ESINEJAD

Siim Sikkut

Siim Sikkut on riigi CIO ehk riigi IKT-poliitika teemal asekantsler Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Siimu tööks on seada sihte ja suunata nende elluviimist e-riigi, küberturvalisuse, side ja laiemalt infoühiskonna arengu alal.

Mariel Aim

Mariel Aim omab tausta konsultatsiooni- ja ärivaldkonnas, millele on viimastel aastatel lisandunud põhjalik kompetents tehisintellekti ja automatiseerimise teemadel. Oma 2018. aastal kaitstud magistritöös uuris ta Eesti finantssektori hetkeseisu tehisintellekti kasutamisel ning on peale seda esinenud üles astunud mitmete ettekannetega erinevatel konverentsidel ja koolitustel. Mariel peab tehnoloogiablogi ‘From Business to AI’, et motiveerida teisi äriinimesi tehisintellekti valdkonda rohkem uurima ja saadud teadmisi äris kasutama.

Risto Hübner

Risto Hübner on advokaadibüroo Nordx Legal vandeadvokaat, partner ja asutaja. Lisaks tegutseb Risto IT-õiguse külalislektorina Tartu Ülikoolis ning on ülemaailmse liikumise Legal Hackers Eesti haru asutaja, korraldades üritusi teemadel, mis seonduvad õiguse ja tehnoloogia kokkupuutega. Risto omab enam kui 15-aastast kogemust õigusvaldkonnas, nõustades kliente peamiselt tehnoloogiaõiguses, sh andmekaitse- ja intellektuaalse omandi õiguse küsimustes. Varasemalt on Risto mh tegutsenud pikaajaliselt Nortal AS-i peajuristina, vastutades kontserni õigusküsimuste lahendamise eest nii Eestis kui välismaal. Lisaks tehnoloogiaõigusele on Ristol mh märkimisväärne kogemus lepinguõiguses, tööõiguses ja ühinguõiguses.

Maarja Pild

Maarja Pild on TRINITI advokaadibüroo advokaat. Maarja nõustab kliente igapäevaselt infotehnoloogia, andmekaitse ja meediaõiguse vallas. Lisaks õpetab Maarja Tartu Ülikoolis külalislektorina õppeainet „Privaatsus ja andmekaitse“. Maarja on isejuhtivaid sõidukeid puudutanud õigusanalüüsi ja poliitikasoovituse kaasautoriks. Analüüs hõlmas mh tehisintellektiga seonduva terminoloogia mõtestamist ning autonoomsete intelligentsete süsteemidega seonduvate eetiliste ja õiguslike küsimuste esile toomist ning analüüsi.

Tanel Kerikmäe

Tanel Kerikmäe on Tehnikaülikooli professor ja õiguse instituudi direktor. Tema tehnoloogiaõiguse uurimisgrupp on olnud edukas teadus – ja arendusprojektide läbiviija. Projekte on rahastanud nii Euroopa Komisjon, ETAG kui rahvusvahelised organisatsioonid. Tanel on rahvusvaheliselt tuntud ekspert, keda tihti kutsutakse esinema ja panustama tippülikoolide juurde nii Euroopas kui Aasias. Hiljuti juhtis ta tehisintellekti õigusliku ekspertiisi uurimisgruppi, kes panustas Eesti valdkondlikku strateegiasse.

Taneli akadeemiline profiil on kättesaadav: https://www.etis.ee/CV/Tanel_Kerikmäe/est

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru