Veebiseminar

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜSI KOHUSTUSLIK SISU

09.12.2021, Zoomi keskkonnas

Töökeskkonna riskianalüüs on saanud viimaste kuude jooksul väga palju tähelepanu ning ettevõtted on hakanud neid usinalt ise koostama või teenusepakkujatelt tellima. On oluline teada, et riskianalüüs dokumendina aitab tööandjat kaitsta, kui on juhtunud tööõnnetused või avastatud kutsehaigused. Kuid on ka oluline teada, et riskianalüüs ei ole lihtsalt dokument sahtlis vaid on protsess, mis paneb paika ettevõtte töötervishoiu- ja tööohutusalased tegevused, mille eesmärgiks on ära hoida tööõnnetused ja kutsehaigused.

Seminaril aitame osalejatel efektiivselt ja vähese ajakuluga läbi mõelda riskianalüüsi kohustusliku sisu ja anname praktilist infot, kuidas riskianalüüsi koostamise protsess välja näeb ning milliseid vigu riskianalüüsi koostamisel tavaliselt tehakse.

Lisaks anname seminaril kasulikke teadmisi, kuidas hinnata enda loodud riskianalüüsi sisu või mida eeldada riskianalüüsilt, kui soovite seda teenusepakkujatelt tellida. Seminar on loengu formaadis ja praktilise suunitlusega, kus toome välja ka mõned kohtupraktikad.  

Veebiseminar toimub 09.12 kell 10.00 – 13.00

Seminari täpsemad teemad:

 • Milline on toimiv töökeskkonna riskianalüüs ja milleks seda vaja on?
 • Mis on kohustuslikud elemendid riskianalüüsis ning milliseid vigu riskianalüüsi koostamisel tavaliselt tehakse?
 • Räägime riskianalüüsi koostamise erinevatest metoodikatest ning toome välja praktilise lahenduse, kuidas kõige lihtsamalt töökeskkonna riske hinnata ning ka kolleege kaasata
 • Toome välja mõned kohtupraktikad, kus riskianalüüsi olemasolu või puudulikkus on olnud määrav
 • Vaatame koos läbi, millise riskianalüüsi peab Tööinspektsioonile esitama ja kuidas seda täpselt teha

Seminari viib läbi Jaanika Jelistratov, VITS asutaja & tegevjuht, kes on pikaajalise kogemusega töötervishoiu ja tööohutuse koolitaja ning nõustaja

Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke küsimused ette aadressile info@areng.ee

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 07.12.2021

Veebiseminari maksumus registreerumisel kuni 03.12.2021 on 89€+km (hind ühe osaleja kohta). Perioodil 03.12-07.12 registreerujatele on maksumus 129.- eurot+km.

Ootame online seminarile osalema, kus saate efektiivselt läbi mõelda riskianalüüsi kohustuslikud elemendid ja vajadusel riskianalüüsi ka Tööinspektsioonile esitada

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

Jaanika Jelistratov
Virtuaalne töökeskkonnaspetsialist ehk VITS

KOOLITAJA

Jaanika Jelistratov

Jaanika Jelistratov

Jaanika Jelistratov on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse spetsialisti eriala. Peale kooli lõpetamist spetsialiseerus ta töötervishoiu ja tööohutuse peale. Suundus tööle Riskianalüüs OÜsse. Sealtkaudu on pidanud mitmetes ettevõtetes töökeskkonnaspetsialisti ametit, koostanud hulgaliselt riskianalüüse ning täiendanud ennast pidevalt töötervishoiu ja tööohutuse temaatikal. Koolitaja ametit hakkas Jaanika pidama juba 8 aastat tagasi, kui sai esmalt koolitatud erinevaid noorteorganisatsioone meeskonnatöö, konflikitide lahendamise ning projektijuhtimise alal. Viimased neli aastat on Jaanika keskendunud põhiliselt idufirma VITS ehk Virtuaalse Töökeskkonnaspetsialisti arendamisele ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste koolituste läbiviimisele.

HINNAKIRI

Veebiseminaril osalemise maksumus registreerumisel kuni 03.12.2021 on 89€+km (hind ühe osaleja kohta)

Perioodil 03.12-07.12 registreerujatele on osalemise maksumus 129.- eurot+km (hind ühe osaleja kohta)

Tasumine toimub arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Veebiseminar on järelvaadatav ööpäevaringselt 20 päeva jooksul peale seminari toimumist.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate efektiivselt riskianalüüsi kohustusliku sisu läbi mõelda ja vajadusel Tööinspektsioonile esitada

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

NB! Areng.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner! Meie koolitustega, mis on kajastatud Eesti Töötukassa veebilehel, saab tutvuda SIIN!

Vastavalt 01.07.15 jõustunud Täiskasvanute koolituse seadusele on Areng.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.181377)

PROGRAMM

Koolituse programm toimub ajavahemikus kl 10.00-16.00 ja sisaldab järgmisi teemasid ning harjutusi.

I OSA Sissejuhatus

 • Kõnelemine ja esinemine
 • Kõnelemine kui suhtlemine
 • Kõnelemine kui eneseväljendus.
 • Kõnelemine kui dialoog
 • Hääl ja keha

II OSA „Mina“ väärtustamine ehk valmisolek kõnelemiseks

 • Millised probleemid seostuvad avaliku esinemisega ja rääkimisega üldse?
 • Kuidas saavutada enesekindlust ja vabaneda krambis olekust?
 • Enesetunne ja selle psühhofüüsika, millest sõltub hea enesetunne?
 • Psühholoogiline toetuspunkt
 • Füüsiline toetuspunkt
 • Infokanalid. Averbaalne informaatika. Infolekked
 • Lihaspinged ja nende mõju                 harjutused
 • Kehakeel e.asend, liigutused, miimika
 • Hingamine kui energeetiline protsess  harjutused
 • Hingamise põhiprobleemid
 • Kõneaparaadi valmisolek
 • Hääl, selle vabastamine ja suhtumine oma häälde  harjutused
 • Artikulatsioon e.lihasvilumus              harjutused
 • Keha tahte äratamine                           harjutuste kompleks

III OSA Mõtte väärtustamine

 • Milles seisneb mõtte (info) selguse mõistetavus ja mõjuvus?
 • Milles peituvad takistused mõtte edastamisel?
 • Mõistmine
 • Mõtlemisprotsessi katkendlikkus
 • Raskused, mis on tingitud kõnelemise, lugemise ja kirjutamise erinevustest
 • Keele psühholoogia ja grammatika
 • Kõne liigendamine                               harjutused
 • Paus
 • Loogiline rõhk ja psühholoogiline rõhk
 • Olulise ja ebaolulise eraldamine
 • Terviklikkus ja Osadus
 • Kõne struktuur. Küsimused antiteesid võrdlused, metafoorid, lood.

IV OSA Kuulaja väärtustamine

 • Ethos, pathos ja logos
 • Suhtlustõkked
 • „Rasked olud”
 • Omad ja võõrad
 • Erinevad kuulajad
 • Kuulaja staatus
 • Kogumine ja saatmine  harjutused

Koolitaja on Martin Veinmann, näitleja ja lavakõne õppejõud, kõne- ja eneseväljendust käsitleva raamatu „Vajadus  olla mõistetav“ autor. Martin on andnud üle 500 kõne- ja esinemiskoolituse nii era- kui ka avaliku sektori ettevõtetele ja asutustele.