Skip to main content

Veebiseminar

Tööülesannete andmise ja nende täitmise väljakutsed

Koolitaja Ülli Kukumägi

14.05.2024 Zoomi keskkonnas kell 10-13.15

Keerulised ajad esitavad väljakutseid igale juhile, kes peab inimestele tööülesandeid andma ja tagama, et need saaks ka täidetud. 

Töötegemise tähendus on muutunud, töötajad on erinevatest põlvkondadest erinevate arusaamade ja mõistmistega. Üha määravamaks saab, kuidas juht ja tema tiimi liige teineteisest aru saavad ja kuidas vajalikud tööülesanded tulemuslikult tehtud saavad.

Tulevad ju järgmised olukorrad tuttavad ette: 

 • Kolleegidele tuleb korduvalt tööülesannete sisu üle rääkida ja tähtaegu meelde tuletada;
 • Avastad, et kolleegidel on kokkulepetest kinnipidamine raske;
 • Tuleb ette üksteisest möödarääkimist;
 • Pidevad väljakutsed töötajate tööülesannete täitmise sisuga ja töö ära tegemisega.

Kas sooviksid, et need ülaltoodud teemad ei kimbutaks igapäevaselt?

Selleks, et tööülesannete andmine ja nende täitmine oleks tulemuslikum ning arusaadavam, kutsume veebiseminarile, kus käsitleme järgnevaid teemasid:

 • Kuidas omandatud uskumused, eelnevad kogemused ning väärtushinnangud mõjutavad tööülesannete andmist, ülesannetest arusaamist ja nende täitmist?
 • Miks tõlgendatakse juhi poolt edastatavaid tööülesandeid erinevalt?
 • Kuidas minimeerida vääritimõistmisi?
 • Millised käitumismustrid ja mõtteviis tagavad püstitatud tööülesannetest parema arusaamise ja saavutusvajaduse
 • Kuidas tööülesandeid edastades mõjuda ning mõjutada positiivselt?
 • Kuidas erinevatest põlvkondadest töötajatele luua paremat mõistmist ja tööülesannetest arusaamist?
 • Mida silmas pidada uute tööülesannete andmise ja täitmise puhul?
 • Mida silmas pidada loovust vajavate tööülesannete andmise ja täitmise puhul? Kuidas mõelda “kastist välja” leidmaks uusi lahendusi? 
 • Mida teha kui töötaja ei täida talle antud tööülesandeid?
 • Kuidas luua toimivat tegevuskava vajalike tegevuste elluviimiseks?
 • Flow state. Mis on ülesannete sujuv täitmine? Mida näitavad teadusuuringud – mis flow`d toetab ja missugused tegurid selle saavutamist pärsivad?
 • Millised on hästi toimiva meeskonna alustalad, et tööülesanded saaks tulemuslikult täidetud?

Registreeru juba täna veebiseminarile ja avasta tee tõhusama ning produktiivsema tööülesannete juhtimiseni.

Ootame osalema

Ülli Kukumägi, koolitaja

Kristi Jõeorg ja Urmas Kõiv, veebiseminari produtsendid, Areng.ee

KOOLITAJA

Ülli Kukumägi

Ülli Kukumägi  on pikaajalise kogemusega verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni lektor/koolitaja/nõustaja, kes on õppinud nii psühholoogiat, sõltuvushäirete ravimetoodikaid, lahenduskeskset lühiteraapiat, hüpnoteraapiat, kehakeele dekodeerimist erinevate rahvusvaheliste ekspertide juures, s.h. Paul Ekman International Groupis nign olnud juhtimisteaduste doktorantuuris. 

Ülli omab pikaajalist avaliku esinemise praktikat konverentsidel, seminaridel, televisioonis. 

Ülli Kukumägi klientide hulka kuuluvad nii Eesti era- kui riigiettevõtted, s.h. haiglad, koolid, pangad, omavalitsused, Päästeamet, Töötukassa, jt. 

HINNAKIRI

Hinnakiri

Veebiseminaril osalemise maksumus registreerumisel kuni 06.05.2024 on 149€+km (hind ühe osaleja kohta)

Perioodil 07.05.2024-10.05.2024 registreerujatele on osalemise maksumus 189.- eurot+km (hind ühe osaleja kohta)

Tasumine toimub arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Veebiseminar on järelvaadatav ööpäevaringselt 20 päeva jooksul peale seminari toimumist.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate vähese ajakuluga kasulikke teadmisi tööülesannete andmise ja täitmise temaatikast.

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

PROGRAMM

10.00-11.30 Maksuseaduste olulised muudatused raamatupidajatele

Maksukonsultant Aule Kindsigo ettekande sisu:

Hiljutised maksumuudatused ja aktuaalsed küsimused

 • Lepinguriigi isiku maksuvaba tulu
 • Ukrainlaste töötasu maksustamine ja nende kulude kompenseerimise võimalused
 • II ja III pensionisamba võimalused
 • Madala maksumääraga territoorium
 • Töötamise register, ravikindlustuse tekkimine

Maksumuudatused 2023

 • Üldine maksuvaba tulu
 • Pensionäride maksuvaba tulu
 • Ehitustööde andmete esitamine
 • Platvormide kaudu saadud tulu teavitamine
 • Maa hindamine

11.40 – 13.00 Äriseadustiku olulised muudatused raamatupidajale

Äriõiguse ekspert Henrik Link´I ettekande sisu:

 • Mis on äriseadustikus muutunud ja muutumas raamatupidajate jaoks e. millega raamatupidaja, teenusepakkuja ja raamatupidamisbüroo juht kindlasti peab kursis olema ja oma töös arvestama.
 • 1. veebruaril 2023 jõustuvad äriseadustiku muudatused, millega kaotatakse osaühingutele seni kehtinud minimaalse osakapitali nõue. See muudatus kaotab ka seni kehtinud võimaluse asutada osaühinguid sissemakseid tegemata, samuti jõustuvad põhimõttelised muudatused netovara (omakapitali) arvestuspõhimõtetes. Veebiseminaril vaatame üle, milliseid muudatusi võib uus regulatsioon tuua raamatupidajate töös.

13.00 Veebiseminari lõpp