Töökeskkonnaspetsialistide kogemuskonverents

Kasulikud õppetunnid, mis aitavad kriisist väljuda

21.10.2021, Hestia Hotel Europa konverentsikeskus või Zoomi veebikeskkonnas

Poolteist aastat oleme elanud ja töötanud teistmoodi, uutmoodi, tervisekriisi olukorras… Organisatsioonid on töökorralduses ja töökeskkonnaga seotud asjades teinud mitmeid muudatusi, tegelenud viiruse leviku tõkestamisega, paljud töötajad on vaktsineeritud, paljud jätkuvalt ka vaktsineerimata, riskianalüüsi Covid osa võttis ka omajagu energiat ja fookust.

Tundub, et hakkame kriisiolukorrast väljuma ja seepärast oleks huvitav teada, kuidas töökeskkonnaspetsialistid teistest ettevõtetest ja asutustest on oma tööd ümberkorraldanud, milliseid uusi lahendusi on muudatuste ajal kasutusele võetud ja millised on plaanid kriisist väljumiseks.

Et töökeskkonnaspetsialistid ja töökeskkonnavolinikud saaksid ametikaaslastega väärtuslikke kogemusi vahetada kutsume ainulaadsele kogemuskonverentsile kus on võimalik kogemusi teistelt saada ja ise teistele jagada järgmistel teemadel:

Koroonakriisi mõju töökeskkonnale – on olnud kriis, kuidas edasi?

Millised on olnud töökeskkonnaspetsialistidele peamised väljakutsed ja muutused töökeskonnas? Kuidas on kriis mõjutanud töötajate ohutuskäitumist?

Koroonaviiruse osa töökeskkonna riskianalüüsis, bioloogiliste ohutegurite hindamine

Kuidas on riskianalüüsis hinnatud ja analüüsitud koroonaviirusega kokkupuute tõsidust töökohal? Kuidas on riskianalüüsi sisu viidud töötajateni? Kuidas ja mille alusel on määratud vaktsineerimise kohustust töötajatele?

Töötajate ohutusjuhendamise ja kaasamise uued lahendused

Kuidas organisatsioonides viiakse läbi töötajate ohutusjuhendamist ja milliseid uusi lahendusi on kasutusele võetud? Kuidas on saavutatud juhendamiste tulemuslikkus? Kuidas juhendada töötajat viisil, et juhendamise sisu päriselt töötajani jõuab? Kui avatud on töötajad uutele juhistele? Kas esineb vastupanu esitatud juhistele ja kuidas on toime tuldud vaktsineerimise teemadega? Kuidas on vastupanuga toime tuldud?

Uued lahendused ja nipid töökeskkonnaalases juhtimises ning töökeskkonnaspetsialisti töös

Kuidas on seoses kriisiga muutunud töökeskkonnaspetsialisti tööülesanded? Kuidas on kriisi aeg mõjutanud tööohutuse ja töötervishoiu üldist juhtimist ja milliseid uusi lahendusi on leitud, et töökeskkond oleks ohutu ja töötajad püsiksid terved?

Psühhosostsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas ja tööpsühholoogi kaasamine

Kas sa oled mõelnud oma ettevõtte tegevusse kaasata tööpsühholoogi? Kas ja kuidas on tervisekontrollis psühhosotsiaalseid ohutegureid käsitletud? Kas kriisi aeg on olulisel ettevõtte sisest sisekliimat muutnud, mis suunal ja milliseid meetmeid on rakendatud toetava sisekliima loomiseks? Kuidas olete töökeskkonna riskianalüüsis psühhosostsiaalseid riske hinnanud?

NB! Igal osalejal on võimalik konverentsile välja pakkuda ka enda teema, milles soovib teiste kogemusi kuulda. Teema saab sisestada registreerimisvormis “Lisainformatsiooni“ kasti. Kõiki väljapakutud lisateemasid käsitletakse kogemuskonverentsil kindlasti.

Kogemuste vahetamises osalevad kõik konverentsi osalejad ja kogemuste vahetamist juhendab tunnustatud koolitaja Kristi Jõeorg Protect Estonia OÜ-st.

Ootame osalema ja kolleegidelt kasulikke kogemusi saama

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

MODERAATOR

Kristi Jõeorg

Kristi Jõeorg on tegutsenud 15 aastat aktiivselt töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas teenusepakkuja ja koolitajana, olles omandanud ka tööhügieeni magistri kraadi. Kristi lõi 2009 aastal tööohutuse teenusid pakkuva ettevõtte Riskianalüüs OÜ, mis kasvas Eestis omas valdkonnas suurimaks. Kristi on koostanud mitmeid tööohutusalaseid kohtuekspertiise. Kristi andis 2019 aastal välja tööohutust käsitleva raamatu “Töötervishoid ja tööohutus 2019”.  Aastal 2021 liitus Riskianalüüs OÜ Soome ettevõttega, SK Protect. Kristi tegutseb endiselt tööohutuse eksperdina, lektorina, koostab ohutus teemalisi artikleid ja juhib Eesti esimest tööohutuse teemalist podcasti TÖÖ ELU OHUTUS, kuigi nüüd on pühendunud psühhoterapeudi diplomi õpingutele ja vaimse tervise edendamisele Eestis.

HINNAKIRI

Koolitusel on võimalik osaleda saalis või veebikeskkonnas. Registreerumisel on võimalik vastav soov ja valik kirja panna.

Osalemise tingimused ja hinnakiri (hinnad ühe osaleja kohta):

Konverentsile registreerumine kuni 30.09.2021

4 ja enam osalejat 129 EUR
2-3 osalejat 159 EUR
1 osaleja 199 EUR

Konverentsile registreerumine perioodil 01.10.2021 – 14.10.2021 

4 ja enam osalejat 159 EUR
2-3 osalejat 199 EUR
1 osaleja 249 EUR

Hindadele lisandub KM 20%

Osavõtutasu sisaldab: Konverentsil osalemist, saalikoolituse puhul ka kohvipause ja lõunasööki.

Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele

Lisainfo ja küsimustele vastused: info@areng.ee

Registreerimise tähtaeg: 14. oktoober 2021

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult info@areng.ee. Kui loobumisest on teatatud peale 14.10.2021, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.

NB! Areng.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner! Meie koolitustega, mis on kajastatud Eesti Töötukassa veebilehel, saab tutvuda SIIN!

Vastavalt 01.07.15 jõustunud Täiskasvanute koolituse seadusele on Areng.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.181377)

AJAKAVA

9.45-10.10 Osalejate kogunemine

10.00 Sissejuhatus konverentsipäeva

I SESSIOON

10.10-12.15 Kogenud moderaatori juhendamisel toimuvad kogemuste vahetamised järgnevatel teemadel:

TEEMA 1: Koroonakriisi mõju töökeskkonnale – on olnud kriis, kuidas edasi?

Kuidas on kriisi ajal läinud? Millised on olnud töökeskkonnaspetsialistidele peamised väljakutsed ja muutused töökeskonnas? Kuidas on kriis mõjutanud töötajate ohutuskäitumist? Millist panust on kriisis toimetulekuks pidanud andma töökeskkonna eest vastutav töötaja?

TEEMA 2: Koroonaviiruse osa töökeskkonna riskianalüüsis, bioloogiliste ohutegurite hindamine

Mis on olnud riskianalüüsi läbiviimisel ja riskide hindamisel peamised väljakutsed? Kuidas on hinnatud ja analüüsitud koroonaviirusega kokkupuute tõsidust töökohal? Kuidas on riskianalüüsi sisu viidud töötajateni? Kuidas ja mille alusel on määratud vaktsineerimise kohustust töötajatele? Milliseid isiku- ja terviseandmeid võib tööandja töötajalt küsida tulenevalt riskianalüüsi tulemustest?

Moderaator ja kogemuste vahetamise juhendaja on Kristi Jõeorg (Protect Estonia)

12.15-13.00 Lõuna

II SESSIOON

13.00-14.15 Kogenud moderaatori juhendamisel toimuvad kogemuste vahetamised järgnevatel teemadel:

Teema 3: Töötajate ohutusjuhendamise ja kaasamise uued lahendused

Millised on olnud koroonakriisiga seotud peamised töökeskkonna-alaste ohutusjuhendite muudatused? Kuidas viiakse läbi töötajate ohutusjuhendamist ja milliseid uusi lahendusi on kasutusele võetud? Kuidas on saavutatud juhendamiste tulemuslikkus? Kuidas on töötaja kaasatud läbi juhendamise ja teadlikkuse tõstmise ettevõtte üldisesse ohutuskultuuri kasvu? Kuidas juhendada töötajat viisil, et juhendamise sisu päriselt töötajani jõuab? Kui avatud on töötajad uutele juhistele? Kas esineb vastupanu esitatud juhistele ja kuidas on toime tuldud vaktsineerimise teemadega? Kuidas on vastupanuga toime tuldud?

TEEMA 4: Uued lahendused ja nipid töökeskkonnaalases juhtimises ning töökeskkonnaspetsialisti töös

Kuidas on seoses kriisiga muutunud töökeskkonnaspetsialisti tööülesanded? Kuidas on kriisi aeg mõjutanud tööohutuse ja töötervishoiu üldist juhtimist ja milliseid uusi lahendusi on leitud, et töökeskkond oleks ohutu ja töötajad püsiksid terved?

TEEMA 5: Uus Tööinspektsiooni iseteenindus

Milline kogemus on olnud Tööinspektsiooni uue iseteeninduse portaaliga? Osalejate mõtted ja tagasiside edastame ka Tööinspektsioonile.

Moderaator ja kogemuste vahetamise juhendaja on Kristi Jõeorg (Protect Estonia)

14.15-14.30 Energiapaus

SESSIOON III

14.30-15.30 Kogenud moderaatori juhendamisel toimuvad kogemuste vahetamised järgnevatel teemadel:

TEEMA 6: Psühhosostsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas ja tööpsühholoogi kaasamine

Kas sa oled mõelnud oma ettevõtte tegevusse kaasata tööpsühholoogi? Kas ja kuidas on tervisekontrollis psühhosotsiaalseid ohutegureid käsitletud? Kas kriisi aeg on olulisel ettevõtte sisest sisekliimat muutnud, mis suunal ja milliseid meetmeid on rakendatud toetava sisekliima loomiseks? Kuidas olete töökeskkonna riskianalüüsis psühhosostsiaalseid riske hinnanud?

15.30-16.00 Millised on need küsimused, millele osalejad soovivad veel vastuseid?

Kogemuskonverentsi viimases osas saab avatud mikrofoniga esitada lisaküsimusi, mille osas soovitakse veel kogemusi vahetada.

Moderaator ja kogemuste vahetamise juhendaja on Kristi Jõeorg (Protect Estonia)

16.00 konverentsi lõpp