PROGRAMM

9.30-10.00 kogunemine ja hommikukohv
10.00-10.15 koolituspäeva sissejuhatus ja osalejate tutvustus

10.15-12.15 Toimuvad esitlused ja arutelud järgnevatel teemadel:

  • Töökeskkonna teemal teadlikkuse tõstmine juhtkonnas ja töötajate hulgas – kuidas saavutada suurem teadlikkus? Millised on seadusemuudatusega seotud peamised murekohad? Head praktikad?
  • Kuidas on korraldatud ohutusalane töö ettevõttes, kui töökeskkonnaspetsialisti temaatikat on lihtsustatud ning töökeskkonnavolinikule on lisatud kohustus?
  • Milline on ettevõttes töökeskkonnaspetsialisti ja voliniku roll?

Moderaator ja juhendaja on Kristi Jõeorg (Riskianalüüs OÜ)

12.15-13.00 lõuna ja networking

13.00-14.30 Toimuvad esitlused ja arutelud järgnevatel teemadel:

  • Kuidas on ettevõtetes lahendatud uus võimalus esmaabis – esmaabiandjate hulk ja esmaabivahendite valimine?
  • Kuidas on ettevõtet mõjutanud uus tervisekontrolli temaatika jagamine kolme ossa teatud ohuteguritega seotuna (enne tööd, esimese 4 kuu jooksul, igal juhul) ning tervisekontrolli esmase läbimise aja pikendamine?
  • Tervisekontrolli otsus – mis edasi?

Moderaator ja juhendaja on Kristi Jõeorg (Riskianalüüs OÜ)

14.30-14.45 energiapaus ja networking

14.45-16.00 Toimuvad esitlused ja arutelud järgnevatel teemadel:

  • Kuidas viiakse läbi sisekontrolli?
  • Kas ja kuidas on leppetrahvi võimalust rakendatud?

Moderaator ja juhendaja on Kristi Jõeorg (Riskianalüüs OÜ)

16.00 koolituspäeva lõpp

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru