Kaugtöö kui paindlik ning töötajate personaalseid võimeid ning vajadusi arvestav töövorm on järjest enam levimas. Kaugtööle üleminekuga kaasnevad aga muudatused nii töö korraldamises, juhtimises, tööohutuse tagamises, kulude hüvitamises, maksuarvestuses, info liikumises, töötajate suhtumises, lojaalsuses ja muudes küsimustes, mida paljud ettevõtted ja organisatsioonid on juba kogenud.

Kaugtöö temaatika puudutab paljusid Eesti ettevõtteid ja organisatsioone. 

Seetõttu  kutsume kõiki osalema 11. märtsil toimuvale Kaugtöö kogemuskonverentsile 2020, mille peamised teemad on: 

  • Millised on kaugtööd toetavad lahendused ja millised on kaugtöö suuremad miinused?  Kaugtööga seotud müütidest, karidest ja võimalustest.
  • Millised on Eesti ettevõtete kogemused ja parimad praktikad töötajate kaugtöö korraldamisel?
  • Miks inimesed soovivad kontorist eemal töötada? Kuidas mõjutab kaugelt töötamine töötulemusi, lojaalsust, tööga rahulolu? Kuidas neid mõõta?
  • Millised on ettevõtte juhi või team’i liidrite suurimad väljakutsed kaugtöö tegijate ja ettevõttes kohapeal töötavate meeskonnaliikmete ühtseks liitmisel?
  • Kuidas reageerivad kliendid, kui peavad suhtlema kaugtöö tegijaga?
  • Kuidas kaugtööga ja kodukontoriga seotud kulusid töötajale hüvitada ja makse arvestada?
  • Milliseid tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid on vajalik kaugtööl ja kodukontoris täita, millised on riskid tööandjale ja töötajale?

Konverentsi esinejad on Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, kaugtöö metoodikat toetava asutuse Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, kaugtöö ekspert Kadri Seeder, maksukonsultant Aule Kindsigo  ning mitmekülgse kaugtöö kogemusega praktikud Ragne Maasel (LHV),  Saskia Kivi (Elisa Eesti) ning Viktoria Tuulas (Coworking Taru Viimsi) ja Erik Toom (Trophy Games ApS, Taani).

Ootame kaugtöö korraldajaid ja kaugtöötajaid osalema
Areng.ee

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru