PROGRAMM

10.00-10.30 osalejate registreerimine ja hommikukohv
10.30-10.35 Konverentsi sissejuhatus

KAUGTÖÖ VÕIMALUSED JA RISKID 

10.35-11.15 Kaugtöö ohud – kuidas ennetada riske?
Maret Maripuu, Tööinspektsiooni peadirektor

Maret käsitleb oma ettekandes järgmisi kaugtöö korraldamisega seotud teemasid:

 • Mis on kaugtöö?
 • Milles peavad tööandja ja töötaja omavahel kokku leppima?
 • Kuidas hinnata kaugtöö korral riske?
 • Kuidas täita kaugtöö korral tööohutuse nõudeid?

KAUGTÖÖTAJATE TULEMUSED, LOJAALSUS JA EMOTSIOONID

11.15 -12.10 Kuidas mõjutab kaugelt töötamine töötajate töötulemusi, lojaalsust, tööga rahulolu? Kaugtööga seotud müütidest, karidest ja võimalustest

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik, OÜ Tark tööandja juhatuse liige 

Kadri vastab oma ettekandes järgmistele küsimustele:

 • Miks töötajad soovivad kontorist väljas töötada ehk milliseid probleeme me kaugtööd rakendades lahendame?
 • Kas ja kuidas kontorist väljas/kodus töötamine parandab tulemuslikkust?
 • Milliseid emotsioone võib tekitada kaugelt töötamine töötajates ja kolleegides ning kuidas need rahulolu ja lojaalsust mõjutavad?
 • Millise kaugtöö korralduse puhul võivad tulemused langeda või üldse ära kaduda?

12.10-13.00 Lõuna

KAUGTÖÖ JA KAUGTÖÖTAJATE JUHTIMINE

13.00-13.45 Millised on ettevõtte juhi või team’i liidrite suurimad väljakutsed kaugtöö tegijate ja kontoris töötavate meeskonnaliikmete ühtseks liitmisel? 

Rain Laane, Haigekassa juhatuse esimees

Kaugtöö märgisega ettevõtte tunnustatud juht Rain Laane vastab oma ettekandes järgmistele küsimustele: 

 • Mis motiveeris kaugtööd soodustama? Esimesed sammud?
 • Millised käegakatsutavad tulemused on ettevõttel, kui hakati soodustama kaugtööd?
 • Milliseid raskusi tuli ületada? Tagasiside klientidelt.
 • Kuidas kaugtöö kasutuselevõtt on end ära tasunud:
 • töötajate tulemuslikkus, kuidas ja kas seda mõõdetakse?
 • töötajate emotsionaalne seis, supervisioon, tagasiside
 • Kas kaugtöö sobib igasugusele ettevõttele? Erasektor vs avalik sektor 

KAUGTÖÖ, KULUDE HÜVITAMINE JA MAKSUDE ARVESTAMINE

13.45 – 14.30 Kaugtöö, kodukontor ja sellega seotud kulude hüvitamine ning maksud
Aule Kindsigo, tunnustatud maksuekspert ja koolitaja

Aule Kindsigo annab detailse ülevaate järgmistes teemades:

 • Millised kulud saab töötajale hüvitada kui kaugtöö ja/või kodukontor on Eestis? Mis maksud tuleb kuludelt arvestada?
 • Millised kulud saab töötajale hüvitada kui kaugtöö ja/või kodukontor asuvad väljaspool Eestit? Mis maksud tuleb kuludelt arvestada?
 • Kuidas arvestada kodukontori kulude proportsioone?
 • Kuidas arvestada kaugtöö puhul sõiduautoga või transpordivahendite kasutamisega seotud kulusid?

14.30 – 14.45 kohvipaus

KAUGTÖÖTAJATE PRAKTILISED KOGEMUSLOOD

14.45 – 15.15 Kaugtöö piiride nihutamine LHV pangas
Ragne Maasel, LHV panga tööandja brändi juht  

Ragne jagab LHV panga kaugtöö korraldamise ja kaugtöösse suhtumise kogemusi ning vastab järgmistele küsimustele:  

 • Mis on kaugtöö laiem tähendus LHVle?
 • Millist kasu annab kaugtöö LHV töötajatele?
 • Millist kasu annab kaugtöö ettevõttele?
 • Milliseid muudatusi toob kaugtöö kaasa juhtide töös, kolleegide vahelises suhtluses ja klientidega suhtluses?
 • Millised on suurimad probleemid, mida on olnud vaja lahendada?

15.15-15.45 Coworking’u eripärad ja eelised. „Rebitud“ tööstiil, kas uus trend töötamises?Viktoria Tuulas, endine riigiametnik, Taru Viimsi coworking omanik ja tegevjuht

Erik Toom, Trophy Games ApS (Taani) kaugtöötaja

Viktoria Tuulas ja Erik Toom avavad vestlusringis coworking stiilis korraldatava kaugtöö võimalusi ja räägivad järgmistest teemadest:

 • Mida täpsemalt mõeldakse “rebitud” tööstiili all?
 • Kuidas kasutada olemasolevaid tehnoloogiaid meetodil, mis võimaldaksid igapäevaste tööülesannete täitmist kaheksa tunni asemel paindliku töögraafikuga?
 • Milliseid tingimusi peaks täitma kaasaegne töökeskkond? (Märksõnadena käsitletakse mõisteid: müravaba, keskendumist pärssiva taustaliikumiseta keskkond)
 • Mis motiveerib töötajat ja õpetab teda paremini planeerima oma tööaega?
 • Kuidas soodustada uut juhtimiskvaliteeti töötulemuste hindamiseks?

15.45 – 16.15 Kodumaised ja välismaised kaugtöö kogemused Elisa Eesti näitel
Saskia Kivi, Elisa Eesti sotsiaalmeedia juht ja reisiv diginomaad

Saskia Kivi vastab oma isiklikele kogemustele tuginedes järgmistele küsimustele: 

 • Millised on kaugtöö tehnilised lahendused, et töö sujuks – interneti võimalused, koosolekute korraldamine, olulised töövahendid jm?
 • Mis iseloomustab kaugtöö psühholoogilist poolt nii töötaja enda kui kolleegide vaatepunktist?
 • Millised tähelepanekud ja soovitused seonduvad aja planeerimisega üldiselt ning tingimustes, kus ollakse tööandjast erinevas ajavööndis?

16.15-16.30 Konverentsi lõpetamine

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru