OLULINE INFO! Juhul kui ka maikuus jätkuvalt keelatakse siseruumides koolituse tegemine, siis korraldame saalikoolituse asemel virtuaalkoolituse sama sisu ja ajakavaga. Seega koolitus toimub igal juhul!!!! Ootame Teie registreerumist sellele koolitusele.

Kui siiani oli kaugtöö vaid väheste privileeg, siis nüüd on kaugtöö vajadus tõusnud hüppeliselt koroonaviiruse tõkestamise tõttu.

Distantsilt töö tegemine on paljudele uus olukord ja eeldab paremat enese– ja ajajuhtimist.

Seepärast kutsume koolitusele, kus saad teada mitmest uuest ja efektiivsest aja- ning projektijuhtimise tööriistast nagu Monday, Asana, Slack, Wrike, Evernote ja Toggl.

Koolitusel õpime neid tundma ja kasutama, et Sinul ja Su kolleegidel hakkaks paremini õnnestuma:

 • iseenda tegevuste planeerimine, täideviimine ja mõõtmine
 • meeskonna töö ja tegevuste planeerimine, täideviimine ja mõõtmine
 • tööülesannete jagamine, delegeerimine, kohtumiste/koosolekute korraldamine
 • infovahetuse korraldamine ettevõttes, osakonnas, kaugtööd tegevate inimeste vahel
 • live´s töökaaslastega ja klientidega suhtlemine
 • tegevuste kirja panemine, dokumenteerimine, salvestamine.
 • kuidas selliste vahenditega aega kokku hoida nagu Pocket, Feedly, Quora
 • koostame e-mailile korrektse ja viisaka allkirja

Monday, Asana, Slack, Wrike, Evernote ja Toggl aja ja projektide juhtimiseks ning kommunikatsiooni korraldamiseks töötajate vahel.

Koolitusel saad teada:

 • kuidas sinu ajakasutuse produktiivsus tõuseb, lisades või asendades e-mailidele, telefonile, märkmikule vms. tänapäevased aja- ja projektijuhtimise tööriistad nagu Monday, Asana, Slack, Wrike, Evernote ja Toggl.
 • kuidas uued tööriistad aitavad tööd efektiivsemalt korraldada?
 • kuidas aitavad uued tööriistad hoida juhil ja meeskonnal fookuse paigas?
 • mille poolest on uued tööriistad paremad kui e-mail, skype, telefon, märkmik vms?
 • mille alusel valida tööriistadeks Monday, Asana, Slack, Wrike, Evernote?
 • mille alusel valida tööriistadeks Toggl?
 • kuidas uued tööriistasid omavahel integreerida?
 • kuidas tööriistad töötavad erinevates seadmetes?
 • kuidas erinevate rakenduste vahel õige valik teha?
 • kuidas töötajad muudatustega kaasa viia ja rakendusi kasutama õpetada?

Ootame osalema

Areng.ee

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru