PROGRAMM

COACHING TREFF 2021 on võimalik osaleda nii saalis kui ka veebikeskkonnas.

9.30 – 9.55 Kogunemine ja registreerimine
09.55- 10.25 Konverentsipäeva sissejuhatus

10.30 – 11.15 Loeng: Meeskonna coachingule mõõdetava eesmärgi seadmine
Raimo Ülavere
, coach ja koolitaja

Coaching on üldjuhul selgelt eesmärgistatud protsess. Iga meeskonna edukust coachingus on võimalik selgete mõõdikute abil mõõta. Räägime sellest kuidas seda teha!

 • Kuidas teha nii, et meeskonna coachingust ei saaks lihtsalt meeskonna jututuba?
 • Millisest sihist peaks meeskonna coachinguga alustama?
 • Kuida mõõta seda, mida on raske mõõta ehk kuidas mõõta muutust meeskonna koostöö võimekuses

10.30 – 11.15 Töötuba: Kuidas coachingu kaartide abil lahendada väljakutseid ja luua soovitud tulevikku?
Signe Vesso, 
PhD, juhtimisteaduste doktor, juhtide ja meeskondade coach

Praktilises töötoas  lahendame elluviimise protsessis esilekerkinud väljakutseid ja loome soovitud tulevikku keskenduses julgele unistusele, mõjusale eesmärgile ja pühendumisele. Osalejad saavad kasutada „Coachingu ratta“ mudelil põhinevaid küsimuste kaarte, mis võimaldavad uurida soovitud teemasid süsteemselt ja erinevate tahkude alt. Coachingu küsimuste abil saab läbi viia mõjusa ja süsteemse coachingu sessiooni nii individuaalselt kui ka meeskonnas. Teeme läbi kaks coachingu sessiooni ning lisaks jagame võtteid, kuidas küsimusi meeskonnas kasutada.

10.30 – 11.15 Töötuba: Koostöövestlus kui coachiva juhtimiskultuuri oluline osa
Reijo Väljak, coach ja koolitaja

Tänases kiiresti muutuvas maailmas asendub ülemuse-alluva suhe juht-spetsialist koostöise suhtega. Arenguvestlused on oma aja ära elanud!

Koostöövestlus kui üks coachingu vorme: see on uus arenguvestluse vorm, kus 75% ajast juht kuulab, 25% ajast räägib – et kuulda oma töötajate arengusoove ja vajadusi, ka neid, mida sõnaliselt ei väljendata.

Koostöövestlusele järgnevad konkreetsed tegevused, mida siis aja möödudes uuesti koos üle vaadatakse. Töötoas tutvustatakse koostöövestluse alustalasid ja iga osavõtja saab luua ka oma ettevõtte koostöövestluse plaani.

 

11.15-11.30 Coachide messiala külastamine ja kohvipaus

 

11.30 -12.15 Töötuba: Coachiv juhtimine keerulistes töösuhetes
Jane Väli, 
coach, superviisor, Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja

Oleme harjunud coachingust ja coachivast juhtimisest kuulma meeldivate ja sujuvate töösuhete näitel. Juhtidel tuleb aga igapäevatöös toime tulla ka keeruliste töösuhetega. Kuidas toimib coachiv juht sellistes olukordades? Coachiv juht aitab läbi edasiviivate küsimuste töötajal selgust luua, kuidas asjad saaksid õigel ajal ja tulemuslikult tehtud, kontakte kannab kõrge usaldus ja toetav õhustik.

 • Töötoas käime läbi 9 sammu, mis abistavad coachivat juhti keerulisi vestlusi pidades
 • Leiame mõned tööriistad professionaalsete coachide varamust, mis toetavad tagasiside andmist
 • Võtame järgmisesse tööpäeva kaasa plaani esimesest sammust vestluseks, mis täna veel ärevust tekitab

11.30 – 12.15 Töötuba: Kuidas coachingu abil  süvendada meeskonna õppimist ja tulemuslikkust?
Marget Mark
, juhtide ja meeskondade coach, organisatsiooni arengupartner

Käsitleme töötoas koolitamise ja coachingu eesmärgi ja tulemuslikkuse vahet. Teeme läbi praktilise harjutuse selle vahe mõistmiseks. Katsetame küsimusmõtlemist ja jagame kogetut

 • Millal coachida ja millal koolitada?
 • Millise muutuse toob coachingu rakendamine meeskonna eestvedamises?
 • Coaching kui sügav õppimine: taipamiste mõju tulemuslikkusele

11.30 – 12.15 Töötuba: Kuidas julgemalt saavutada?
Maire Lilleberg
 ja Triin Tars, ANSE sertifitseeritud coachid, superviisorid

Töötoas räägime soovidest ja unistustest, mille realiseerumist oled sisimas soovinud, kuid oled need  liiga kauaks ootele jätnud. Räägime sellest, mis tegelikult takistab soovide teostamisel ja eesmärkide saavutamisel. Kuidas ületada piiravad takistused ja saavutada, mida soovime? Kuidas tegutseda olukordades kui julgust napib?

 • uurime, kuidas vaatamata teadmatusele ja hirmudele julgust juurde luua
 • treenime oskusi, kuidas enese eest peidetud julgus välja tuua
 • astume esimese sammu üle takistuste julgema tuleviku poole

12.15 – 13.15 Lõuna, networking ja coachide messiala külastamine

13.15 – 14.00 Töötuba: Kuidas empaatilise juhtimise kaudu luua organisatsioonis suuremat väärtust?
Kreet Aun
, coach, superviisor, koolitaja

Praegusel ajastul väärtustab inimene mõistmist ja märgatud saamist. Teenindaja empaatiline käitumine suurendab kliendirahulolu 150% – enam kui kiirus. Organisatsioonis liigub empaatia ülevalt alla. Kui ettevõttes  soovitakse, et teenindaja käitub kliendiga empaatiliselt, siis peab juht mudeldama empaatilist käitumist ja olema eeskujuks. Töötoas harjutame lihtsaid, igapäevaseid võtteid, millega juht saab luua empaatilise töökultuuri ettevõttes.

 • Mis on empaatia ja kuidas empaatia inimest mõjutab?
 • Õpime eristama empaatiat ja kaastunnet. Kuidas olla empaatiline ja jääda iseendaks?
 • Teadvustame oma tugevused ja võimalused empaatia rakendamiseks.
 • Kuidas saab juht lihtsate vahenditega mudeldada empaatiat ja inimest väärtustavat teenindust?

13.15 – 14.00 Praktiline loeng: Kuidas meeskonna coaching toetab muudatuste elluviimist ja suurendab personaalset kaasatust?
Jaanika Rannula
, juhtide ja meeskondade coach ja superviisor

Ettekanne räägib muudatuste juhtimisest ja meeskonna coachingu kasuteguritest. Muudatuste käivitamisel ning elluviimisel on oluline selgitada meeskonnas muudatuste olulisust, sest teadmatusest võib tekkida vastupanu ja nõrgeneb töövõimekus. Meeskonna coachingu abil on võimalik ühises ruumis luua ühine mõistmine ning kokkulepped, kuidas muutust ellu viima hakatakse ning mida selline protsess vajab, et jõuda edukalt tulemusteni.

 • Millised on peamised muudatuste elluviimise takistused?
 • Millised on oluline tegevused enne muudatuste käivitamist?
 • Mida on vaja positiivseks meelestatuseks ning tõhusaks kaasamiseks

14.00-14.15 Coachide messiala külastamine, networking ja kohvipaus

14.15 – 15.00 Coaching praktikas: 2 kliendijuhtumi tutvustus  – isikliku- ja meeskonna arengu vaatepunktist
Ülo Vihma
, coach

Räägime koos kliendi esindajatega kahest erineva profiiliga ettevõttes läbiviidud reaalsest coachinguprogrammist: mille poolest need erinesid, milline oli neis osalejate isiklik ja meeskondlik väljakutse ning milline oli coachingust kasvanud kasu

14.15-15.00 Töötuba: Loov meeskonnacoaching

Endel Hango Change Consulting OÜ konsultant, koolitaja, coach ja Liis Aavaste-Hango Change Consulting OÜ terapeut, koolitaja, coach

Grupi inimeste koos tegutsema panemisest või ühisest teemade arutamisest on enamasti vähe, et saavutada tõelist sünergiat või käivitada kollektiivne intelligentsus. Ühise eesmärgi poole liikumisel on vaja avatust koos hästi arenenud võimega näha olukorda teiste inimeste vaatekohast. Loov meeskonnacoaching õpetabki osalejaid oma isiklikku potentsiaali ja grupilist sünergiat käivitama suurendades tulemuslikkust ja rahulolu. Töötoas:

 • Käsitleme kolme loova meeskonnacoachingu põhistruktuuri
 • Harjutatame seitset meeskonnas loovust arendavat hoiakut
 • Vastatame tekkivatele küsimustele

14.15-15.00 Praktiline loeng: Kuidas olla edukas enesejuht?

Signe Ventsel, arengupartner ja koolitaja, märkmiku „Olen iseenda boss“ looja ja arendaja

Kuidas teadlikult ja süsteemselt disainida oma elu ja saavutada soovitud eesmärgid? Ettekandes räägitakse erinevatest meetoditest, kuidas arendada enda enesejuhtimise võimekuse taset

 • Inspireeriv eesmärk ja iseenda miksi avastamine
 • Milliste harjumustega sa oma elu disainid praegu ja milliste uute harjumustega sa oma elu disainida võiksid?
 • Millised tööriistad tuleb kasutusele võtta, et olla teadlikult oma elu disainer?

15.00-15.15 Coachide messiala külastamine, networking ja kohvipaus

15.15 – 16.00 Arutelu: Kas coahing või koolitus? Võta mõlemad!
Arto Aas, coach, Laine Randjärv, loov coach, Mats Soomre, koolitaja

15.15 – 16.00 Töötuba: Coaching praktikas – tegevuslike meetodite kasutamine meeskonna arendamiseks
Allan Kaljakin
, koolitaja ja praktik coachi ja superviisori väljaõppes, Tallinna Õpetajate Maja direktor

Töötuba keskendub coachingu kesksete oskuste – aktiivse kuulamise (sh tähelepanemise, märkamise) ja “õigete” küsimuste esitamise oskuse kasutamisele ja arendamisele. Kuidas panna meeskonnas omavahel suhtlema ja koostööd tegema ka need, kes seda erinevatel põhjustel ei tee?

 • Käsitleme kahte coachingu keskset oskust: aktiivse kuulamise ja küsimuste esitamise olemust.
 • Jagame omavahel häid praktikaid lihtsa coachingu integreerimisest meeskondade juhtimise ja arendamise kontekstis.
 • Teeme läbi mõned konkreetsed tegevuslikud meetodid, mida saab juba järgmisel päeval oma meeskonnas kasutada.

15.15 – 16.00 Töötuba: Kuidas õigete küsimustega täpsustada kaduma läinud infot?
Birgit Kermes, 
coach ja NLP treener

Kuidas tagada, et meid mõistetaks võimalikult täpselt ja mida me saame kommunikatsioonikonfliktide ennetamiseks ise ära teha? Igapäevases keelekasutuses esineb väga palju info moonutamist, üldistamist ja kustutamist, kuid ootus, et teised meid mõistaksid, ei muutu. Kui me ei oska küsida õigeid täpsustavaid küsimusi, jääb osa infot avastamata ja hiljem selgub, et oleme otsuseid teinud info pealt, mida teine meile ei öelnud. Miks me üksteisest valesti aru saame ja kuidas mõistmist parandada?

16.00 Konverentsipäeva lõpp

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru