PROGRAMM

09.30-10.00 osalejate registreerimine ja hommikukohv
10.00-10.05 Konverentsi sissejuhatus

KAUGTÖÖ JA KAUGTÖÖTAJATE HETKEOLUKORD NING EMOTSIOONID

10.05-11.00 Muutused tööturul ja palkades, värskete tööturu- ja palgauuringute tulemuste tutvustus
Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik, OÜ Tark tööandja juhatuse liige

Kadri Seeder vastab oma ettekandes järgmistele küsimustele:

 • Kuidas on mõjutanud COVID-19 viiruse- ja tervisekriis tööturukäitumist ja palkasid ning millised on prognoosid lähitulevikuks?
 • Milliseid emotsioone on tekitanud kaugelt töötamine töötajates ning kuidas need rahulolu ja lojaalsust mõjutavad? Kuidas on muutunud stressi kogemine?
 • Kuidas on kaugelt töötamine mõjutanud töötajate koostööoskuseid?
 • Millise kaugtöö korralduse puhul võivad töötajate tulemused langeda või üldse ära kaduda?

KPMG GLOBAALSE JUHTIDE UURINGU TULEMUSED – KAUGTÖÖ MÕJU JA KÜBERTURVALISUSE TAGAMINE

11.00 -11.45 Kontoris kohaloleku barjääride murdmine, distantsilt töötegemise tulevikuvõimalused. Küberturvalisuse tagamine kaugtöö puhul.
Marek Mühlberg, KPMG Baltics, uute äride valdkonnajuht

Marek Mühlberg esitab KPMG globaalse juhtide uuringu tulemusi.

KAUGTÖÖ TÖÖKORRALDUSLIKE MUUDATUSTE KOGEMUSED 

11.45-12.10 Toimub kogemuste vahetamine konverentsil osalejate vahel.

Teema – kuidas kaugtööd on erinevates ettevõtetes ja asutustes korraldatud, milliseid muudatusi on 2020 aastal läbi viidud ja kuidas sellega läinud on?

12.10-13.00 Lõuna

KAUGTÖÖ JA TÖÖÕIGUS

13.00-13.55 Kaugtöö ja tööõigus – milles peavad tööandja ja töötaja omavahel kokkuleppima ja mis on nende kokkulepete seaduslik alus täna?
Thea Rohtla, tööõiguse tippasjatundja, Teatriliidu jurist, Rohtla Law Office

KAUGTÖÖ, KULUDE TÖÖTAJATELE HÜVITAMINE JA MAKSUDE ARVESTAMINE

13.55 – 14.30 Kaugtöö, kodukontor ja sellega seotud kulude hüvitamine ning maksud
Evelyn Liivamägi. Maksu- ja Tolliamet, maksude osakonna juhataja

Evelyn Liivamägi annab detailse ülevaate järgmistes teemades:

 • Millised kulud saab töötajale hüvitada kui kaugtöö ja/või kodukontor on Eestis?
  Mis maksud tuleb kuludelt arvestada?
 • Kuidas arvestada makse siis, kui töötajale makstakse kindel summa kodukontori kulude kompensatsiooni?
 • Millised kulud saab töötajale hüvitada kui kaugtöö ja/või kodukontor asuvad väljaspool Eestit? Mis maksud tuleb kuludelt arvestada?
 • Kuidas arvestada kodukontori kulude proportsioone?
 • Kuidas arvestada kaugtöö puhul sõiduautoga või transpordivahendite kasutamisega seotud kulusid, samuti töötajate tervise edendamisega seotud kulusid?

14.30 – 14.45 kohvipaus

ETTEVÕTETE PRAKTILISED KOGEMUSLOOD KAUGTÖÖ KORRALDAMISEL

14.45 – 15.10 TELE2 KOGEMUS – Koduse töökeskkonna sisustamine töötaja enda poolt
Sirli Seliov, TELE2 personali- ja klienditeeninduse direktor

Sirli Seliov jagab TELE2 kogemusi järgnevatel teemadel:

 • Millised on TELE2 põhimõtted töötajatele koduse töökeskkonna loomisel?
 • Kuidas toetab või ei toeta kaugtöö korraldamist töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja tööandja vastutus tagada tööohutus ja töötaja tervise säilimine? Mida oleks vaja muuta?
 • Millised on suurimad väljakutsed, mida on olnud vaja kaugtöö korraldamisel lahendada?

15.10-15.35 COOP PANGA KOGEMUS – Meeskonnatunde hoidmine ja kasvatamine kaugtöö puhul
Janika Valliste, Coop pank personalijuht

Janika Valliste jagab Coop panga kogemusi järgmistel teemadel:

 • Milliseid tegevusi on Coop pangas tehtud, et meeskonnatunnet hoida ja kasvatada?
 • Millised on olnud suurimad väljakutsed meeskonnatöös ja töötajate motivatsioonis, mida on olnud vaja kaugtöö korraldamisel lahendada?

15.35 – 16.00 EESTI ENERGIA KOGEMUS – Töötajakogemus ja muudatuste juhtimine kaugtöö rakendamisel
Tiina Drui, Eesti Energia töötajakogemuse direktor

Tiina Drui jagab Eesti Energia kaugtöö kogemusi järgmistel teemadel:

 • Millise töötajakogemuse on andnud kaugtöö laialdasem rakendamine Eesti Energia töötajatele?
 • Milliseid muudatusi tõi kaugtöö kaasa juhtide töös, kolleegide vahelises suhtluses, koosolekute ja arenguvestluste läbiviimises, töötajate töö tulemuslikkuses?
 • Millised on suurimad väljakutsed, mida on olnud vajakaugtöö korraldamisel ja muudatuste juhtimisel lahendada?

16.00-16.15 Konverentsi lõpetamine

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru