PROGRAMM

09.30 – 10.00 Kogunemine ja hommikukohv
10.00 – 10.05 Konverentsi sissejuhatus

10.05 – 10.50 Kuidas riik Eestis tegutsevaid ettevõtteid tehisintellekti arendamisel ja kasutamisel aitab?
Esineja: Siim Sikkut, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IKT-asekantsler

Siim Sikkut vastab oma ettekandes järgmistele küsimustele:

 • Mis ajendas Eesti riiki tehisintellekti valdkonnale tähelepanu pöörama?
 • Millised eesmärgid on Eesti riigile seatud tehisintellekti tegevuskava raames?
 • Millised on Eesti riigi tehisintellekti tegevuskava eelised võrreldes teiste riikidega ning kuidas need toetavad erasektorit?
 • Milliseid muudatusi oodatakse tehisintellekti kasutuselevõtu tõttu Eesti riigi tööjõuturul ja majanduses üldiselt?
 • Kas ning millist abi võivad ettevõtjad tehisintellekti arendamisel riigi poolt oodata (finantseerimine, konsultatsioonid vms)?

10.50 – 12.00 Kas, kuna ning milliseid muudatusi on oodata tehisintellektiga seotud seadusandlusesse?
Esineja: Tanel Kerikmäe, TalTech Euroopa õiguse professor ja õiguse instituudi direktor

Tanel Kerikmäe käsitleb oma ettekandes järgmisi teemasid:

 • Milliseid tulemusi andis tehisintellekti valdkonna kohta tehtud õigusanalüüs Eestis ja kuidas on teemat käsitletud teistes riikides?
 • Millised on peamised väljakutsed tehisintellekti reguleerimisel läbi seonduvate valdkondade (sh andmekaitse, maksuõigus, kindlustus, kriminaalõigus jne)?
 • Kas tehisintellekti õigussubjektsus on mõeldav?
 • Milliseid juriidilisi muutusi võivad eeldada tehisintellekti rakenduste kasutajad?
 • Kuidas hakkab seadusandlus tehisintellekti arendamist ning kasutuselevõttu toetama ning millised on võimalikud piirangud?
 • Kellele hakkab kuuluma tehisintellektil baseeruva tegevuse järgne vastutus?

LÕUNA 12.00 – 12.45

12.45 – 13.45 Millega peab arvestama tehisintellekti arendamiseks ja kasutamiseks vajalike isikuandmete kogumisel ja töötlemisel?
Esineja: Risto Hübner, advokaadibüroo Nordx Legal vandeadvokaat

Risto Hübneri ettekandes selguvad vastused järgmistele küsimustele:

 • Kas ning kuidas piirab isikuandmete kaitse üldmäärus tehisintellekti arendamist?
 • Millega peaks arvestama tehisintellekti arendamiseks vajalike andmete kogumisel ja muul viisil töötlemisel?
 • Mida peaks arvesse võtma isikuandmete edastamisel kolmandatele osapooltele ning sellekohaste lepingute loomisel?
 • Milliseid õiguslikke tagajärgi võib tuua isikuandmete töötlemine vastuolus isikuandmete kaitse üldmäärusega?

13.45 – 14.45  Autonoomsed intelligentsed süsteemid ja eetilised küsimused – kus ja kas seadusandja peab sekkuma?
Esineja: Maarja Pild, advokaadibüroo TRINITI advokaat

Maarja Pild annab vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Kas seadusandja peab eetika küsimustesse sekkuma või lubama neid küsimusi reguleerida moraalinormidega?
 • Humanoid roboti „alandamine“, kui avaliku korra või kõlblustunde rikkumine?
 • Millised eetilised küsimused kerkivad isejuhtivate sõidukite tulekuga, mis võivad nõuda seadusandja sekkumist?
 • Mida nimetatakse surmaalgoritmiteks ning kuidas peaks seadusandja neisse suhtuma?
 • Usaldamatuse teke privaatse kogemuse kadumise hirmus?
 • Inseneri usuvabadus, autonoomsed intelligentsed relvasüsteemid, kas midagi, mida riigid peavad eetilistel kaalutlustel keelama?

14.45 – 15.00 Konverentsi kokkuvõte ja orienteeruv lõpp

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru