Ettevõtted üle maailma, samuti Eestis seisavad silmitsi uute väljakutsetega noore töötajaskonna juhtimisel ja kaasamisel ning otsivad lahendusi muutustega toimetulekuks.

Uue põlvkonna, nn. „lumehelbekeste“, ootused tööandjatele – isklik heaolu, individuaalsed tasusüsteemid, paindlikud töötegemise viisid, sotsiaalne vastutus – sunnivad organisatsioone pidevalt oma plaane korrigeerima ja ajaga kaasas käima.

Et anda Eesti ettevõtete juhtidele infot ja ideid, kuidas „lumehelbekeste“ põlvkonda juhtida ja tööd uutmoodi korraldada, korraldame 14.novembril Tallinnas Uue Ajastu Konverentsi „Lumehelbekesed organisatsioonis – uutmoodi töökorralduse põhjustajad“.

Konverentsi peateemad on:

 • Trendid, väljakutsed ja muutused töötajaskonna juhtimisel, kaasamisel ning töö korraldamisel
 • Töölepingu seaduse võimalikud muudatused lähiajal seoses paindlike töövormidega
 • Uutmoodi töökorraldus arvestades lumehelbekeste ootuseid ja väärtushinnanguid
 • Noorte tööle kandideerijate ootused töövormide paindlikkuse osas
 • Paindlike töötingimuste seosed subjektiivse heaolu ja sisemise motivatsiooniga
 • Tehnoloogia mõju noorte inimeste töökäitumisele
 • Lumehelbekeste põlvkonna töötajate integreerimine organisatsiooni
 • Juhtimisstiilid ja meetodid, mis sobivad lumehelbekeste põlvkonnale

Ootame Teie ettevõtte esindajat konverentsil osalema

Areng.ee arendustiim

Ettevõtted üle maailma, samuti Eestis seisavad silmitsi uute väljakutsetega noore töötajaskonna juhtimisel ja kaasamisel ning otsivad lahendusi muutustega toimetulekuks.

Uue põlvkonna, nn. „lumehelbekeste“, ootused tööandjatele – isklik heaolu, individuaalsed tasusüsteemid, paindlikud töötegemise viisid, sotsiaalne vastutus – sunnivad organisatsioone pidevalt oma plaane korrigeerima ja ajaga kaasas käima.

Et anda Eesti ettevõtete juhtidele infot ja ideid, kuidas „lumehelbekeste“ põlvkonda juhtida ja tööd uutmoodi korraldada, korraldame 14.novembril Tallinnas Uue Ajastu Konverentsi „Lumehelbekesed organisatsioonis – uutmoodi töökorralduse põhjustajad“.

Konverentsi peateemad on:

 • Trendid, väljakutsed ja muutused töötajaskonna juhtimisel, kaasamisel ning töö korraldamisel
 • Töölepingu seaduse võimalikud muudatused lähiajal seoses paindlike töövormidega
 • Uutmoodi töökorraldus arvestades lumehelbekeste ootuseid ja väärtushinnanguid
 • Noorte tööle kandideerijate ootused töövormide paindlikkuse osas
 • Paindlike töötingimuste seosed subjektiivse heaolu ja sisemise motivatsiooniga
 • Tehnoloogia mõju noorte inimeste töökäitumisele
 • Lumehelbekeste põlvkonna töötajate integreerimine organisatsiooni
 • Juhtimisstiilid ja meetodid, mis sobivad lumehelbekeste põlvkonnale

Ootame Teie ettevõtte esindajat konverentsil osalema

Areng.ee arendustiim

Soovin antud konverentsil osaleda

Registreeru