Skip to main content

TÖÖLEPINGU SEADUSE SEMINAR

TÖÖLEPINGU KORREKTNE SÕLMIMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

Lektor on tunnustatud tööõiguse ekspert Thea Rohtla

21.05.2024, Zoomi keskkonnas kell 10.00-14.00

Töösuhteid reguleerivatesse seadustesse on tehtud muudatusi, mis kõik tööandjatele suuremal või vähemal määral uusi kohustusi või vastutust kaasa toovad. Kohtud on teinud otsuseid, mis muudavad seniseid tõlgendusi puhkeajast, töötasuna käsitletavatest summadest ja puhkuste aegumisest ning et muutuvtunnilepingute praegune regulatsioon 2024 juunis kaotab kehtivuse,  räägime seminaril ka plaanitavatest muudatustest paindliku tööaja teemal.

Oluline on, et tööseadusandlusega seotud reeglid oleks üheselt selge nii tööandjale kui ka töötajatele. Nii tekib töölepingutega vähem arusaamatusi.

Seepärast kutsume veebiseminarile 21. mail, kus tunnustatud tööõiguse ekspert Thea Rohtla selgitab nii Riigikohtu seisukohta töötasu kokkulepete kohta kui uute töölepingute sõlmimise, olemasolevate muutmise ja töölepingute lõpetamise reegleid  ning töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise tagajärgi vastavalt jõustunud seadusemuudatustele, samuti Euroopa Kohtu uusi tõlgendusi puhkeajast ja puhkuste aegumisest..

Seminari täpsemad teemad on:

TÖÖLEPINGU SÕMIMINE

 • Kas sõlmida tööleping või võlaõiguslik töövõtu- või käsundusleping? Mis neid eristab?
 • Millised kokkulepped tuleb saavutada ja millised andmed töötajale esitada? Olulisemad märksõnad: tähtajaline leping, katseaeg, töötasu, maksud ja maksed, tööaeg, sh puhkeaja kestvus, lepingu ülesütlemise reeglid.
 • Millal loetakse leping sõlmituks?
 • Puhkuste kasutamine ja aegumine

TÖÖLEPINGU MUUTMINE

  • Millal on lepingu muudatused kokku lepitud? Kas suulised kokkulepped on lubatud?
  • Kuidas teavitada 01.08.2022 jõustunud muudatustest töötajaid, kes olid juba varem tööle asunud, kuid muudatused veel tegemata? Töölepingu lisas, töökorralduslikus dokumendis või vormistada uus leping?

TÖÖLEPINGU LÕPETAMINE

 • Poolte kokkulepe, tähtaja möödumine, korraline ülesütlemine – kumb pool algatab, kas ja kui palju peab ette teatama või hüvitist maksma?
 • Erakorraline ülesütlemine:
  • Majanduslikud põhjused: millised on koondamise peamised reeglid?
  • Millised on töötajast tulenevad põhjused?
  • Kui põhjalik peab olema ülesütlemisavaldus?
  • Kas hoiatus on alati vajalik?
  • Kas, millal ja kui palju peab ülesütlemisest ette teatama? Milline on vastutus, kui ette ei teata/teatada vähem kui näeb ette seadus?
 • Töölepingu lõpetamise vaidlustamine
  • Millised on võimalikud nõuded?
  • Töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise tagajärjed: kes saab küsida töösuhte jätkumist, kes hüvitist?
  • Hüvitise suurus, mida toob uus regulatsioon hüvitise suuruse kaalutlemisel?

Veebiseminari viib läbi Thea Rohtla, Rohtla Law Office partner/jurist, tunnustatud tööõiguse ekspert

Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke küsimused ette aadressile info@areng.ee  17. maiks.

Seminar on tasuline ja maksumus registreerumisel kuni  13.05.2024 on 139€+km (hind ühe osaleja kohta)

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 17. mai 2024

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate vähese ajakuluga selguse töölepingu seaduse kõige ajakohasematest teemadest ja tööõigusega seotud seadusemuudatustest.

Urmas Kõiv, Areng.ee asutaja ja juht

HINNAKIRI

Veebiseminaril osalemise maksumus registreerumisel kuni 13.05.2024 on 139€+km (hind ühe osaleja kohta ühest ettevõttest)

Perioodil 14.05.2024-17.05.2024 registreerujatele on osalemise maksumus 169.- eurot+km (hind ühe osaleja kohta ühest ettevõttest)

Tasumine toimub arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Veebiseminar on järelvaadatav ööpäevaringselt 20 päeva jooksul peale seminari toimumist.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate vähese ajakuluga selguse töölepingu seaduse kõige ajakohasematest teemadest ja tööõigusega seotud seadusemuudatustest.

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Thea Rohtla

Thea Rohtla

Thea Rohtla on Rohtla Law Office OÜ omanik.

Thea on omandanud juristi hariduse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Pikka aega juhtis Thea Tallinna ja Harjumaa ühte töövaidluskomisjonidest.
Ta on paljude tööõigusalaste artiklite ja väljaannete autor ning tunnustatud lektor tööõiguse alal.