Projektijuhi baaskoolitus

02.12.2021 Hestia Hotel Europa konverentsikeskus või veebikeskkond

Projektijuht on inimene, kes on vastutav projekti tulemusliku läbiviimise ja juhtimise eest. Projektijuht peab tagama, et projekt saab õigel ajal valmis ja vastab eelarvele. Samuti peab ta jälgima, et projekti eesmärgid oleks täidetud ja kontrollima enda tiimiliikmete tööülesannete täitmist. Projektijuhil on reeglina oma tiim, kes töötavad projektieesmärkide täitmise nimel.

Selleks, et kõigega hästi toime tulla, on vaja oskust tegevusi hästi planeerida, meeskonnale tööülesandeid delegeerida, projekti käigus kerkivatele probleemidele ning kõrvalekalletele reageerida, suhelda nii omaenda kui teiste struktuuriüksuste juhtidega jne.

Projektijuht ei pea olema põhjalike teadmistega oma ala asjatundja, vaid pigem on oluline oskus asjatundjaid projektitiimidesse kaasata ja neid tulemuslikult eesmärke täitma suunata.

Seepärast kutsume Projektijuhtimise baaskoolitusele, mille tulemusena osaleja teab:

 • Mis on projektijuhi peamised ülesanded ja roll?
 • Mis on projekt ja tunneb selle erinevaid liike ja oskab tuua näiteid
 • Kuidas koostada projekti lähteülesannet vastavalt SMART meetodile?
 • Kuidas kavandada ja juhtida projekte nii, et kõik sujuks ladusalt?
 • Kuidas koostada projekti tegevus- ja ajaplaani
 • Kuidas kasutada Gantt Chart meetodit?
 • Tiimi, aja ja ressursside juhtimise põhitõdesid
 • Mis on enamlevinud probleemid projektide juhtimisel ja kuidas neid vältida?
 • Kuidas teha projektile lihtsat riskianalüüsi ja riske maandada?
 • Kuidas ja mida peaks projektijuht tegema, et projektide juhtimisega tulemuslikult hakkama saada?

Koolituspäeva viib läbi tunnustatud projektijuhtimise praktik ja koolitaja Anneli Ohvril, kes on enam kui 20 aastase kogemusega oluliste projektide eestvedaja ning koolitaja.

NB! Turundustreff.ee juriidiline isik Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Meie koolitustega, mis on kajastatud Eesti Töötukassa veebilehel, saab tutvuda SIIN!

Ootame osalema

Areng.ee

KOOLITAJA

Anneli Ohvril

Anneli Ohvril

Anneli Ohvril on enam kui 20 aastase kogemusega suure ühiskondliku mõjuga projektide eestvedaja ning koolitaja. Üks suurimaid tema juhtiud projekte on olnud Maailmakoristus, mis 2019. aastal kaasas 21 miljonit inimest 180-st riigist. Lisaks sellele on tema kontol lugematu hulk erinevaid keskkonna- ja muid projekte Eestis. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi majanduses ja sotsiaalteadustes.

HINNAKIRI

Koolitusel on võimalik osaleda saalis või veebikeskkonnas. Registreerumisel on võimalik vastav soov ja valik kirja panna.

Hinnakiri (hinnad ühe osaleja kohta):

Koolitusele registreerumine kuni 11.11.2021
4 ja enam osalejat 119 EUR
2-3 osalejat 149 EUR
1 osaleja 199 EUR

Koolitusele registreerumine perioodil 12.11.2021 – 25.11.2021

4 ja enam osalejat 139 EUR
2-3 osalejat 179 EUR
1 osaleja 249 EUR

Hind ühe osaleja kohta ja hindadele lisandub käibemaks 20%

Osavõtutasu sisaldab: Koolitusel osalemist, koolitaja elektroonilisi materjale, saalikoolituse puhul lõunasööki ja kohvipausi.

Eelregistreerimise tähtaeg: 25. november 2021
Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele
Lisainfo koolituse kohta e-posti aadressil info@areng.ee

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud peale 25. novembrit 2021, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.

NB! Areng.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner! Meie koolitustega, mis on kajastatud Eesti Töötukassa veebilehel, saab tutvuda SIIN!

Vastavalt 01.07.15 jõustunud Täiskasvanute koolituse seadusele on Areng.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.181377)

PROGRAMM

KOOLITUSE I OSA 10.00 –11.30

MOODUL 1 Mis on projekt ja projektijuhtimine. 30min

 • Miks on projektijuhtimist vaja?
 • Mis on projekt ja selle erinevad liigid. Näited.
 • Eduka projekti elemendid
 • Mis on projektijuhi peamised ülesanded ja roll

MOODUL 2 Projekti idee, olukorra kaardistus ja lähteülesanne. SMART meetod. 30min

 • Kuidas tekib idee ja kuidas jõuda ideest lähteülesandeni
 • Hea lähteülesande loomine projekti edu tagamiseks
 • SMART meetodi läbimängimine näite põhjal

MOODUL 3 Projektitiimi loomine ja juhtimine. 30min

 • Tiimi kokkupanemine. Õigete inimeste leidmine. Hea tiimi kriteeriumid.
 • Tiimi tööjaotus.
 • Laiendatud projektitiim ehk sidusgruppide kaardistamine
 • Projekti käivitamine

Paus 11.30-11.45

KOOLITUSE II OSA 11.45 –13.15

MOODUL 4 Projekti planeerimine. Gantt Charti meetod. 30 min

 • Projekti tööpakettide loomine
 • Ajaplaani koostamine, ajalise kulu hindamine, kriitiline tee
 • Ressursside planeerimine
 • Näidisprojektiplaani loomine Gantt Charti meetodil

MOODUL 5 Projekti eelarvestamine ja riskianalüüs. 30 min

 • Projekti eelarve koostamise erinevaid viise
 • Tiimide eelarved. Kulude tegemise kord ja jälgimine
 • Projekti lihtne riskianalüüs.

MOODUL 6 Projekti elluviimine ja kommunikatsioon.  30 min

 • Info liikumine projektitiimi sees.
 • Kommunikatsioon sidusgruppidele
 • Kommunikatsioon avalikkusele

Lõunapaus 13.15-14.00

KOOLITUSE III OSA 14.00 –16.00

MOODUL 7 Projekti juhtimine, jälgimine ja kontroll. ASAP meetod. 30 min

 • Projekti edenemise kontrollimine
 • Raporteerimine ja tööde üleandmine
 • Muudatuste juhtimine

MOODUL 8 Projekti lõpetamine ja kokkuvõtted. 30 min

 • Tänamine
 • Raportid ja dokumentatsioon
 • Analüüs ja õppimine

MOODUL 9 Projektide tüüpilised vead ja läbikukkumise põhjused.  30 min.

 • Projekt tööd ei valmi tähtajaks
 • Projekti eelarve läheb lõhki
 • Ümbertegemised nõuavad lisaressursse
 • Tulekahjude kustutamine lõpufaasis
 • Projekti tulemus ei vasta ootustele

MOODUL 10. Kokkuvõte põhilistest õpikohtadest. Test ja tagasiside. 30 min

 • Kokkuvõte olulisematest projektijuhtimise eduteguritest
 • 10 head nippi
 • Kursuse test ja tagasiside

KOOLITUSE LÕPP 16.00