Kutsume töökeskkonnaspetsialiste praktilisele kogemuskoolitusele, kus on võimalik ametikaaslastega vahetada teadmisi ja kogemusi järgmistel teemadel:

  • Kuidas töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste elluviimine läks ja kas midagi on veel juurutamata?
  • Kuidas viiakse läbi töökohal psühhosotsiaalsete ohutegurite uuringut, kuidas tulemusi riskianalüüsis kajastatakse ning milliseid jätkutegevusi teostatakse?
  • Kuidas töötajatega kaugtöö kokkulepet sõlmides peetakse kinni töötervishoiu ja -ohutuse nõuetest, mille eest vastutab tööandja?
  • Kuidas on lahendatud uus võimalus esmaabis – esmaabiandjate hulk ja esmaabivahendite valimine?
  • Kuidas on ettevõtet mõjutanud uus tervisekontrolli temaatika jagamine kolme ossa (enne tööd, esimese 4 kuu jooksul, igal juhul) ning tervisekontrolli esmase läbimise aja pikendamine?
  • Kuidas on korraldatud juhendamised ja koostatud juhendeid peale seda, kui sissejuhatavat ja esmast juhendamist enam eraldi ei ole?
  • Kuidas ohutusalast juhendamist läbi viiakse ja töötaja kinnitus võetakse?
  • Kuidas on korraldatud ohutusalane töö ettevõttes, kui töökeskkonnaspetsialisti temaatikat on lihtsustatud ning töökeskkonnavolinikule on lisatud kohustus?
  • Kas ja kuidas on leppetrahvi võimalust rakendatud?

NB! Igal osalejal on võimalik koolituspäevale välja pakkuda ka enda teema, milles soovib teiste kogemusi kuulda. Teema saab sisestada registreerimisvormis “Lisainformatsiooni“ kasti. Kõiki väljapakutud lisateemasid käsitletakse koolituspäeval kindlasti.

Kogemuste vahetamist juhendavad ja oma teadmisi jagavad tööohutuse ning töötervishoiu asjatundjad Kristi Jõeorg ja tema kolleegid Riskianalüüs OÜ-st.

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru