Skip to main content

PROGRAMM

09.30-10.00 osalejate registreerimine ja hommikukohv
10.00-10.05 Koolituspäeva sissejuhatus

10.05-11.15 Kuidas tagasiside andmist eesmärgistada, hästi ettevalmistada ja sellele väärtust luua?
Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin vastab järgmistele küsimustele:

 • Kuidas tagasiside vestlust eesmärgistada, mis peaks olema vestluse väärtus?
 • Millest koosneb hästi läbiviidud tagasiside vestlus?
 • Milliseid teemasid tuleb tagasiside vestlusel kindlasti käsitleda?
 • Kuidas anda positiivset ja negatiivset tagasisidet
 • Milline peab olema süsteemne tagasiside vestluse läbiviimise protsess?
 • Kuidas vestluseks ettevalmistada kui oled tagasiside andja?
 • Kuidas anda spontaanset ja lühiajalist tagasisidet mõne konkreetse tegevuse kohta?
 • Millega tuleb arvestada tagasiside andmisel, olles juba üle aasta koroonakriisis?

11.15-12.15 Kuidas anda ja saada tagasisidet, millest on edaspidises arengus kasu?
Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin vastab järgmistele küsimustele:

 • Mida peab inimeste kohta teadma, et anda tulemuslikult tagasisidet?
 • Kuidas on seotud tagasisidestamine ning töötajate pühendumus?
 • Millal ja kuidas anda tagasisidet, et inimesed saavutaksid soovitud eesmärgid?
 • Kuidas luua keskkond, kus tagasisidestamine on loomulik suhtlemise osa?
 • Kuidas kuulamise ja küsimise kaudu juhtida vestlust nii, et inimene ISE annab endale tagasisidet?
 • Mis toimub inimesega, kui juht analüüsib tema kehva sooritust ja sellega seotud nõrkusi, võtab luubi alla vead?
 • Kuidas käituda töötajatega, kui ka peale korduvat tagasisidet midagi ei muutu?
 • Millised on peamised vead, mida tagasiside andmisel ja saamisel tehakse ning kuidas neid vältida?

Lõuna 12.15-13.00

13.00-14.15 Suhtlemine ja olulised tegevused tagasiside vestluse toimumise eel, ajal ja järel
Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin teeb põhjaliku ja interaktiivse lühikoolituse ja vastab järgmistele küsimustele:

 • Mis tagab selle, et suudad anda tagasisidet kindlalt ja inimesele võimalikult mugavalt
 • Kuidas saavutada vestluses usalduslikku suhet, kuidas vestlust alustada?
 • Milliseid emotsioone vestluses tihti ette tuleb ja kuidas emotsioonidega toime tulla?
 • Kuidas inimesed reageerivad positiivsele ja negatiivsele tagasisidele?
 • Kuidas tulla toime töötaja vastupanuga negatiivse tagasiside korral?
 • Millised on tulemuslikud suhtlemise tehnikad tagasiside vestluse ajal?
 • Kuidas teha tagasiside vestluse kokkuvõte, kuidas vestlus lõpetada?
 • Kuidas suhelda vestluse järel, millised on enim levinud vead, mida suhtlemises tehakse?
 • Millised on peamised suhtlemisvead, mida vestluse läbiviimisel tehakse ja kuidas neid vältida?

14.15-15.00 Kuidas tagasiside vestluse tulemusi mõõta ja hinnata? Kuidas läbi tagasiside töötajaid motiveerida?
Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin vastab järgmistele küsimustele:

 • Kuidas tagasiside vestluse tulemuslikkust mõõta?
 • Millist tagasisidet inimesed väärtustavad?
 • Kuidas tagasiside andmine teha töötajaid motiveerivaks ja samas ettevõtte eesmärkide saavutamist toetavaks vahendiks?
 • Millised on peamised vead, mida tagasiside andmisel tehakse ja mis inimeste motivatsiooni vähendab?

15.00-15.15 Koolituspäeva kokkuvõte ja lõpetamine

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru