PROGRAMM

9.45-10.00 Kogunemine
10.00-10.10 Sissejuhatus

TÖÖKULTUURI, TÖÖTEGEMISE JA TÖÖKORRALDUSE TRENDID 2019 AASTAL

10.10-10.55 Inimkapitali ja töötegemise trendid 2019. aastal – milline mõju on uutel tehnoloogiatel ja erinevate generatsioonide segunemisel töökeskkonnas?
Veiko Hintsov, Deloitte partner ja vandeaudiitor

Ettekandes esitletakse Deloitte poolt vahetult enne konverentsi avaldatava ülemaailmse inimkapitali uuringu Global Human Capital Trends 2019 tulemusi.

Veiko Hintsovi ettekanne vastab järgmistele küsimustele:

 • Millised on inimkapitali trendid 2019. aastal?
 • Millised muutused toimuvad organisatsioonide struktuurides? Mis seda põhjustab?
 • Kuidas muutub töökeskkond, töökoht?
 • Millised muutused toimuvad HR reeglites/tavades, ka töölepingutes? Milline on Z-generatsiooni roll neis muutustes?
 • Millised on noorte (Y ja Z generatsiooni) väärtushinnangud, elustiil ja suhtumine töö tegemisse ja töökeskkonda?
 • Mille poolest erinevad noorte väärtushinnangud varasemate generatsioonide väärtustest ja suhtumisest?

PÕLVKONDADE VAHELISED ERINEVUSED TÖÖKESKKONNAS 

10.55-11.40 Kas ja kuidas tänased noored varasematest põlvkondadest erinevad?
Heidi Reinson, Kantar Emor, käitumisteaduste juhtekspert

Ettekande sisu tugineb Kantari globaalsetele uuringutele ja Emori kohalikele andmetele.

Heidi Reinson avab ettekandes järgmised teemad:

 • Milline on Z põlvkonna noor?
 • Milline on noorte meediakasutus ja selle võimalik mõju töökorraldusele?
 • Millised on noorte ootused tööandjale?

UUTMOODI TÖÖKORRALDUS JA TÖÖLEPINGUD

11.40-12.20 Uutmoodi töötamine ja töölepingud
Merje Kärner, Planetway Europe, HR Manager

Merje Kärner vastab oma ettekandes järgmistele küsimustele:

 • Kuidas näevad Z-Generatsiooni esindajad nö traditsioonilist tööd ja millised muutused organisatsioone seetõttu ees ootavad?
 • Mida teha, kui töötamine ei ole noortele enam iseenesestmõistetav kohustus?
 • Milliseid töölepinguid soovivad noored tööandjatega sõlmida?
 • Milliseid töölepingutega seotud võimalikke muudatusi oleks lähitulevikus vajalik ette näha?

12.20-13.15 Lõuna

UUTMOODI TÖÖKESKKOND

13.15-13.55 Milline peaks olema Z-Generatsioonile sobiv töökeskkond ja töökorraldus arvestades nende väärtushinnanguid?
Tiina Saar-Veelmaa, psühholoog, koolitaja, konsultant ja nõustaja

Tiina Saar-Veelmaa käsitleb oma ettekandes järgmisi teemasid:

 • Kas Z-Generatsioonile on vaja, et organisatsioon looks uutmoodi töökorralduse just nende väärtushinnanguid arvestades? Mida arvavad asjast eakamad kolleegid?
 • Milline peaks olema Z-Generatsioonile sobiv töökeskkond ja töökorraldus?
 • Milliseks peab kujundama Z-Generatsiooni väärtushinnangutega klappiva töökultuuri (organisatsiooni väärtused, tunnustussüsteem, tööaja jaotus)?
 • Kuidas teha nii, et tööandja ja noore töötaja ootused ühtiksid?

PAINDLIKUD TÖÖVORMID

13.50-14.30 Z-GENERATSIOONI OOTUSED PANDLIKE TÖÖVORMIDE OSAS – ELISA EESTI KOGEMUSED
Riina Ilves, Erakliendiüksuse personalipartner

Riina Ilves jagab osalejatega Elisa Eesti kogemust ja vastab ettekandes järgmistele küsimustele:

 • Millised on enamkasutatavad paindlikud töövormid Elisas?
 • Millised on tööle kandideerijate ootused paindlike töövormide osas?
 • Milline on tasakaal kandidaatide ootuste ja tööandjate võimaluste vahel?
 • Millised on paindlike töövormide seosed töötaja motivatsiooniga?
 • Millega arvestada, kui tööandja soovib pakkuda paindlikkust?

14.30-14.45 Energiapaus

TEHNOLOOGIA MÕJU NOORTE TÖÖKÄITUMISELE

14.45-15.30 Milline on tehnoloogia mõju noorte inimeste töökäitumisele?
Kätlin Konstabel, psühholoog

Kätlin Konstabel´i ettekande teemad on:

Milline on tehnoloogia mõju noorte töökäitumisele?
Kuidas mõjub kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine:

 • noorte loovuse väljaarenemisse
 • tähelepanu ja keskendumisvõimele
 • inimestevahelisele silmast silma otsesuhtlusele
 • uue informatsiooni mõistmisele, töötlemisele ja omandamisele
 • kiirete muudatustega kohanemisele
 • stressitaluvusele

UUTMOODI JUHID JA JUHTIMINE

15.30-16.15 Mida peavad juhid hakkama tegema teistmoodi, kui tööle tulevad Z-Generatsiooni esindajad?
Kati Tikenberg, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid konsultant-koolitaja, partner

Kati Tikenbergi ettekanne käsitleb järgnevaid teemasid:

 • Milliseid juhtimisstiile Eesti juhid täna kasutavad, kas need noortele sobivad ja millise tõenäosusega need töötavad ka 3-5 aasta pärast?
 • Millist juhtimist ootavad noored ja mida peavad juhid hakkama tegema teistmoodi?
 • Kuidas iseloomustada „uut moodi juhtimist“?
 • Milline on juhi roll tulevikus ja millises suunas liigume?
 • Milline peaks olema uutmoodi töökorraldus, mis aitab Z-Generatsioonil tulemust saavutada?

16.15-16.30 Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

PROGRAMM

9.45-10.00 Kogunemine
10.00-10.10 Sissejuhatus

TÖÖKULTUURI, TÖÖTEGEMISE JA TÖÖKORRALDUSE TRENDID 2019 AASTAL

10.10-10.55 Inimkapitali ja töötegemise trendid 2019. aastal – milline mõju on uutel tehnoloogiatel ja erinevate generatsioonide segunemisel töökeskkonnas?
Veiko Hintsov, Deloitte partner ja vandeaudiitor

Ettekandes esitletakse Deloitte poolt vahetult enne konverentsi avaldatava ülemaailmse inimkapitali uuringu Global Human Capital Trends 2019 tulemusi.

Veiko Hintsovi ettekanne vastab järgmistele küsimustele:

 • Millised on inimkapitali trendid 2019. aastal?
 • Millised muutused toimuvad organisatsioonide struktuurides? Mis seda põhjustab?
 • Kuidas muutub töökeskkond, töökoht?
 • Millised muutused toimuvad HR reeglites/tavades, ka töölepingutes? Milline on Z-generatsiooni roll neis muutustes?
 • Millised on noorte (Y ja Z generatsiooni) väärtushinnangud, elustiil ja suhtumine töö tegemisse ja töökeskkonda?
 • Mille poolest erinevad noorte väärtushinnangud varasemate generatsioonide väärtustest ja suhtumisest?

PÕLVKONDADE VAHELISED ERINEVUSED TÖÖKESKKONNAS 

10.55-11.40 Kas ja kuidas tänased noored varasematest põlvkondadest erinevad?
Heidi Reinson, Kantar Emor, käitumisteaduste juhtekspert

Ettekande sisu tugineb Kantari globaalsetele uuringutele ja Emori kohalikele andmetele.

Heidi Reinson avab ettekandes järgmised teemad:

 • Milline on Z põlvkonna noor?
 • Milline on noorte meediakasutus ja selle võimalik mõju töökorraldusele?
 • Millised on noorte ootused tööandjale?

UUTMOODI TÖÖKORRALDUS JA TÖÖLEPINGUD

11.40-12.20 Uutmoodi töötamine ja töölepingud
Merje Kärner, Planetway Europe, HR Manager

Merje Kärner vastab oma ettekandes järgmistele küsimustele:

 • Kuidas näevad Z-Generatsiooni esindajad nö traditsioonilist tööd ja millised muutused organisatsioone seetõttu ees ootavad?
 • Mida teha, kui töötamine ei ole noortele enam iseenesestmõistetav kohustus?
 • Milliseid töölepinguid soovivad noored tööandjatega sõlmida?
 • Milliseid töölepingutega seotud võimalikke muudatusi oleks lähitulevikus vajalik ette näha?

12.20-13.15 Lõuna

UUTMOODI TÖÖKESKKOND

13.15-13.55 Milline peaks olema Z-Generatsioonile sobiv töökeskkond ja töökorraldus arvestades nende väärtushinnanguid?
Tiina Saar-Veelmaa, psühholoog, koolitaja, konsultant ja nõustaja

Tiina Saar-Veelmaa käsitleb oma ettekandes järgmisi teemasid:

 • Kas Z-Generatsioonile on vaja, et organisatsioon looks uutmoodi töökorralduse just nende väärtushinnanguid arvestades? Mida arvavad asjast eakamad kolleegid?
 • Milline peaks olema Z-Generatsioonile sobiv töökeskkond ja töökorraldus?
 • Milliseks peab kujundama Z-Generatsiooni väärtushinnangutega klappiva töökultuuri (organisatsiooni väärtused, tunnustussüsteem, tööaja jaotus)?
 • Kuidas teha nii, et tööandja ja noore töötaja ootused ühtiksid?

PAINDLIKUD TÖÖVORMID

13.50-14.30 Z-GENERATSIOONI OOTUSED PANDLIKE TÖÖVORMIDE OSAS – ELISA EESTI KOGEMUSED
Riina Ilves, Erakliendiüksuse personalipartner

Riina Ilves jagab osalejatega Elisa Eesti kogemust ja vastab ettekandes järgmistele küsimustele:

 • Millised on enamkasutatavad paindlikud töövormid Elisas?
 • Millised on tööle kandideerijate ootused paindlike töövormide osas?
 • Milline on tasakaal kandidaatide ootuste ja tööandjate võimaluste vahel?
 • Millised on paindlike töövormide seosed töötaja motivatsiooniga?
 • Millega arvestada, kui tööandja soovib pakkuda paindlikkust?

14.30-14.45 Energiapaus

TEHNOLOOGIA MÕJU NOORTE TÖÖKÄITUMISELE

14.45-15.30 Milline on tehnoloogia mõju noorte inimeste töökäitumisele?
Kätlin Konstabel, psühholoog

Kätlin Konstabel´i ettekande teemad on:

Milline on tehnoloogia mõju noorte töökäitumisele?
Kuidas mõjub kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine:

 • noorte loovuse väljaarenemisse
 • tähelepanu ja keskendumisvõimele
 • inimestevahelisele silmast silma otsesuhtlusele
 • uue informatsiooni mõistmisele, töötlemisele ja omandamisele
 • kiirete muudatustega kohanemisele
 • stressitaluvusele

UUTMOODI JUHID JA JUHTIMINE

15.30-16.15 Mida peavad juhid hakkama tegema teistmoodi, kui tööle tulevad Z-Generatsiooni esindajad?
Kati Tikenberg, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid konsultant-koolitaja, partner

Kati Tikenbergi ettekanne käsitleb järgnevaid teemasid:

 • Milliseid juhtimisstiile Eesti juhid täna kasutavad, kas need noortele sobivad ja millise tõenäosusega need töötavad ka 3-5 aasta pärast?
 • Millist juhtimist ootavad noored ja mida peavad juhid hakkama tegema teistmoodi?
 • Kuidas iseloomustada „uut moodi juhtimist“?
 • Milline on juhi roll tulevikus ja millises suunas liigume?
 • Milline peaks olema uutmoodi töökorraldus, mis aitab Z-Generatsioonil tulemust saavutada?

16.15-16.30 Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

Soovin antud konverentsil osaleda

Registreeru