Konfliktide ennetamise ja lahendamise koolitus

07.04.2022, Hestia Hotel Europa konverentsikeskus või Zoomi veebikeskkonnas

Tööl ja tavaelus, kontoris ja kodukontoris, ka suhtlemisel online´is puutuvad inimesed kokku suuremate või väiksemate suhtlemiskonfliktiga.

Konflikti suhtlemisel võib defineerida kui erimeelsust või arusaamatust, mille tulemusena tekib pinge, mis paneb töökaaslased üksteise vastu tegutsema.

Konflikti võib näha ka võimalusena arenguks, mis toob kaasa positiivseid tulemusi.

Peamiseks konfliktide ja erimeelsuste ennetamise ning lahendamise viisiks on suhtlemis- ning läbirääkimistehnikate kasutamine.

Kuna konfliktid ja erimeelsused on paratamatud, siis tuleks meeskondade juhtidel õppida nendega võimalikult hästi toime tulema. Millised võimalused selleks on?

Et pakkuda vastuseid sellele küsimusele, korraldame KONFLIKTIDE ENNETAMISE JA LAHENDAMISE KOOLITUSE. 

Tunnustatud koolitaja Jaana Susanna Liigand-Juhkam käsitleb sellel koolitusel konflikti teemat süsteemselt ja põhjalikult.

Ootame Teid koolitusele osalema

Areng.ee

KOOLITAJA

Jaana Susanna Liigand-Juhkam - koolitaja

Jaana Susanna Liigand- Juhkam

Jaana Susanna Liigand- Juhkam on töötanud alates 2002.aastast lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides (TTÜ, EMTA, EBS, TLÜ BFM jt) ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Jaana teemadering hõlmab nii enese kui ka teiste juhtimise psühholoogilisi võtteid, meeskonnatööd, konfliktide ohjamist, stressiga toimetulekut, suhtlemis- ja läbirääkimisoskusi ning õnne, heaolu ja motivatsiooniga seotud küsimusi.

HINNAKIRI

Koolitusel on võimalik osaleda saalis või veebikeskkonnas. Registreerumisel on võimalik vastav soov ja valik kirja panna.

Hinnakiri (hinnad ühe osaleja kohta):

Koolitusele registreerumine kuni 17.03.2022

 • 4 ja enam osalejat 129 EUR
 • 2-3 osalejat 159 EUR
 • 1 osaleja 199 EUR

Koolitusele registreerumine perioodil 18.03.2022 – 31.03.2022

 • 4 ja enam osalejat 149 EUR
 • 2-3 osalejat 179 EUR
 • 1 osaleja 249 EUR

Hind ühe osaleja kohta ja hindadele lisandub käibemaks 20%

Osavõtutasu sisaldab: Koolitusel osalemist, koolitaja elektroonilisi materjale ja saalikoolituse puhul lõunasööki ja kohvipausi.

Eelregistreerimise tähtaeg: 31. märts 2022

Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele
Lisainfo koolituse kohta e-posti aadressil info@areng.ee

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud peale 31. märtsi 2022, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.

NB! Areng.ee juriidiline isik Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Meie koolitustega, mis on kajastatud Eesti Töötukassa veebilehel, saab tutvuda SIIN! 
 

PROGRAMM

09.30-10.00 Hommikukohv ja osalejate registreerimine
10.00-10.05 Koolituse sissejuhatus

10.05-11.10 Millest pingelised olukorrad suhtlemisel tekivad ning kuidas neid ennetada?
Jaana Susanna Liigand-Juhkam , suhtlemiskoolitaja

Jaanus käsitleb koolituse esimeses osas järgmisi teemasid:

 • Millised suhtlusprobleemid organisatsioonides esinevad?
 • Miks ja millest pinged suhtlemises tekivad?
 • Milline juhtimisstiil aitab ennetada suhtlemisprobleeme?
 • Kuidas konflikti abil käivitada muutusi?

11.10-12.00 Toimetulek keeruliste inimeste ja suhetega ning pingete juhtimine

Koolitaja Jaana Susanna Liigand-Juhkam vastab koolituse teises osas järgmistele küsimustele:

 • Mis tüüpi inimestega on lihtne konflikti sattuda ja millised suhtlemistehnikad aitavad konfliktidega toime tulla?
 • Millised on tüüpilised erimeelsused kolleegide vahelistes suhetes ja kuidas nendest hoiduda?
 • Kuidas keeruliste ja konfliktsete inimestega kompromisse saavutada?
 • Kuidas märgata ja reguleerida iseenda emotsioone ning tulla toime teiste inimeste emotsioonide ja reageeringutega?

12.00-12.45 Lõuna

12.45-14.15  Millised on tüüpilised suhtlusprobleemid ja nende lahendamise meetodid?Koolituse kolmas osa võimaldab vastuseid leida järgmistele küsimustele:

Millised on head suhlemisvõtted, kui:

 • inimeste väärtushinnangud ja isiksuse omadused satuvad vastuollu teiste inimeste hinnagute ja omadustega
 • töötajatel on erinevad seisukohad organisatsiooni või selle osade eesmärkidest
 • töötajatel on erinevad seisukohad organisatsiooniliste muudatuste ja ümberkorralduste vajalikkusest ning nende teostamise viisidest
 • töötajal/töötajatel on vastuseis juhtkonna/juhi otsustele või juhtimisstiilile
 • mõni tiimiliige on liialt domineeriv
 • kolleegide vahel on suhtlemisprobleemid
 • võitlus käib piiratud (eelarveliste) ressursside eest
 • konflikt on juba kaugele arenenud, suureks paisunud

14.15-14.30 Kohvipaus

14.30-15.45 Koolitaja Jaana Susanna Liigand-Juhkam käsitleb koolituse neljandas osas järgnevaid teemasid:

 • Milliseid argumenteerimisvõtteid ja läbirääkimistehnikaid aitavad pingelisi olukordi lahendada?
 • Kuidas kehtestav käitumine võimaldab konflikte ennetada ja lahendada?
 • Kuidas saavutada kompromiss?
 • Kuidas saavutada lahendusi „võitja-võitja“ mudeli järgi?

15.45-16.00 Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine