Skip to main content

Hea personalijuht, koolitusjuht, ettevõtte-siseste koolituste planeerija ja organiseerija!

Areng.ee tiim aitab sisekoolitusi ja sisekoolituste sisulisi programme eesmärgistada, planeerida, välja mõelda ja teostada. Samuti koolituste läbiviimist organiseerida nii klassiruumides, online keskkondades kui ka vabas õhus.

Lähtuvalt tellija eesmärkidest, ülesandepüstitustest ja koolitusvajadustest loome spetsiaalse koolitusprogrammi, kus koolitajateks on Eesti koolitusmaastiku tipptegijad.

Ja kui mõnes teemavaldkonnas ei ole ettevõttel sisekoolitust otstarbekas korraldada, saame pakkuda avatud koolitusi ja koolitusprogramme, mis on loodud ja korraldatud www.areng.ee, www.turundustreff.ee ja www.heateenindus.ee arendustiimide poolt.

Järgnevates teemades omame piisavat kompetentsi, et ettevõtetele vajalikke ja kasulikke sisekoolitusi luua:

JUHTIMINE/LIIDRIKS OLEMINE

 • Inimeste, tiimide ja protsesside juhtimise põhikompetentside omandamine
 • Arenguvestluste, koostöövestluste ja tulemusvestluste läbiviimine, negatiivsete sõnumite edastamine
 • Muutuste ja muudatuste juhtimine
 • Projektijuhtimine
 • Juhendamine, juhendite koostamine
 • Empaatia, emotsionaalne ja ratsionaalne intelligentsus
 • Enesekehtestamine
 • Coachiv juhtimine
 • Ajajuhtimine, aja planeerimine, ajajuhtimise uute tööriistade kasutamine
 • Inimeste eesmärgistamine ja motiveerimine
 • Delegeerimine
 • Juhina ja inimesena eeskujuks olemine
 • Avalik esinemine, kõnepidamine
 • Suhtlemine pingelistes olukordades
 • Konfliktide ennetamine ja lahendamine
 • Erinevate inimtüüpide tundmine ja nende teadlik juhtimine
 • Mälu arendamine
 • Sisekommunikatsiooni korraldamine nii kontoris kui kaugtöö puhul
 • Inimestes enesekindluse ja julguse suurendamine
 • Spetsialistist juhiks arenemine
 • Tööprotsesside efektiivistamine, protseduurireeglite loomine
 • Koondamine, vallandamine

MEESKONNA PSÜHHOLOOGIA JA TIIMITUNDE ARENG

 • Positiivse ja tulemusele suunatud tiimitunde ja töökeskkonna loomine ning hoidmine
 • Koostöö arendamine ja suhtlemine tiimiliikmete ja ettevõtte teiste üksuste vahel
 • Erinevat tüüpi isiksuste ühtseks meeskonnaks arendamine

Kirjutage meile info@areng.ee või helistage 5077007.

Arutame koolitusvajadusi ja leiame parimad lahendused inimeste ja tiimide arenguks

Urmas Kõiv, Areng.ee asutaja ja juht