Skip to main content

ARENGUVESTLUSE TULEMUSLIK LÄBIVIIMINE

18.01.2024 Ajakirjandusmaja IV korrus, Pärnu mnt 67a, Tallinn või Zoomi keskkonnas

Arenguvestluse läbiviimise kvaliteet mõjutab otseselt inimeste motivatsiooni areneda ja saavutada uusi tulemusi.

Kui küsida inimestelt, millist arenguvestlust nad väärtustavad, siis tuuakse enamasti välja, et vestlus peaks olema aus ja objektiivne, seotud konkreetsete tegevuste, eesmärkide ja arengutega. Inimesel on vaja teada, kuhu suunata edasine tähelepanu ja jõupingutused.

Seega arenguvestluse oskuslik ettevalmistamine, läbiviimine ja järeltegevused on vestluse õnnestumisel kesksel kohal ja seepärast kutsume Sind või Sinu kolleege Arenguvestluse tulemusliku läbiviimise koolitusele.

Koolituse teemade hulka kuulub:

 • Arenguvestluse eesmärgistamine, vestluse läbiviimise struktuur, vestlusele kutsumine, koha valik, õhkkonna loomine, sujuv ja läbimõeldud suhtlemine, küsimine ja kuulamine, infovahetus, toetavad kokkulepped ja kokkulepitud järeltegevused.
 • Koolitusel räägime ka sellest, kuidas anda spontaanset tagasisidet mõne konkreetse tegevuse kohta, mida inimene õnnestunult või ebaõnnestunult tegi ja millele on kindlasti vajalik anda kas positiivset või negatiivset tagasisidet.

Koolitusel osalenu saab teada:

 • Millised peavad olema arenguvestluse väärtus, sisu ja eesmärgid ning süsteemne vestluse läbiviimise protsess?
 • Millised on olulised suhtlemistehnikad ja olulised tegevused arenguvestluse toimumise eel, ajal ja järel?
 • Kuidas vestlusel anda ja saada tagasisidet, millest on edaspidises arengus kasu?
 • Kuidas anda positiivset tagasisidet ja negatiivset tagasisidet?
 • Kuidas mõõta ja hinnata arenguvestluse tulemuslikkust?
 • Kuidas läbi arenguvestluse töötajaid motiveerida?
 • Millised on peamised vead, mida arenguvestlusel tehakse ja kuidas neid vigu vältida?
 • Kuidas anda spontaanset tagasisidet mõne konkreetse tegevuse kohta?

Koolituspäeva viib läbi tunnustatud koolitaja Katrin Alujev.

Kohtumiseni kasulikul koolitusel

Urmas Kõiv
Areng.ee.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Katrin Alujev

Katrin Alujev on olnud Estraveli personali- ja kvaliteedi direktor. Enne seda töötas Katrin 9 aastat TNT-s personali- ja  kvaliteedijuhina, ajal mil TNT valiti Euroopa parimaks tööandjaks. Katrin on Eesti Kvaliteediühingu liige ning alates 1999. aastast kuulub ta Eesti mainekamasse personalitöö arendamise ühingusse PARE. Katrin on üks väljapaistvamaid arenguvestluste protsesside väljatöötamise ning läbiviimise koolitajaid Eestis.

HINNAKIRI

Koolitusel on võimalik osaleda saalis või veebikeskkonnas. Registreerumisel on võimalik vastav soov ja valik kirja panna.

Koolitusele registreerumine kuni 05.01.2024

4 ja enam osalejat 119 EUR
2-3 osalejat 149 EUR
1 osaleja 199 EUR

Koolitusele registreerumine perioodil 06.01.2024 – 11.01.2024
4 ja enam osalejat 139 EUR
2-3 osalejat 179 EUR
1 osaleja 249 EUR

Hindadele lisandub käibemaks.

Osavõtutasu sisaldab: Koolituse materjale, saalikoolituse puhul ka lõunasööki ja kohvipause
Registreerimise tähtaeg:  11. jaanuar 2024

Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele
Lisainfo koolituse kohta e-posti aadressil info@areng.ee

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud peale 11.01.2024, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.

NB! Kui soovite seda koolitust tellida enda ettevõttesse sisekoolitusena, siis palun kirjutage emailile info@areng.ee

NB! Areng.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Vastavalt 01.07.15 jõustunud Täiskasvanute koolituse seadusele on Heateenindus.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.237584)

09.30-10.00 osalejate registreerimine ja hommikukohv
10.00-10.05 Koolituspäeva sissejuhatus

10.05-11.15 Mis on arenguvestluse sisu ja eesmärgid ning süsteemne arenguvestluse läbiviimise protsess?
Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin vastab järgmistele küsimustele:

 • Kuidas arenguvestlust eesmärgistada?
 • Kuidas arenguvestlust ettevalmistada kui oled juht?
 • Kuidas arenguvestlust peab ettevalmistama otsene alluv?
 • Milliest koosneb hästi läbiviidud ja tulemuslik arenguvestlus?
 • Milliseid teemasid tuleb arenguvestlusel kindlasti käsitleda?
 • Milline peab olema süsteemne arenguvestluse läbiviimise protsess?
 • Millised on peamised vead, mida arenguvestluse ettevalmistamisel tehakse?

11.15-12.15 Kuidas arenguvestlusel anda ja saada tagasisidet, millest on edaspidises arengus kasu?
Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin vastab järgmistele küsimustele:

 • Kuidas kuulamise ja küsimise kaudu juhtida arenguvestlust nii, et inimene ISE annab endale tagasisidet?
 • Mis toimub inimesega, kui juht analüüsib tema kehva sooritust ja sellega seotud nõrkusi, võtab luubi alla vead?
 • Millised on peamised vead, mida tagasiside andmisel ja saamisel tehakse ning kuidas neid vältida?

Lõuna 12.15-13.00 

13.00-14.15 Suhtlemine ja olulised tegevused arenguvestluse toimumise eel, arenguvestluse ajal ja järel. Arenguvestluste läbiviimine distantsilt.
Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin teeb põhjaliku ja interaktiivse lühikoolituse ja vastab järgmistele küsimustele:

 • Milline peab olema kutse arenguvestlusele?
 • Kuidas saavutada vestluses usalduslikku suhet, kuidas vestlust alustada?
 • Millised on suhtlemises arenguvestluse tulemuslikku läbiviimist takistavad ja soodustavad tegurid?
 • Millised on tulemuslikud suhtlemise tehnikad arenguvestluse ajal (näit. aktiivne kuulamine, küsimine, peegeldamine)
 • Milliseid emotsioone arenguvestluses tihti ette tuleb ja kuidas emotsioonidega toime tulla?
 • Kuidas teha arenguvestluse kokkuvõte, kuidas vestlus lõpetada?
 • Kuidas suhelda arenguvestluse järel, millised on enim levinud vead, mida suhtlemises tehakse?
 • Millised on peamised vead, mida arenguvestluse läbiviimisel tehakse ja kuidas neid vältida?
 • Mis on distantsilt töötajatega peetud vestluste erisused ning millal neid teha tasub?
 • Kuidas panna distantsilt peetavad arenguvestlused tööle?

14.15-15.00 Kuidas arenguvestluse tulemusi mõõta ja hinnata? Kuidas läbi arenguvestluse töötajaid motiveerida?
Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin vastab järgmistele küsimustele

 • Kuidas arenguvestluse tulemuslikkust mõõta?
 • Millist arenguvestlust peavad töötajad tulemuslikuks?
 • Millised on erinevas vanuses töötajate ootused ja vajadused arenguvestlusele?
 • Kuidas arenguvestlusi teha töötajaid motiveerivaks ja samas ettevõtte eesmärkide saavutamist toetavaks vahendiks?
 • Millised on peamised vead, mida arenguvestluses tehakse, mis inimeste motivatsiooni vähendab?

15.00-15.15 Koolituspäeva kokkuvõte ja lõpetamine