Skip to main content

Veebiseminar

Muudatused pakendiseaduses, jäätmeseaduses ja pakendiaruandluses

20.06.2023 kell 10-12.00 Zoomi keskkonnas

1.mail jõustusid muudatused pakendiseaduses ja jäätmeseaduses, mis toovad kaasa mitmeid olulisi muudatusi ka ettevõtetele. Seni aruandluse kohustusest vabastatud pakendiettevõtted on nüüd kõik erandita aruande kohuslased.

Seadusemuudatused puudutavad näiteks ühekordselt kasutatavate plasttoodete turule laskmise piiranguid, märgistamist, tarbimise vähendamist, laiendatud tootjavastutuse kohustusi, tarbija teadlikkuse suurendamist, toote disaininõudeid ja liigiti kogumist. 

Seadustemuudatused on ka heaks põhjuseks veelkord üle käia pakendiaruande koostamine ja auditeerimine ning pakendiarvestus koos arvestuspõhimõtete praktikaga ja enimlevinud murekohtadega.

Et luua vähese ajakuluga konkreetne ülevaade ja selgus ettevõtete jaoks kõige olulisematest pakendiseaduse ja jäätmeseaduse muudatustest ning pakendiaruandluse ja – arvestuse reeglitest, korraldame 20. juunil kell 10-12.00 veebiseminari “Muudatused pakendiseaduses, jäätmeseaduses ja pakendiaruandluses”

Täpsemalt käsitletakse veebiseminaril järgnevaid teemasid:

 • Millised on pakendiseadusest ja jäätmeseadusest tulenevad uued kohustused?
 • Millised on kohustused rakendada tuleb meetmeid ühekordselt kasutatavate plastist toidupakendite ja joogitopside vähendamiseks?
 • Millised on nõuded pakendiregistrile andmete  esitamisel toidupakendite ja joogitopside kohta? 
 • Mida toovad seadusemuudatused kaasa pakendiaruande koostamisel ja auditeerimisel?
 • Milliseid reegleid on vajalik järgida pakendiarvestusel ja mis on selle enamlevinud murekohad?
 • Millised seadusemuudatused hakkavad kehtima väiksematele pakendiettevõtjatele?
 • Millised on nõuded tarbijate informeerimisele korduskasutatavate toidupakendite ja joogitopside olemasolust müügikohas?
 • Milliste nõuetega peavad tarbijad arvestama, kui kasutavad enda kaasavõetud karpi või joogitopsi ja kuidas tarbijaid nõuetest informeerida?
 • Millised täiendavad kulusid peavad pakendiettevõtjad kandma alates 2024 aasta 1. jaanuarist?
 • Millised on nõuded tarbijate informeerimisele seoses kliendi poolt tagastatavate pakendite kokku kogumisega kauba üleandja kaudu?
 • Millised on nõuded tarbijate informeerimisele kui postimüügiga tegelev pakendiettevõtja on kohustatud teavitama lõppkasutajat ja tarbijat tema õigusest tagastada pakend ja pakendijäätmed kauba üleandjale?
 • Milliseid tooteid on keelatud turule lasta alates 1. maist 2023?
 • Kuidas tagatisraha rakendada toidupakendite ja joogitopside osas?
 • Kuidas pidada arvestust tarbijatele müüdavate ja tasuta plastkandekottide kohta ning kuidas esitada andmed pakendiregistrisse?
 • Millised seadusemuudatused on tulemas alates 1. jaanuarist 2024?

Veebiseminar on järelvaadatav 20 päeva peale selle reaalajas toimumist.

Seminari viib läbi Peeter Eek, jäätmekäitluse ja ringmajanduse tunnustatud ekspert.

Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke küsimused ette aadressile info@areng.ee 16. juuniks 2023

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 16. juuni 2023

Seminar on tasuline ja soodushind ühele osalejale on 95.- eurot+km (registreerumisel kuni  12.06.2023)

Perioodil 13.06 kuni 16.06 registreerunutele on osalemise maksumus 125.-+km.

Ootame veebiseminarile osalema, kus saate efektiivselt vajalikku infot kõige olulisematest pakendiseaduse ja jäätmeseaduse muudatustest ning pakendiaruandluse uutest nõuetest.

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Peeter Eek

Peeter Eek on jäätmekäitluse valdkonnaga seotud alates 1993, üle 20 aasta olnud seotud ka selle valdkonna koolitajana nii Eestis, kui mitmete EL projektide raames ka välsiriikides.

Peeter on lõpetanud 1989 Tartu Ülikooli Bioloogia-geograafia teaduskonna. Aastatel 1989-2018 töötas keskkonnakaitse süsteemis avalikus sektoris, sh 2001-2018 Keskkonnaministeeriumis, sellest 17 a Jäätmeosakonna juhatajana.

Peetril on pikaajaline kogemus jäätmekäitlusseadusandluses, jäätmekavade ja -strateegiate, jäätmekäitlussektori majandusmeetmete, tootja laiendatud vastutuse küsimuste jms vallas.

HINNAKIRI

Seminar on tasuline ja soodushind ühele osalejale on 95.- eurot+km (registreerumisel kuni 12.06.2023)

Perioodil 13.06 kuni 16.06.2023 registreerunutele on osalemise maksumus 125.-+km.

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 16. juuni 2023

Veebiseminar on järelvaadatav 20 päeva peale selle reaalajas toimumist.

Tasumine: arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame veebiseminarile osalema, kus saate efektiivselt vajalikku infot kõige olulisematest pakendiseaduse ja jäätmeseaduse muudatustest ning pakendiaruandluse uusimatest nõuetest.

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

 

PROGRAMM