Igapäevaelus leiavad juhid ennast olukordades, kus tuleb oma soovid kehtestavalt esitada. Tihti on aga probleemiks, et enesekehtestamine näib alluvatele liiga pealetükkiva ja agressiivse käitumisena.

Selleks, et juhid oskaksid tasakaalukamalt väljendada oma ausaid tundeid ja kasutada õigusi, piiramata sealjuures teiste omi, kutsume nad Enesekehtestamise koolitusele.

Koolituse läbinu teab:

  • Kuidas peaks juht ennast kehtestama, kui osad tiimi liikmed ei täida eesmärke ja ei viia ellu kokkulepitud tegevusi?
  • Kuidas saab tiimi juht ennast kehtestada läbi eesmärgistamise?
  • Kuidas töörollide täpsem määratlus ja jaotus aitavad juhil ennast kehtestada?
  • Kuidas enesekehtestamisega mitte jätta teistele inimestele agressiivset muljet?
  • Kuidas jõuda selleni, et tiimi liikmed muudaksid oma käitumist kui juht seda soovib?
  • Kuidas tagada, et kehakeel oleks edastatava sõnumiga kooskõlas?
  • Kuidas ennast juhina kehtestada kui su tiimi liige on naine?
  • Kuidas ennast juhina kehtestada kui su tiimi liige on mees?
  • Millised on naistega ja meestega suhtlemise erinevused, kui on vaja ennast juhina kehtestada?

Lisaküsimuste korral palun kirjutage info@areng.ee. Vastame kiiresti

Kohtumist oodates

Areng.ee tiim

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru