PROGRAMM

9.30-10.00 registreerumine ja hommikukohv
10.00 Koolituse sissejuhatus

10.05-12.15 Kuidas enesekehtestamist inimestega suhtlemises kasutada? Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib?
Jaana Susanna Liigand-Juhkam, koolitaja, coach ja õppejõud, koolitusfirma Arikano juhataja, mitmete raamatute autor ja kaasautor, ärijuhtimise ja psühholoogia magister.

Jaana vastab oma lühikoolituses järgmistele küsimustele:

 • Kuidas enesekehtestamist inimestega suhtlemises kasutada?
 • Kuidas peaks juht ennast kehtestama, kui osad tiimi liikmed ei täida eesmärke ja ei viia ellu kokkulepitud tegevusi?
 • Miks kardetakse ennast kehtestada?
 • Kuidas arendada „mina sõnumi“ andmise oskust ja millised on kehtestava „mina sõnumi“ kolm komponenti?
 • Kuidas saab tiimi juht ennast kehtestada läbi eesmärgistamise?
 • Kuidas töörollide täpsem määratlus ja jaotus aitavad juhil ennast kehtestada?
 • Kuidas jõuda selleni, et tiimi liikmed muudaks oma käitumist kui juht seda soovib?

12.15-13.00 Lõuna

13.00-14.00 Juhi ennastkehtestav ja enesekindel, samas teisi rahustav kehakeel – kuidas agressiivset muljet vältida?
Martin Veinmann, armastatud näitleja ja palju positiivset tagasisidet saanud koolitaja

Martin näitlikustab ja annab vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Milline on juhi enesekindel ja ennastkehtestav, samas teisi inimesi rahustav käitumisviis, kehahoiak, sõnavara ja hääletoon?
 • Milline on juhi ebakindel kehakeel ja hääletoon ning kuidas seda vältida?
 • Kuidas teised inimesed saavad aru, et juht ei ole kehtestav vaid on ebakindel?
 • Kuidas enesekehtestamise puhul agressiivest muljet vältida?
 • Kuidas tagada, et kehakeel oleks edastatava sõnumiga kooskõlas?

14.00-15.00 Kuidas ennast juhina kehtestada kui Su alluv on naine või mees? Mis on suhtlemisel erinevused ja sarnasused?
Tauri Tallermaa, tippkoolitaja

Tauri Tallermaa on põhjalikult uurinud meeste ja naiste suhtumise ning käitumise erinevusi ja vastab järgmistele küsimustele:

 • Kuidas ennast juhina kehtestada kui su alluv on naine?
 • Kuidas ennast juhina kehtestada kui su alluv on mees?
 • Millised on naistega ja meestega suhtlemise erinevused, kui sul on vaja ennast juhina kehtestada?

15.00-15.10 Koolituspäeva kokkuvõte ja lõpetamine

PROGRAMM

9.30-10.00 registreerumine ja hommikukohv
10.00 Koolituse sissejuhatus

10.05-12.15 Kuidas enesekehtestamist inimestega suhtlemises kasutada? Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib?
Jaana Susanna Liigand-Juhkam, koolitaja, coach ja õppejõud, koolitusfirma Arikano juhataja, mitmete raamatute autor ja kaasautor, ärijuhtimise ja psühholoogia magister.

Jaana vastab oma lühikoolituses järgmistele küsimustele:

 • Kuidas enesekehtestamist inimestega suhtlemises kasutada?
 • Kuidas peaks juht ennast kehtestama, kui osad tiimi liikmed ei täida eesmärke ja ei viia ellu kokkulepitud tegevusi?
 • Miks kardetakse ennast kehtestada?
 • Kuidas arendada „mina sõnumi“ andmise oskust ja millised on kehtestava „mina sõnumi“ kolm komponenti?
 • Kuidas saab tiimi juht ennast kehtestada läbi eesmärgistamise?
 • Kuidas töörollide täpsem määratlus ja jaotus aitavad juhil ennast kehtestada?
 • Kuidas jõuda selleni, et tiimi liikmed muudaks oma käitumist kui juht seda soovib?

12.15-13.00 Lõuna

13.00-14.00 Juhi ennastkehtestav ja enesekindel, samas teisi rahustav kehakeel – kuidas agressiivset muljet vältida?
Martin Veinmann, armastatud näitleja ja palju positiivset tagasisidet saanud koolitaja

Martin näitlikustab ja annab vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Milline on juhi enesekindel ja ennastkehtestav, samas teisi inimesi rahustav käitumisviis, kehahoiak, sõnavara ja hääletoon?
 • Milline on juhi ebakindel kehakeel ja hääletoon ning kuidas seda vältida?
 • Kuidas teised inimesed saavad aru, et juht ei ole kehtestav vaid on ebakindel?
 • Kuidas enesekehtestamise puhul agressiivest muljet vältida?
 • Kuidas tagada, et kehakeel oleks edastatava sõnumiga kooskõlas?

14.00-15.00 Kuidas ennast juhina kehtestada kui Su alluv on naine või mees? Mis on suhtlemisel erinevused ja sarnasused?
Tauri Tallermaa, tippkoolitaja

Tauri Tallermaa on põhjalikult uurinud meeste ja naiste suhtumise ning käitumise erinevusi ja vastab järgmistele küsimustele:

 • Kuidas ennast juhina kehtestada kui su alluv on naine?
 • Kuidas ennast juhina kehtestada kui su alluv on mees?
 • Millised on naistega ja meestega suhtlemise erinevused, kui sul on vaja ennast juhina kehtestada?

15.00-15.10 Koolituspäeva kokkuvõte ja lõpetamine

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru