Skip to main content

Töökeskkonnaspetsialistide kogemuskonverents 2022

Kasulikud õppetunnid, mis aitavad töökeskkonnaspetsialistil tööd veel paremini korraldada

12.10.2022 Hestia Hotel Europa konverentsikeskus, Paadi 5

Kiiresti muutuvatel aegadel oleks kindlasti huvitav teada, kuidas töökeskkonnaspetsialistid teistest ettevõtetest ja asutustest on oma tööd (ümber)korraldanud, milliseid tulemusi on kohustuslik riskianalüüs andnud, kuidas töötajate ohutusalane juhendamine sujub ja milliste hoiakutega on tulnud silmitsi seista, milliseid uusi lahendusi on kasutusele võetud ja millised on uued ideed ning mõtted.

Et töökeskkonnaspetsialistid ja töökeskkonnavolinikud saaksid ametikaaslastega väärtuslikke kogemusi vahetada kutsume traditsioonilisele ja ainulaadsele kogemuskonverentsile kus on võimalik kogemusi teistelt saada ja ise teistele jagada järgmistel teemadel:

 • Kogemused ja tulemused töökeskkonna riskianalüüsi korraldamisel 
 • Töötajate ohutusalane juhendamine ja ohutusalaste hoiakutega tegelemine
 • Töötajate tervisekontrolli korraldamine
 • Ohutusnõuete täitmise sisekontroll
 • Organisatsiooni sisene ja juhtkonnaga koostöö ohutuse tagamisel
 • Uued lahendused ja nipid töökeskkonnaspetsialisti töös

NB! Igal osalejal on võimalik konverentsile välja pakkuda ka enda teema, milles soovib teiste kogemusi kuulda. Teema saab sisestada registreerimisvormis “Lisainformatsiooni“ kasti. Kõiki väljapakutud lisateemasid käsitletakse kogemuskonverentsil kindlasti.

Kogemuste vahetamises osalevad kõik konverentsi osalejad ja kogemuste vahetamist juhendab tunnustatud koolitaja Kristi Jõeorg Protect Estonia OÜ-st.

Ootame osalema ja kolleegidelt kasulikke kogemusi saama

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juhtMODERAATOR

Kristi Jõeorg

Kristi Jõeorg

Kristi Jõeorg on tegutsenud 15 aastat aktiivselt töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas teenusepakkuja ja koolitajana, olles omandanud ka tööhügieeni magistri kraadi. Kristi lõi 2009 aastal tööohutuse teenusid pakkuva ettevõtte Riskianalüüs OÜ, mis kasvas Eestis omas valdkonnas suurimaks. Kristi on koostanud mitmeid tööohutusalaseid kohtuekspertiise. Kristi andis 2019 aastal välja tööohutust käsitleva raamatu “Töötervishoid ja tööohutus 2019”.  Aastal 2021 liitus Riskianalüüs OÜ Soome ettevõttega, SK Protect. Kristi tegutseb endiselt tööohutuse eksperdina, lektorina, koostab ohutus teemalisi artikleid ja juhib Eesti esimest tööohutuse teemalist podcasti TÖÖ ELU OHUTUS, kuigi nüüd on pühendunud psühhoterapeudi diplomi õpingutele ja vaimse tervise edendamisele Eestis.

HINNAKIRI

Osalemise tingimused ja hinnakiri (hinnad ühe osaleja kohta)

Konverentsile registreerumine kuni 21.09.2022

4 ja enam osalejat 129 EUR
2-3 osalejat 159 EUR
1 osaleja 199 EUR

Konverentsile registreerumine perioodil 22.09.2022 – 05.10.2022 

4 ja enam osalejat 159 EUR
2-3 osalejat 199 EUR
1 osaleja 249 EUR

Hindadele lisandub KM 20%

Osavõtutasu sisaldab: Konverentsil osalemist, saalikoolituse puhul ka kohvipause ja lõunasööki.

Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele

Lisainfo ja küsimustele vastused: info@areng.ee

Registreerimise tähtaeg: 05. oktoober 2022

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult info@areng.ee. Kui loobumisest on teatatud peale 05.10.2022, siis tagastatakse 80% osavõtutasust

PROGRAMM

Ajakava

09.30-10.00 Osalejate saabumine ja hommikukohv

10.00 Kogemuskonverentsi sissejuhatus

I SESSIOON

10.10-12.15 Kogenud moderaatori juhendamisel toimuvad kogemuste vahetamised järgnevatel teemadel: 

Riskianalüüs, ohutusalane juhendamine, inimeste hoiakud ohutuse reeglite täitmisel

TEEMA 1: Kogemused töökeskkonna riskianalüüsi korraldamisel

Kuidas on erinevates organisatsioonides riskianalüüs korraldatud ja selle teostamise tulemuslikkust mõõdetud?

 • Kuidas on mõõdetud kohustusliku riskianalüüsi tulemuslikkust st ennetatud õnnetusi ja haigestumist, milliseid peamisi mõõdikuid on kasutatud? 
 • Kui sageli on töökeskkonna riske ümber hinnatud ja mille alusel on otsustatud ohutegurite ning riskide ülevaatamist? 
 • Milliseid muudatusi ja mis põhjusel on olnud vajalik teha kehtivas riskianalüüsis ja tegevuskavas? Kes koostab riskianalüüsi?
 • Kuidas on kohustuslik riskianalüüs mõjutanud või muutnud töötajate ohutuskäitumist?
 • Kas ja kuidas on käsitletud riskianalüüsis välismaalastest töötajate osa?

TEEMA 2: Töötajate ohutusalane juhendamine ja juhendamise kogemused

 • Millele pööratakse tähelepanu ohutusjuhendite koostamisel, et need oleksid lihtsasti mõistetavad ja järgitavad?
 • Millised on olnud töökeskkonnaspetsialistidele peamised väljakutsed töötajate ohutusalasel juhendamisel?
 • Kuidas tutvustate ohutusalaseid teemasid töötajale, et neid ka päriselt huvitaks ja töötajad mõistaks vajalikkust?
 • Kuidas on ohutusalast juhendamist praktiliselt läbi viidud? Millised juhendamise meetodid on töötajatele kõige paremini arusaadavad – juhendite lugemine, töötajatega vestlused-arutelud, ohtude visualiseerimine?
 • Kuidas on juhendamisi läbi viidud mitmekeelses töökeskkonnas?

TEEMA 3: Kogemused töötajate ohutusalaste hoiakutega tegelemisel

 • Mille alusel hindate töötaja ohutusalast hoiakut negatiivseks, passiivseks, neutraalseks, positiivseks, ülereageerivaks jms.?
 • Kuidas muuta negatiivset ja passiivset hoiakut positiivsemaks?
 • Millised on peamised väljakutsed ja lahendused multikultuurses töökeskkonnas ohutusalaste hoiakutega tegelemisel?
 • Kuidas mõjutab ohutusalaseid hoiakuid töökeskkonnaspetsialisti koostöö juhtkonnaga ning keskastmejuhtidega?

Moderaator ja kogemuste vahetamise juhendaja on Kristi Jõeorg (Protect Estonia)

12.15-13.00 Lõuna

II SESSIOON

13.00-15.00 Kogenud moderaatori juhendamisel toimuvad kogemuste vahetamised järgnevatel teemadel: 

Tervisekontroll, sisekontroll, ettevõttesisene koostöö ohutuse tagamisel, uued lahendused

TEEMA 4: Kogemused töötajate tervisekontrolli korraldamisel

 • Kuidas on valitud analüüsid mida tervisekontrollis mõõdetakse? 
 • Mille alusel tavaliselt on valitud tervisekontrolli teenusepakkuja? 
 • Kas tervisekontrolli läbiviimine on ennetanud töötajate haigestumist kutsehaigustesse? 
 • Kuidas järgitakse tervisekontrolli otsustes töötervishoiuarsti poolt soovitatut?
 • Kas ja kuidas käsitletakse tervisekontrolli raames psühhosotsiaalseid ohutegureid? 
 • Kuidas on korraldatud välismaalaste tervisekontroll?

TEEMA 5: Ohutusnõuete täitmise sisekontroll

 • Milliste põhimõtete alusel on koostatud sisekontrolli plaan? 
 • Kes viib organisatsioonis läbi sisekontrolli?  
 • Kas ja millist sisekontrolli viiakse läbi erinevate töötamise viiside (kohapeal, kaug ja liikuv nt objektitöö) lõikes? 
 • Millised on kogemused psühhosotsiaalsete ohtude sisekontrolli läbiviimisel sh kaugtöö ja sellega kaasnev mõju töötaja vaimsele tervisele? 

TEEMA 6: Uued lahendused ja nipid töökeskkonnaspetsialisti töös

 • Kuidas on kiiresti muutuvad ajad mõjutanud tööohutuse ja töötervishoiu korraldamist, milliseid uusi lahendusi on leitud, et töökeskkond oleks ohutu ja töötajad püsiksid terved?

Moderaator ja kogemuste vahetamise juhendaja on Kristi Jõeorg (Protect Estonia), tööohutuse ekspert

15.00 Kogemuskonverentsi lõpp