Tööpsühholoogia seminar

17.11.2021, Zoomi keskkond

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on psühhosotsiaalsed ohutegurid õnnetus- või vägivallaohuga töö, ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mittevastav töö, pikaajaline töötamine üksinda ja monotoonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud tegurid, mis võivad mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi.

Tööandjate kohustus on koostada ühe töökeskkonna riskianalüüsi osana psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine. Riskianalüüside kontrollijad tõdevad, et riskianalüüsides on sagedasti kõige kehvemini hinnatud just psühhosotsiaalseid riske.

Seepärast võiks tööpsühholoogidel olla organisatsioonides palju suurem roll, et:

 • analüüsida psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju organisatsioonide tulemustele
 • parandada keerulisi sisesuhteid ja ennetada konflikte
 • toetada töötajaid vaimse ja füüsilise tervisega tegelemisel, et seeläbi vähendada haiguslehel viibijate hulka
 • tõsta töötajate motivatsiooni ja produktiivsust
 • minimeerida vigade tegemist jne.

Selleks et anda uusi ideid ja teadmisi, kuidas tööpsühholoogide toetusel suurendada töötajate psühholoogilist heaolu ning tööelu kvaliteeti mille kaudu tõsta töötajate töö tootlikkust, korraldame 17. novembril Tööpsühholoogia seminari.

Seminaril räägime psühhosotsiaalsetest ohuteguritest, mida iga ohutegur töötajatega päriselt teha võib, nende käitumist, töö produktiivsust, eneseväljendust ja stressi taset mõjutab ning kuidas tööpsühholoog saab probleeme ennetada või lahendada.

Ootame seminarile osalema kõiki, kes soovivad organisatsioonides töötajate töö tootlikkust tõsta läbi töötajate psühholoogilise heaolu ning tööelu kvaliteedi.

Esinejad: Ave-Gail Kaskla-Kuprys, Triin Hellamaa, Liina Randmann, Riina Telling, Pia Pedanik, Tiina Saar-Veelma ja Taimi Elenurm.

Moderaator: Kristi Jõeorg

Korraldaja ja produtsent: Areng.ee tiim

KOOLITAJAD

Ave-Gail Kaskla-Kuprys

Ave-Gail Kaskla-Kuprys

Ave-Gail Kaskla-Kuprys, Konsultant – psühholoogiline nõustaja / töö- ja organisatsioonipsühholoog

Ave-Gail juhib alates 2012 aastast ettevõtet A-G Projekt OÜ, mis aitab erinevates ettevõtetes luua ja säilitada turvalist töökeskkonda. Alates 2018 aasta kevadest pakuvad nad tööpsühholoogi teenust. Tööpsühholoog teeb töötaja ja ettevõttega koostööd eesmärgiga aidata kaasa töötajate tervisele ohutu töökeskkonna loomisele, et ennetada tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada nii töötaja vaimset kui füüsilist tervist ja töövõimet.

Triin Hellamaa

Triin Hellamaa

Triin Hellamaa, töö- ja organisatsioonipsühholoog

Triin töötab PE Konsult OÜ-s. Triin on lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia bakalaureuse tasandil ning omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis psühholoogia magistrikraadi. Tema kompetentsid on töökeskkonna uuring, organisatsiooni struktuuri ja kommunikatsiooni uuring, meeskonna juhtimine, statistika, muutuse juhtimine, stressi juhtimine, motivatsiooni juhtimine, strateegiline värbamine, koolituse efektiivsuse mõõtmine

Riina Telling

Riina Telling

Riina Telling, MA, töö- ja organisatsioonipsühholoog  

Riina töötab OÜ-s Meeletervis ja tema töökogemus hõlmab töötajate ja tööandjate nõustamist, koondamisnõustamist, koolituste läbiviimist, töökeskkonna psühhosotsiaalsete riskide hindamist ja sekkumiste väljatöötamist.

Riina on Tallinna Tehnikaülikoolis omandanud magistrikraadi töö- ja organisatsioonipsühholoogia õppekaval ja on Eesti Töö-ja organisatsioonipsühholoogide Liidu  asutaja- ja juhatuse liige.

Liina Randmann

Liina Randmann

Liina Randmann, sotsiaalteaduste MSc ja psühholoog

Liina on lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala, omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis sotsiaalteaduste magistrikraadi (MSc), Tallinna Tehnikaülikoolis ja  Estonian Business School doktorikraadi (PhD) juhtimisteaduses. Ta töötab Tallinna Tehnikaülikoolis lektorina.

Pia Pedanik

Pia Pedanik

Pia Pedanik, töö- ja organisatsioonipsühholoogia, MA

Pia on lõpetanud Tallinna Ülikoolis psühholoogia (BA) ja Tallinna Tehnikaülikoolis töö- ja organisatsioonipsühholoogia (MA). Pia on Meeletervis OÜ tegevjuht ja tööpshholoog.

Tiina Saar-Veelma

Tiina Saar-Veelma

Tiina Saar-Veelmaa, psühholoog ja tööõnne uurija

Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog, koolitaja, konsultant ja nõustaja, kelle peamisteks uurimisteemadeks on tööõnn, tasakaalus elu ja terviklik töökultuur.

Aastatel 2011-2017 tegutses Tiina tarkvaraarendusettevõtte AS Proekspert tööõnnespetsialistina ja disainis omanäolise personalifilosoofia, millega võitis 2017. aastal Euroopa äriauhindade konkursil (European Excellence Awards in Human Resources) I koha, edestades sellega Coca-Cola European Partners Germanyit, Deutsche Telekomi ja Henkelit. 

Tiina on Happy Workplace-i üks asutajatest ja loonud uue ajastu juhtimise tarkvarasid, nagu HappyMe.ee, Healthyme.ee jm. Ta on Sotsiaalministeeriumi kureeritava programmi Peresõbraliku tööandja märgis üks loojatest ja organisatsioonide assessor ja konsultant. Tiina on kirjutanud kuus raamatut, millest viimane on “Tööga õnnelikuks”.

Tiina osaleb mitmetes projektides, et muuta Eesti õnneliku töötamise maaks. Alates 2001. aastast on ta proovinud jälile jõuda tööõnne valemile – inimeste tööalase pühendumise ja organisatsioonide kasvu seoste uurimisele. Tiina on tänaseks innustanud sadu Eesti organisatsioone, tuhandeid töötajaid ja tööotsijaid.

Taimi Elenurm

Taimi Elenurm

Taimi Elenurm

Kogemus ja haridus: Terviseametis registreeritud teenuseosutaja töötervishoius – psühholoogiline nõustamine, psühhosotsiaalsed ohutegurid. 

MSc sotsiaal- ja medistsiinipsühholoogias ning  MBA ärikorralduses. Kogemused, kriisi- ja psühholoogilises nõustamises, psühhoteraapias, personalijuhtimises. Ajakirja Personalipraktik  kaasautor (avaldanud üle 120 artikli).  Raamatud: Stressi teejuht, 1998 peamine autor;   Loomismäng,   2000 pt. Sõna ja värvimängud; Pereks kasvamine 1994 pt. Lapse areng; Fritz Riemann, 2006  Võime armastada – eessõna;  Viktor Frankl, 2001  Mõttetahe – järelsõna.  

Juhtmõte töös koolitaja ja töö- ning arengunõustajana: Õnnestumise alguspunktis on otsingud: inimväärse elu, rahulolu ja väärikuse otsingud, mida toetavad taastumistarkus, mängulust, hoolimine ja rõõm elust enesest.

Lisainfo: www.supervisioon.ee/team/taimi-elenurm; www.etis.ee

Kristi Jõeorg

Kristi Jõeorg 

Kristi Jõeorg on viimased 10 aastat on ta tegutsenud ettevõtluses, koostanud töökeskkonna riskianalüüse sadades ettevõtetes ja koolitanud tuhandeid töökeskkonna eest vastutavaid töötajaid. See tegevus on loonud Kristile süsteemse pildi sellest, mis Eesti organisatsioonide töökeskkondades täna toimub. Kristi koolitus- ja riskianalüüside koostamise kogemus on näidanud, kui palju aitab kaasa töötulemustele või viib neid hoopis alla ettevõttes olev psühhokliima. Kristil on soov aidata Eesti tööandjaid ja töötajaid töökeskkonna hea sisekliima hoidmisel ja selle arendamisel ning ta omandab hetkel psühhoterapeudi diplomit. Kristi on alustanud ja juhtinud edukalt tööohutusega tegelevat ettevõtet Riskianalüüs OÜ, mille ta müüs 2020 aastal Protect Estonia OÜ-le.

HINNAKIRI

Osalemise tingimused ja hinnakiri (hinnad ühe osaleja kohta):

Seminarile registreerumine kuni 04.11.2021

4 ja enam osalejat 129 EUR
2-3 osalejat 159 EUR
1 osaleja 199 EUR

Seminarile registreerumine perioodil 05.11.2021 – 11.11.2021 

4 ja enam osalejat 159 EUR
2-3 osalejat 199 EUR
1 osaleja 249 EUR

Hindadele lisandub KM 20%

Osavõtutasu sisaldab: Seminaril osalemist ja elektroonilisi koolitusmaterjale

Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele

Lisainfo ja küsimustele vastused: info@areng.ee

Registreerimise tähtaeg: 11. november 2021

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult info@areng.ee. Kui loobumisest on teatatud peale 11.11.2021, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.

PROGRAMM

09.30 Osalejate kogunemine seminarile

10.00-10.15 Seminaripäeva sissejuhatus

Päeva juht Kristi Jõeorg

10.15-10.45 Mis on tööpsühholoogi peamine roll ja kuidas ta saab organisatsiooni parimal viisil toetada?

Triin Hellamaa, töö- ja organisatsioonipsühholoog

 • Kes on tööpsühholoog ja mis on tema peamine roll tööorganisatsioonides?
 • Kas ja miks võivad organisatsioonid vajada psühholoogi?
 • Kuidas tööpsühholoog saab organisatsiooni arengut toetada?

10.45-11.15 Õnnetus- või vägivallaohuga töid esineb kõikjal, mitte ainult ehitus- ja turvasektoris

Ave-Gail Kaskla-Kuprys, töö- ja organisatsioonipsühholoog, Võõras Sõber nõustaja

 • Mis on õnnetus- ja vägivallaga töö ning kuidas see töötajaid ohustab?
 • Kuidas mõjutab õnnetus- ja vägivallaoht töötajaid psühholoogiliselt?
 • Kuidas hinnata õnnetus- ja vägivallaohu mõju töötaja tervisele?
 • Kuidas ennetada õnnetus- ja vägivallaohu negatiivset mõju töötajate tervisele?

11.15-11.45 Nõrk juhtimine ja juhi poolne ebavõrdne kohtlemine tapab töötulemused. Mida tööpsühholoog saab teha?

Liina Randmann, tööpsühholoog, TalTech

 • Millised märgid viitavad nõrgale juhtimisele?
 • Kuidas nõrk juhtimine võib kaasa tuua ebavõrdse kohtlemise?
 • Kuidas mõjub nõrk juhtimine töötajates ebavõrdsuse tunnet?
 • Mida tööpsühholoog saab ebavõrdse kohtlemise olukorras teha?

11.45-12.30 Lõunapaus

12.30-13.00 Mida toob endaga kaasa kiusamine ja ahistamine tööl?

Riina Telling, tööpsühholoog

 • Kuidas tuvastada töökohal kiusamist või ahistamist?
 • Kuidas mõjub töötajatele ja ettevõtte tulemustele kiusamine ja ahistamine?
 • Kuidas ennetada kiusamist ja ahistamist töökohal?
 • Kui töötaja tunneb enda suhtes kiusamist või ahistamist, kuidas julgustada teda sellest rääkima, et leida lahendusi?

13.00-13.30 Kas töötaja võimetele mittevastav töö on töö, millega töötaja hakkama ei saa?

Pia Pedanik, tööpsühholoog

 • Mis on “töötaja võimetele mittevastav töö”?
 • Kuidas teada saada, kas töötaja töö vastab tema võimetele?
 • Mida teha, kui töö ei ole võimetele vastav?

13.30-14.00 Kuidas monotoonne töö mõjutab töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi?

Kristi Jõeorg, Protect Estonia

14.00-14.30 Energiapaus

14.30-15.15 Kogu tõde sellest, miks Eesti maailma õnnelikemate riikide hulka ei pääse ja kuidas meie organisatsioonide juhid sellesse segatud on.

Tiina Saar-Veelma, Happy Workplace, HappyMe.ee, Healthyme.ee üks asutajatest, tippkoolitaja

15.15-15.45 Kas pikaajaline üksinda töötamine tähendab tänapäeva maailmas tegelikult üksildust?

Taimi Elenurm, tervise- ja tööpsühholoog ning superviisor/coach

 • Mida tähendab pikaajaline üksinda töötamine?
 • Mis toimub inimese sees, kui ta töötades üksildust kogeb?
 • Kuidas mõjutab pikaajaline üksinda töötamine töötulemusi?
 • Kuidas tööpsühholoog aidata ja toetada saab?

15.45-16.00 Seminaripäeva kokkuvõte ja lõpetamine