnustatud tööõiguse ekspert Thea Rohtla
selgitab nii Riigikohtu seisukohta töötasu kokkulepete kohta kui uute töölepingute sõlmimise,
olemasolevate muutmise ja töölepingute lõpetamise reegleid ning töölepingu ülesütlemise tühisuse
tuvastamise tagajärgi vastavalt jõustunud seadusemuudatustele, samuti Euroopa Kohtu uusi
tõlgendusi puhkeajast ja puhkuste aegumisest..

Seminari täpsemad teemad on:

TÖÖLEPINGU SÕMIMINE
– Kas sõlmida tööleping või võlaõiguslik töövõtu- või käsundusleping? Mis neid eristab?
– Millised kokkulepped tuleb saavutada ja millised andmed töötajale esitada? Olulisemad
märksõnad: tähtajaline leping, katseaeg, töötasu, maksud ja maksed, tööaeg, sh puhkeaja
kestvus, lepingu ülesütlemise reeglid.
– Millal loetakse leping sõlmituks?
– Puhkuste kasutamine ja aegumine

TÖÖLEPINGU MUUTMINE
– Millal on lepingu muudatused kokku lepitud? Kas suulised kokkulepped on lubatud?
– Kuidas teavitada 01.08.2022 jõustunud muudatustest töötajaid, kes olid juba varem tööle
asunud, kuid muudatused veel tegemata? Töölepingu lisas, töökorralduslikus dokumendis
või vormistada uus leping?

TÖÖLEPINGU LÕPETAMINE
– Poolte kokkulepe, tähtaja möödumine, korraline ülesütlemine – kumb pool algatab, kas ja
kui palju peab ette teatama või hüvitist maksma?
– Erakorraline ülesütlemine:
o Majanduslikud põhjused: millised on koondamise peamised reeglid?
o Millised on töötajast tulenevad põhjused?
o Kui põhjalik peab olema ülesütlemisavaldus?
o Kas hoiatus on alati vajalik?
o Kas, millal ja kui palju peab ülesütlemisest ette teatama? Milline on vastutus, kui
ette ei teata/teatada vähem kui näeb ette seadus?

– Töölepingu lõpetamise vaidlustamine
o Millised on võimalikud nõuded?
o Töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise tagajärjed: kes saab küsida töösuhte
jätkumist, kes hüvitist?
o Hüvitise suurus, mida toob uus regulatsioon hüvitise suuruse kaalutlemisel?

Veebiseminari viib läbi Thea Rohtla, Rohtla Law Office partner/jurist, tunnustatud tööõiguse
ekspert
Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke
küsimused ette aadressile info@areng.ee 06. augustiks.

Seminar on tasuline ja maksumus registreerumisel kuni 05.08.2024 on 139€+km (hind ühe osaleja
kohta)
Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 09. august 2024
Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate vähese ajakuluga selguse töölepingu seaduse kõige
ajakohasematest teemadest ja tööõigusega seotud seadusemuudatustest.
Urmas Kõiv, Areng.ee asutaja ja juht

HINNAKIRI

Veebiseminaril osalemise maksumus registreerumisel kuni 05.08.2024 on 139€+km (hind ühe osaleja kohta ühest ettevõttest)
Perioodil 06.08.2024-09.08.2024 registreerujatele on osalemise maksumus 169€ eurot+km (hind ühe
osaleja kohta ühest ettevõttest)

Tasumine toimub arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.
Veebiseminar on järelvaadatav ööpäevaringselt 20 päeva jooksul peale seminari toimumist.
Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate vähese ajakuluga selguse töölepingu õigusega seotud kõige
ajakohasematest teemadest ja seadusemuudatustest.

Urmas Kõiv
Areng.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Thea Rohtla

Thea Rohtla

Thea Rohtla on Rohtla Law Office OÜ omanik.

Thea on omandanud juristi hariduse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Pikka aega juhtis Thea Tallinna ja Harjumaa ühte töövaidluskomisjonidest.
Ta on paljude tööõigusalaste artiklite ja väljaannete autor ning tunnustatud lektor tööõiguse alal.