Skip to main content

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUSE MUUDATUSED JA

DOKUMENTATSIOONI AJAKOHASTAMINE

19.05.2022, Zoomi keskkond

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus muutus suurel määral 2019 aastal. Seejärel on töötervishoiu ja tööohutuse seadus veel muutunud ja lisaks ka kümned ohutusega seotud määrused. Muudatused on seotud töökeskkonna juhtimisega, töötamiskohtadega ja ohuteguritega.

Muudatustega seoses korraldame praktilise veebiseminari, et efektiivselt ja vähese ajakuluga luua selgus jõustunud seadusemuudatustes ja määrustes ning juhendada, kuidas töökeskkonna ohutusalane dokumentatsioon uuendada, ajakohastada ja viia muudatustega kooskõlla.

Seminaril saadav info ja juhendid aitavad vältida üllatusi, kui tööinspektori saabumisel selgub, et hulk muudatustega seotud tegevusi on jäänud tegemata või dokumentatsioonis kajastamata.

Veebiseminar toimub 19. mail kell 10.00 – 12.30.

Seminari täpsemad teemad:

  • Muudatused Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses, määrustes ja õigusaktides
  • Töötamiskohtadega (kontor jt töötamiskohad) seotud muudatused
  • Töövahenditega seotud muudatused
  • Bioloogiliste ohuteguritega seotud muudatused
  • Kemikaalidega töötamisega (sh. kontoris) seotud muudatused
  • Kuidas ja millises töökeskkonnaalases dokumentatsioonis kajastada muudatusi?
  • Milliseid muudatusi on oluline viia sisse töökeskkonnaalases juhtimises, et muudatusi juurutada?
  • Millised määrused on muutunud kehtetuks?
  • Millised dokumendid on ettevõttes muudatuste valguses üldse vajalikud, et saada ka dokumentide register korda?

Veebiseminari viib läbi Kristi Jõeorg, Protect Estonia tööohutuse ekspert, kes on pikaajalise kogemusega töötervishoiu ja tööohutuse koolitaja ning nõustaja.

Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke küsimused ette aadressile info@areng.ee 13. maiks 2022.

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 13. mai 2022

Seminar on tasuline ja soodushind registreerumisel kuni 09.05.2022 on 89€+km (hind ühe osaleja kohta)

Perioodil 10.05.2022-13.05.2022 registreerujatele on osalemise maksumus 129.- eurot+km (hind ühe osaleja kohta)

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate vähese ajakuluga selguse jõustunud seadusemuudatustest ja määrustest ning kaasa juhendid, kuidas töökeskkonna ohutusalane dokumentatsioon uuendada, ajakohastada ja viia muudatustega kooskõlla.

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

Kristi Jõeorg

Protect Estonia tööohutuse ekspert

KOOLITAJA

Kristi Jõeorg

Kristi Jõeorg 

Kristi Jõeorg on viimased 10 aastat on ta tegutsenud ettevõtluses, koostanud töökeskkonna riskianalüüse sadades ettevõtetes ja koolitanud tuhandeid töökeskkonna eest vastutavaid töötajaid. See tegevus on loonud Kristile süsteemse pildi sellest, mis Eesti organisatsioonide töökeskkondades täna toimub. Kristi koolitus- ja riskianalüüside koostamise kogemus on näidanud, kui palju aitab kaasa töötulemustele või viib neid hoopis alla ettevõttes olev psühhokliima. Kristil on soov aidata Eesti tööandjaid ja töötajaid töökeskkonna hea sisekliima hoidmisel ja selle arendamisel ning ta omandab hetkel psühhoterapeudi diplomit. Kristi on alustanud ja juhtinud edukalt tööohutusega tegelevat ettevõtet Riskianalüüs OÜ, mille ta müüs 2020 aastal Protect Estonia OÜ-le.

HINNAKIRI

Veebiseminaril osalemise soodushind registreerumisel kuni 09.05.2022 on 89€+km (hind ühe osaleja kohta)

Perioodil 10.05.2022-13.05.2022 registreerujatele on osalemise maksumus 129.- eurot+km (hind ühe osaleja kohta)

Tasumine toimub arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Veebiseminar on järelvaadatav ööpäevaringselt 20 päeva jooksul peale seminari toimumist.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate vähese ajakuluga selguse jõustunud seadusemuudatustest ja määrustest ning kaasa juhendid, kuidas töökeskkonna ohutusalane dokumentatsioon uuendada, ajakohastada ja viia muudatustega kooskõlla.

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht