Üle poole aasta oleme elanud ja töötanud teistmoodi, uutmoodi. Paljud töötajad teevad tööd distantsilt.

Enamus etevõtteid ja asutusi on pidanud tegema seoses kaugtööga töökorralduslikke muudatusi juhtimises, tööohutuse tagamises, kulude hüvitamises, maksuarvestuses, töölepingutes, info liikumises ja turvalisuse tagamises, töötajate motiveerimises, tiimitunde kasvatamises ja muudes tähtsates küsimustes.

Päris huvitav oleks ju teada, kuidas kaugtöö on Eesti erinevates ettevõtetes ja asutustes korraldatud, milliseid muudatusi on 2020 aastal läbi viidud ja kuidas neil sellega läinud on.

Seetõttu kutsume osalema 02. detsembril toimuvale Kaugtöö kogemuskonverentsile, kus on võimalik kogemusi teistelt saada ja ise teistele jagada järgmistel teemadel:

  • Milliseid emotsioone on tekitanud kaugelt töötamine töötajates ning kuidas need rahulolu ja lojaalsust mõjutavad? Kuidas on muutunud stressi kogemine?
  • Kuidas on kaugelt töötamine mõjutanud töötajate koostööoskuseid, tiimitunnet?
  • Millised tööõiguslikud küsimused on üles kerkinud, milles tööandja ja töötaja peavad omavahel kokkuleppima?
  • Millised töökeskkonnaga seotud lahendused on hästi toiminud?
  • Milliseid tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid on vajalik kaugtööl ja kodukontoris täita, millised on riskid tööandjale ja töötajale? Kuidas toetab või ei toeta kaugtöö korraldamist töötervishoiu ja tööohutuse seadus?
  • Kuidas kaugtööga ja kodukontoriga seotud kulusid töötajale hüvitada ja makse arvestada?
  • Milliseid muudatusi tõi kaugtöö kaasa juhtide töös. koosolekute ja arenguvestluste läbiviimises, töötajate töö tulemuslikkuses?

Kogemuskonverentsil oma kogemuste ning teadmiste jagajad on mitmekülgse kaugtöö korraldamise kogemusega praktikud Tiina Drui (Eesti Energia), Janika Valliste (Coop pank) ja Sirli Seliov (TELE2), kaugtöö ekspert ja Palgainfo agentuuri juht Kadri Seeder, Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi, tööõiguse tippkonsultant Thea Rohtla ning KPMG Baltics uute äride valdkonnajuht Marek Mühlberg.

Konverentsil toimub praktiliste kogemuste vahetamine ka osalejate vahel.

Ootame kaugtöö korraldajaid ja kaugtöötajaid osalema
Urmas Kõiv, Areng.ee asutaja ja juht

Areng.ee tiim ja Kaugtöö konverentsi esinejad

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru