PROGRAMM

9.30-10.00 kogunemine
10.00-10.10 Konverentsi sissejuhatus

I OSA: Z-generatsioon – milliseid väljakutseid nad organisatsioonidele esitavad?

10.10-10.40 Inimkapitali trendid 2017. aastal – milline mõju on uutel tehnoloogiatel ja erinevate generatsioonide segunemisel töökeskkonnas?
Siiri Sutt, Deloitte vanemkonsultant/Global Mobility and HC Consulting

  • Millised on inimkapitali trendid 2017. aastal?
  • Millised muutused toimuvad organisatsioonide struktuurides? Mis seda põhjustab?
  • Millised muutused toimuvad HR reeglites/tavades? Milline on Z-generatsiooni roll neis muutustes?
  • Kuidas saavad organisatsioonid uute inimkapitali trendidega edukalt kohaneda?

10.40-11.15 Miks noored liiguvad ühe tööandja ja ettevõtmise juurest teise juurde selliselt, nagu neile mugav on?
Maie Kiisel (PhD, meedia ja kommunikatsioon), Tartu Ülikool

11.15-12.00 Mis on Z-generatsioonil mureks – miks on noortel rohkem sotsiaalärevust? Kuidas tunda ära ning toetada kollektiivis või tööülesannetega raskusesse sattunud noort? Kas ärevushäired ja depressioon on uue generatsiooni seas tõusutrendis? Kuidas noortega töökeskonnas suhelda?
Anna-Kaisa Oidermaa, kliiniline psühholoog, www.peaasi.ee

12-12.45 LÕUNA

II OSA: Z-generatsioon – kuidas neid juhtida ja vanema põlvkonnaga koostööle suunata?

12.45-13.30 Kuidas integreerida Z-generatsiooni organisatsiooni? Milliseid konflikte võib tekkida ja milliseid uusi võimalusi see pakub?

Kas noori ja vanemaid töötajaid tuleb juhtida erinevalt? Millised on juhi vaatevinklist põlvkondade erinevused ja sarnasused? Kuidas noorte töötajatega suhelda?

Kadi Tamkõrv, Omniva personali- ja tugiteenuste valdkonna juht

13.30-14.15 Millised on noorte juhtide juhtimispõhimõtted ja mille poolest need vanemate kolleegide omadest erinevad? Milles näevad noored juhid põlvkondade vahelisi erinevusi ja sarnasusi? Milliseid suhtlemismeetodeid noored juhid eelistavad?

Kaarel Kotkas, eduka start-upi Veriffi noor juht. Veriffi loob maailma turvaliseimat virtuaalse isikutuvastamise teenust.

III osa Z-generatsioon- kuidas nad õpivad, suhtlevad ja mõtlevad?

14.45-15.15 Kuidas Z-Generatsioon õpib, uut infot hangib ja omandab?
Triin Noorkõiv, kirglik haridusmaailma parandaja
Indrek Lillemägi, üks Eesti nooremaid koolijuhte, Emili kooli juht
Triin Ulla, psühholoog, õpetaja, noorte innustaja
Noored õpetajad annavad edasi oma kogemusi, millised õpetamise ja õppimise meetodid ning vahendid noortele enim sobivad, et uut infot hankida ja omandada.

15.15-16.00 Mida arvavad noored ise ja millised on olnud nende esimesed positiivsed ja negatiivsed töökogemused? Miks noored ei püsi ühe tööandja või ettevõtmise juures pikemat aega? Milles näevad noored põlvkondade vahelisi erinevusi ja sarnasusi töökeskkonnas? Milliseid suhtlemismeetodid oleksid tööl noortele kõige vastuvõetavamad?
Omari Loid, Kolm Põrsakest OÜ tegevjuht
Erkki Kubber, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku projektijuht
Aruteluringis on noored, kes on saanud esimesed positiivsed ja negatiivsed töökogemused erinevat tüüpi organisatsioonides.

16.00-16.15 Konverentsi kokkuvõte

14.15-14.45 KOHVIPAUS

PROGRAMM

9.30-10.00 kogunemine
10.00-10.10 Konverentsi sissejuhatus

I OSA: Z-generatsioon – milliseid väljakutseid nad organisatsioonidele esitavad?

10.10-10.40 Inimkapitali trendid 2017. aastal – milline mõju on uutel tehnoloogiatel ja erinevate generatsioonide segunemisel töökeskkonnas?
Siiri Sutt, Deloitte vanemkonsultant/Global Mobility and HC Consulting

  • Millised on inimkapitali trendid 2017. aastal?
  • Millised muutused toimuvad organisatsioonide struktuurides? Mis seda põhjustab?
  • Millised muutused toimuvad HR reeglites/tavades? Milline on Z-generatsiooni roll neis muutustes?
  • Kuidas saavad organisatsioonid uute inimkapitali trendidega edukalt kohaneda?

10.40-11.15 Miks noored liiguvad ühe tööandja ja ettevõtmise juurest teise juurde selliselt, nagu neile mugav on?
Maie Kiisel (PhD, meedia ja kommunikatsioon), Tartu Ülikool

11.15-12.00 Mis on Z-generatsioonil mureks – miks on noortel rohkem sotsiaalärevust? Kuidas tunda ära ning toetada kollektiivis või tööülesannetega raskusesse sattunud noort? Kas ärevushäired ja depressioon on uue generatsiooni seas tõusutrendis? Kuidas noortega töökeskonnas suhelda?
Anna-Kaisa Oidermaa, kliiniline psühholoog, www.peaasi.ee

12-12.45 LÕUNA

II OSA: Z-generatsioon – kuidas neid juhtida ja vanema põlvkonnaga koostööle suunata?

12.45-13.30 Kuidas integreerida Z-generatsiooni organisatsiooni? Milliseid konflikte võib tekkida ja milliseid uusi võimalusi see pakub?

Kas noori ja vanemaid töötajaid tuleb juhtida erinevalt? Millised on juhi vaatevinklist põlvkondade erinevused ja sarnasused? Kuidas noorte töötajatega suhelda?

Kadi Tamkõrv, Omniva personali- ja tugiteenuste valdkonna juht

13.30-14.15 Millised on noorte juhtide juhtimispõhimõtted ja mille poolest need vanemate kolleegide omadest erinevad? Milles näevad noored juhid põlvkondade vahelisi erinevusi ja sarnasusi? Milliseid suhtlemismeetodeid noored juhid eelistavad?

Kaarel Kotkas, eduka start-upi Veriffi noor juht. Veriffi loob maailma turvaliseimat virtuaalse isikutuvastamise teenust.

III osa Z-generatsioon- kuidas nad õpivad, suhtlevad ja mõtlevad?

14.45-15.15 Kuidas Z-Generatsioon õpib, uut infot hangib ja omandab?
Triin Noorkõiv, kirglik haridusmaailma parandaja
Indrek Lillemägi, üks Eesti nooremaid koolijuhte, Emili kooli juht
Triin Ulla, psühholoog, õpetaja, noorte innustaja
Noored õpetajad annavad edasi oma kogemusi, millised õpetamise ja õppimise meetodid ning vahendid noortele enim sobivad, et uut infot hankida ja omandada.

15.15-16.00 Mida arvavad noored ise ja millised on olnud nende esimesed positiivsed ja negatiivsed töökogemused? Miks noored ei püsi ühe tööandja või ettevõtmise juures pikemat aega? Milles näevad noored põlvkondade vahelisi erinevusi ja sarnasusi töökeskkonnas? Milliseid suhtlemismeetodid oleksid tööl noortele kõige vastuvõetavamad?
Omari Loid, Kolm Põrsakest OÜ tegevjuht
Erkki Kubber, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku projektijuht
Aruteluringis on noored, kes on saanud esimesed positiivsed ja negatiivsed töökogemused erinevat tüüpi organisatsioonides.

16.00-16.15 Konverentsi kokkuvõte

14.15-14.45 KOHVIPAUS

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru