Skip to main content

Tagasiside andmise kvaliteet mõjutab otseselt inimeste motivatsiooni areneda ja saavutada uusi tulemusi.

Kui küsida inimestelt, millist tagasisidet nad väärtustavad, siis tuuakse enamasti välja, et tagasiside peaks olema aus ja objektiivne, seotud konkreetsete tegevuste, eesmärkide ja arengutega. Tagasiside saajal on vaja teada, kuhu suunata edasine tähelepanu ja jõupingutused.

Kui tagasiside ei anna viiteid selle kohta, mida edasi teha (kus ja kuidas saadud infot kasutada), siis õppijad sageli ignoreerivad seda, mõistavad valesti või pole võimelised tagasiside alusel tegutsema.

Seega arendava tagasiside andmise oskuslik ettevalmistamine, läbiviimine ja järeltegevused on vestluse õnnestumisel kesksel kohal ja seepärast kutsume Sind Arendava Tagasiside Koolitusele.

Koolituse teemade hulka kuulub:

  • Arendava tagasiside vestluse eesmärgistamine, vestluse läbiviimise struktuur, vestlusele kutsumine, koha valik, õhkkonna loomine, sujuv ja läbimõeldud suhtlemine, küsimine ja kuulamine, infovahetus, toetavad kokkulepped ja kokkulepitud järeltegevused.
  • Koolitusel räägime ka sellest, kuidas anda spontaanset tagasisidet mõne konkreetse tegevuse kohta, mida inimene õnnestunult või ebaõnnestunult tegi ja millele on kindlasti vajalik anda kas positiivset või negatiivset tagasisidet

Koolitusel osalenu saab teada:

  • Millised peavad olema tagasiside vestluse väärtus, sisu ja eesmärgid ning süsteemne vestluse läbiviimise protsess?
  • Millised on olulised suhtlemistehnikad ja olulised tegevused tagasiside vestluse toimumise eel, ajal ja järel?
  • Kuidas vestlusel anda ja saada tagasisidet, millest on edaspidises arengus kasu?
  • Kuidas anda positiivset tagasisidet ja negatiivset tagasisidet?
  • Kuidas mõõta ja hinnata tagasiside vestluse tulemuslikkust?
  • Kuidas läbi tagasiside vestluse töötajaid motiveerida?
  • Millised on peamised vead, mida tagasiside vestlusel tehakse ja kuidas neid vigu vältida?

Koolituspäeva viib läbi tunnustatud koolitaja Katrin Alujev.

Kohtumiseni kasulikul koolitusel

Urmas Kõiv
Areng.ee asutaja ja juht

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru