Skip to main content

ESINEJAD

Reijo Väljak

Olen ettevõtja, coach ja õpetaja. Hindan põhimõtet „vähem on rohkem“ ehk teen tegevusi millesse tõeliselt usun. Hetkel tegutsen paralleelselt coachina ning õpetan Pelgulinna Gümnaasiumis nii karjääriõpetust kui ka omaloodud enesejuhtimise ainet. Coachingu diplomi omandasin EBS Executive Coaching programmis.

Jane Väli

Tegutsen coachi, superviisori, koolitaja ja mentorina. Lisaks olen viimased 15 aastat  juhtinud suuremaid ja väiksemaid meeskondi.
Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna juhina olen aastate jooksul kokku puutunud väga erinevate eestvedamist puudutavate teemadega,  olen kolistanud mööda juhtimisämbreid ja  tähistanud tarkade otsuste võite koos oma meeskonnaga.  Coachi oskused on andnud rahu ja usalduse, tasakaalu ja tähelepanu ning palju rõõmu.
Olen ANSE sertifitseeritud superviisor/coach ning läbinud International Supervision and Coaching Institute (ISCI) 3-aastase programmi.
Teadliku loovuse arendamisega tegelen Tartu Spontaansusteatris näitlejana ja Tartu Ülikoolis külalislektorina

Kreet Aun

Töötan loovalt ja jõustavalt ning väärtustades inimest tervikuna. Kasutan töös palju loovmeetodeid. Alustasin koolitajana 1993. aastal. Kasvasin sisekoolitaja rollist läbi mentorluse ja juhendamise coachiks ja superviisoriks. Minu töö fookus on peamiselt suunatud koostööoskuste arendamisele ning empaatia rakendamisele ja tunnete juhtimisele teeninduses, juhtimises ning kolleegilt kolleegile suhtluses.
Minu kliendid on minu kohta öelnud, et ma olen loov, väljendusrikas ja nõudlik, et mul on üllatavaid küsimusi ning et ma oskan lühikese ajaga tulemust luua ja tunnetega toimetulekut ja selgust saavutada.  Esimeselt hariduselt olen Tartu Ülikooli lõpetanud ajaloolane. Alates  2013. aastast oman ANSE standardile vastav superviisori ja coachi kvalifikatsiooni. Olen õppinud psühhodraama, loovteraapiate ja kirjandusdraama meetodeid.

Ülo Vihma

Akadeemilise hariduse omandasin Tartu ülikoolis (inglise keel) ja Tallinna Konservatooriumis (näitekunst). Täiendhariduse olen saanud psühhoteraapias (GIS-INTERNATIONAL, Taani) ja organisatsioonikäitumises (magistrantuur TPÜ-s). Aastatel 2000- 2006 pidasin EBS-is loenguid juhtimisest ja meeskonnatööst nii bakalaureuse kui magistriõppes ning osalesin lõputööde hindamises ja kaitsmiskomisjoni töös. Olen akrediteeritud Margerison-McCann’i The Team Management Systems ™ (2003 ja 2009, Inglismaa) ja liidrite arendusmeetodi Deep Lead™ (2005, Soome) coach ning Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni (2009) konsultant. 2012 läbisin stressimaandustehnika TRE™ terapeudi väljaõppe (Taani) ning 2013 juhtide coachingu (executive coaching) diplomiõppe Inglismaal (Academy of Executive Coaching).

Laine Randjärv

Olen omandanud Executive Coach’i diplomi (Estonian Business School’is), NLP Treeneri Sertifikaadi (NLP Instituut 2013) ja läbinud 1999/2000 aastail Henn Mikkini, Karin Hango, Vahur Murutari ja Ann Seilenthali käe all suhtlemistreeneri koolituse.Tegutsen loovmeetodeid kasutades personaalse arengu coachina, koolitaja ning konsultandina. Olen International Coach Federation (ICF) ja ICF Estonia liige.
Hariduselt olen koorijuht ja muusikaõpetaja. Üle 20 aasta on mul juhtimiskogemust väga erineva taustaga meeskondades –nii kultuuri- kui poliitikavaldkonnaga seotud institutsioonides. Nelja aasta pikkune periood Eesti Vabariigi kultuuriministri ametis andis võimaluse need mõlemad teemad ühendada unustamatuks väljakutseks, mis andnud elu õppetunde.
Olen elus saanud nautida peadpööritavaid eduelamusi kui üle elanud tagasilööke. Õnnestumised on mind tiivustanud, ebaõnnestumised ja kukkumised on aga sundinud püsti tõusma ja tegema restarti.
Usun sellesse, et inimese areng ei lõpe tarkusehammaste lõikumisega ja kui oled elus kasvõi ühe korra õnnestunud, juhtub seda sinuga veel korduvalt!

Arto Aas

Minu missioon coachina on Eesti juhtide täieliku potentsiaali avamine ja juhtimiskvaliteedi tõstmine. Aga selleks, et juhtida teisi, tuleb kõige pealt juhtida ennast. Eneseteadlikkus, eksimustest õppimine ja pidev eneseareng on positiivsete muutuste vundament. Mul on coachina kasutada isiklik kogemus, kuidas lihtsast tehasetöölisest tõusta ministriks ja Riigikogu liikmeks.
Lisaks on mul on 17 aastat juhtimiskogemust erinevatest avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonides, aga ka äriettevõtete ja spordivaldkonna juhtimises.
Olen Eesti coach´e ühendava MTÜ ICF Estonia ja rahvusvahelise International Coach Federation liige. Olen edukalt läbinud The Academy of Executive Coaching´u poolt akrediteeritud koolituse, mida tõestab „The Practitioner Diploma in Executive Coaching“ tunnistus
Usun sellesse, et sihipärane ja läbimõeldud tegutsemine viib soovitud tulemusteni!

Mats Soomre koolitaja

Mats Soomre

Olen KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja treener. Olles Belbin Associates atesteeritud esindaja Eestis on minu teiseks nimeks saanud Belbin. Olen 20 aasta jooksul läbi viinud ligi 1000 koolitust ja treeningut, milles Belbinil on olnud suur osa täita. Minu lemmikteemadeks on harjumuste muutmine, meeskonnarollid, meeskonnatöö ja meeskond. Paralleelselt olen ka meeskonnatöö teemadel lektoriks EBS’is ja EEK Mainoris.

Vaata ja loe, millest olen kirjutanud https://belbin.ee/parimad-postitused-ja-artiklid/

Raimo Ülavere

Olen sertifitseeritud coach ja koolitaja ning aitan edukatel inimestel teha oma käitumises positiivseid muutusi, mis on püsivad ja mida teadvustavad ka teised.Juhtide personaalse coachingu ja ka meeskonna coachingu programmides kasutan maailma nr 1 juhtide coachi Marshall Goldsmithi metoodikat Stakeholder Centered Coaching, mille edukuse tõenäosus on 95%. Lisaks olen läbinud Systemic Team Coaching Certificate kursuse Briti ühes mainekaimas coachingu koolitusorganisatsioonis Academy of Executive Coaching.Coachinud ja koolitanud olen alates 2008. aasta kevadtalvest, koostööd teinud kokku tuhandete inimestega. Neist üle 150 on olnud juhi personaalse coachingu programmi kliendid, lisaks kümned meeskonnad ja sportlased.

Marget Mark

Olen sertifitseeritud juhtide ja meeskonna coach, superviisor ja koolitaja. Õppinud finants- ja turundusjuhtimist ning neurolingvistilist programmeerimist. Õpitut olen rakendanud üle 20 aasta müügi -ja turundusmeeskondi juhtides, personaliarenduse ja kliendikogemuse juhtimise tööd tehes ning koolitaja ja konsultandi rollis rahvusvahelises koolitus- ja konsultatsioonifirmas.
Süsteemsuse ja lahenduskesksuse väärtustajana ning coachiva juhtimisstiili pikaajalise praktiseerijana on mulle hingelähedased teemad juhtimiskvaliteedi ja meeskondade arendamine.

Jaanika Rannula

Olen 15 aastase rahvusvahelise juhtimiskogemusega arengupartner juhtidele ja meeskondadele, toetan neid muudatuste elluviimisel ja eesmärkide saavutamisel vajadusel coachi, superviisori või koolitaja rollis. Olen inspireerivate fotodega arengukaartide autor. Rakendan  oma töös nii lahenduskeskseid, süsteemse coachingu põhimõtteid, kui ka loovaid meetodeid ja tehnikaid. Elukestva õppijana olen lõpetamas TÜ strateegilise juhtimise magistriõpet ning panustan aktiivselt juhatuse liikmena Eesti Supervisiooni ja Coachingu ühingu tegevustesse.

Endel Hango ja Liis Aavaste-Hango

Endel ja Liis omavad pikaajalist meeskondadega töötamise kogemust nii koolitajate kui nõustajate, coachide, superviisoritena. Täiskasvanuhariduse valdkonnas alustati koos 2002. aastal. Endel on oma psühholoogia ja majanduse alasest kõrgharidusest lähtudes suundunud pigem tööle organisatsioonidega ning Liis pigem individuaalsete klientidega – kattuvaks alaks on aga grupid ja meeskonnad. Endel on lisaks professionaalse grupijuhi tööle viimased 10 aastat praktiliselt juhtinud erinevaid meeskondi, samas kui Liis on tegutsenud lisaks psühhoterapeudi ja koolitaja tööle ka spetsialistina nii era kui avalikus sektoris.

Allan Kaljakin

Aitan meeskonnas omavahelisi suhteid ja koostööd edendades saavutada paremaid tulemusi! Olen järjepideva enesearenguga tegelev õppija. Oman kahte magistrikraadi, olen DiSC® sertifitseeritud konsultant & koolitaja, läbinud praktilise grupijuhtimise ja sotsiomeetria väljaõppe ja õpin superviisori ja coachi väljaõppes. Väärtustan julgust algatada uusi asju ja katsetada seniproovimata tegutsemisviise, järjepidevust endale seatud sihtide saavutamisel kui ka teiste toetamisel ning koostöö võrgustike loomise olulisust ja koostegutsemist. Meeskonnajuhtimisega puutun kokku igapäevaselt juhtides Tallinna Õpetajate Maja kollektiivi.

Signe Vesso

Olen juhtimisteaduste doktor, juhtide ja meeskondade coach, superviisor, psühhoterapeut ja koolitaja. Olen tegutsenud koolituse ja arenduse valdkonnas alates1994.aastast. Töötan peamiselt meeskondade ja juhtide coachi/superviisorina aidates saavutada soovitud muutusi. Samuti olen põhiõppejõud International Supervision & Coaching Institute`is koolitades tulevasi coache ja superviisoreid. Lõpetasin Tartu Ülikooli majandusteaduskonna (lõputöö personalijuhtimisest) ning kaitsesin doktorikraadi juhtimisteadustes Estonian Business Schoolis. Doktoritöö teemaks oli coachingu kultuur ja coachiv juhtimisstiil.

Maire Lilleberg

Olen ANSE sertifitseeritud superviisor/coach, gümnaasiumi sotsiaalpedagoog, supervisioonipraksise Arengulooja OÜ juhatuse liige. Supervisiooni/coachingut olen õppinud International Supervision and Coaching Institute (ISCI) 3-aastases programmis ning Rootsi Moreno Instituudis õppisin psühhodraama lavastajaks. Olen omandanud erinevaid töökogemusi nii era- kui avaliku sektori organisatsioonidest ning töötanud juhtide, spetsialistide ja meeskondadega. Alates 2001. olen noorteühingu TORE juhendaja ja koolitaja, edendades üksteist toetavat, erinevusi väärtustavat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi. Superviisori/coachina keskendun uute lahenduste ja võimaluste leidmisele, õnnelike suhete ja töörõõmu loomisele, kasutan loovmeetodeid ning lahenduskeskset lähenemist.

Triin Tars

Olen ANSE sertifitseeritud superviisor/coach, olen läbinud International Supervision and Coaching Institute (ISCI) 3-aastase programmi. Superviisori/coachina olen pühendunud inimestes suurepärasuse äratamisele, kasutan  selleks juba loodud meetodeid ning kombineerin loovalt kokku uusi. Hariduselt  olen finantsjuht, aga keskendunud olen hoopis IT-le. Olen töötanud tehnoloogiaettevõtetes tippspetsialisti ja juhina üle 20 aasta. Mul on mitmekesine kogemus töötamisest nii era- kui avaliku sektori organisatsioonides. Hetkel olen Telia Eesti analüütika valdkonna tooteomaniku rollis, supervisioonipraksise FairWind juhatuse liige ning Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) juhatuse liige..

Signe Ventsel

Olen täna meeskondade arengupartner ja koolitaja ning oma ekspertteadmisi rakendan persoonibrändi, tööandja brändi ja brändisaadikute ning enesejuhtimise valdkonnas.  Aitan inimestel ja organisatsioonidel julgemalt eristuda ja oskuslikult välja tuua nüansid, mida ise tihti ei nähta. Lisaks on turundamine olnud minu töö osaks suuremal või väiksemal määral juba üle 15 aasta. Olen töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidele, juhtinud meeskondi ja erinevaid projekte. Õppinud turundust ja hariduse juhtimist. Läbi viinud erinevaid koolitusi turundusvallas, inimeste arendamisega seotud teemadel, tuutorlusest ja ettevõtlikkusest.  Suure sportliku eluviisi austajana, tean, et spordis ja äris on väga palju ühist. Minu põhimõte on olla aktiivne, olla keegi kes teeb. Olla konstruktiivne arutleja ja kaasa mõtleja. Olla tegutseja, mitte kõrvaltvaataja.  Olen Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige, ettevõtluse lektor ja ettevõtluse mõtteviisi viljeleja. Olen loonud kalendermärkmiku “Olen iseenda boss”.

Birgit Kermes

Olen eelkõige kommunikatsiooniinimene ja see on valdkond, mida armastan. Kuid selleks, et minna kommunikatsioonivaldkonnas süviti olen õppinud coachiks, superviisoriks ja neurolingvistilise programmeerimise treeneriks. Lisaks armastan teatrit, meelelahutust ja mulle on hingelähedased ka keskkonnateemad.

Hetkel on minu jaoks kommunikatsioonivaldkonnas kõige põnevamaks teemaks täpne keelekasutus, mis teeb meid arusaadavamaks nii teistele kui ka iseendale.

www.birgitkermes.ee

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru