PROGRAMM

9.45-10.00 Kogunemine
10.00-10.10 Sissejuhatus

TÖÖKULTUURI, TÖÖTEGEMISE JA TÖÖKORRALDUSE TRENDID LÄHIAASTATEL

10.10-11.00 Inimkapitali ja töötegemise trendid 2019. aastal – milline mõju on uutel tehnoloogiatel ja erinevate generatsioonide segunemisel töökeskkonnas?
Veiko Hintsov, Eesti Mentorite Koja asutajaliige

Ettekandes esitleb Veiko Hintsov Deloitte ülemaailmse inimkapitali uuringu Global Human Capital Trends 2019 tulemusi.

Veiko ettekanne vastab järgmistele küsimustele:

 • Millised on inimkapitali trendid 2019. aastal?
 • Millised muutused toimuvad organisatsioonide struktuurides? Mis seda põhjustab?
 • Kuidas muutub töökeskkond, töökoht?
 • Millised muutused toimuvad HR reeglites/tavades, ka töölepingutes? Milline on Z-generatsiooni roll neis muutustes?
 • Millised on noorte (Y ja Z generatsiooni) väärtushinnangud, elustiil ja suhtumine töö tegemisse ja töökeskkonda?
 • Mille poolest erinevad noorte väärtushinnangud varasemate generatsioonide väärtustest ja suhtumisest?

PÕLVKONDADE VAHELISED ERINEVUSED TÖÖKESKKONNAS

11.00-12.00 Mida tähendab organisatsioonidele lumehelbekeste generatsiooni ajastu? Kas noortele lumehelbekestele on vaja, et organisatsioon looks uutmoodi töökorralduse just nende väärtushinnanguid arvestades?
Liis Paemurru, Proekspert personalijuht

Liisi ettekande teemad on järgmised:

 • Milline peab olema lumehelbekeste põlvkonnale sobiv töökeskkond ja töökorraldus?
 • Milliseks peab kujundama lumehelbekeste põlvkonna väärtushinnangutega klappiva töökultuuri (organisatsiooni väärtused, tunnustussüsteem, tööaja jaotus)?
 • Kas noortele lumehelbekestele on vaja, et organisatsioon looks uutmoodi töökorralduse just nende väärtushinnanguid arvestades? Mida arvavad asjast eakamad kolleegid?
 • Kuidas teha nii, et tööandja ja noore töötaja ootused ühtiksid?

12.00-12.45 Lõuna

UUS LÄHENEMINE TÖÖTAMISELE, KARJÄÄRILE JA TULEMUSTE SAAVUTAMISELE

Kas ja kuidas tänased noored varasematest põlvkondadest erinevad?
Reet-Marii Rokk ja Kaisa Esko, Kantar Emor, uuringuspetsialistid

Ettekande sisu tugineb Kantari globaalsetele uuringutele ja Emori kohalikele andmetele

Reet-Marii Rokk ja Kaisa Esko avavad oma ettekandes järgmisi teemasid:

 • Milline on Z põlvkonna noor?
 • Noorte meediakasutus ja selle võimalik mõju töökorraldusele.
 • Millised on noorte ootused tööandjale?

TEHNOLOOGIA MÕJU NOORTE TÖÖKÄITUMISELE

13.30-14.15 Milline on tehnoloogia mõju noorte inimeste töökäitumisele?
Kätlin Konstabel, psühholoog

Kätlin Konstabel´i ettekande teemad on:

Milline on tehnoloogia mõju noorte töökäitumisele?
Kuidas mõjub kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine:

 • noorte loovuse väljaarenemisse
 • tähelepanu ja keskendumisvõimele
 • inimestevahelisele silmast silma otsesuhtlusele
 • uue informatsiooni mõistmisele, töötlemisele ja omandamisele
 • kiirete muudatustega kohanemisele
 • stressitaluvusele

14.15-14.30 Energiapaus

UUTMOODI JUHID, JUHTIMINE, TÖÖKORRALDUS JA REEGLITE KEHTESTAMINE

14.30-15.15 Mida peavad juhid hakkama tegema teistmoodi, kui tööle tulevad Lumehelbekeste põlvkonna esindajad?
Kati Tikenberg, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid konsultant-koolitaja, partner

Kati Tikenbergi ettekanne käsitleb järgnevaid teemasid:

 • Milliseid juhtimisstiile Eesti juhid täna kasutavad, kas need noortele sobivad ja millise tõenäosusega need töötavad ka 3-5 aasta pärast?
 • Millist juhtimist ootavad noored ja mida peavad juhid hakkama tegema teistmoodi?
 • Kuidas iseloomustada „uut moodi juhtimist“?
 • Milline on juhi roll tulevikus ja millises suunas liigume?

15.15-16.00 NOORE TIIMLIIDRI LOOD e. kuidas hilisteismeeas ja varajastes 20ndates noori töötajaid praktikas juhtida?
Liis Lepik, LHV Noortepanga projektijuht

Liis Lepiku ettekande alateemad on järgmised:

 • Millist juhti ja juhtimisvõtteid noored eelistavad?
 • Kuidas korraldada tiimisisest infovahetust?
 • Kuidas noori motiveerida ettevõttele vajalikku tulemust saavutama?
 • Kuidas noortele töökorralduslikke reegleid kehtestada ja kuidas seda ei tohiks teha?
 • Milliseid töölepingutega seotud võimalikke muudatusi oleks lähitulevikus vajalik ette näha?
 • Kuidas juhtida noori töötajaid, kui neile pole võimalik pakkuda paindlikku töötamist?

16.00-16.15 Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru