Me kõik oleme kohanud esinejaid, kelle jutt võib olla küll huvitav, aga ei jõua meieni: see on kas raskesti mõistetav, ebakindel, kaob kõneleja ärevusse või lihtsalt ei kosta esimesest reast kaugemale. Või veelgi hullem – me kuuleme kõike, aga ei usu, mida kõneldakse ja meil on sellest ükskõik.

Samas suudab mõni teine esitada oma seisukohti väga selgelt ja enesekindlalt. Ta on veendunud oma arutluste õigsuses ja tal tundub vaja olevat, et kuulaja hakkaks mõtlema samamoodi.

Kuidas seda saavutada? ja veel…

  • Kuidas kaotada ebamugavustunne esinemisel, kuidas saavutada enesekindlus?
  • Kuidas ületada takistusi, mis meid esinemise situatsioonis hakkavad kammitsema ja meid muutma teisteks inimesteks?
  • Kuidas kaotada „hirm kohtuotsuse” eest?
  • Miks tihti öeldud tõde ei loe ja ei mõju?
  • Miks on mõnda kõnelejat raske jälgida?
  • Miks ei tule õiged sõnad kohe meelde?
  • Kuidas kaotada aja defitsiit?
  • Millest toitub veenvus?

Neile ja paljudele teistele võimalikele küsimustele leiduvad sellel koolitusel vastused.

Koolitus seab eesmärgiks mitte ainult edastada nippe ja päästerõngaid, vaid arusaamist takistustest, mis segavad kõnelejal olla tema ise ja mis segavad sõnumil kuulajani/vaatajani jõudmast. On olemas seaduspärasused, mida peame meeles pidama, olenemata meie elukutsest. Ja nendest me koolitusel räägimegi.

Ootame osalema
Areng.ee

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru