Skip to main content

Tööohutuse ja Töötervishoiu TREFF 2021 toimub veebikeskkonnas.

Ainulaadse koolituspäeva eesmärk on anda osalejatele võimalikult lai ja praktiline tööohutuse- ja töötervishoiu valdkonda käsitlev teemavalik töökeskkonna parendamiseks.

Laias teemadevalikus avaneb igal osalejal võimalus kokku panna just enda huvidest ja vajadustest lähtuv 6-st koolitusest koosnev terviklik koolituspäev.

Koolitustunnistus: Igale osalejale, kes läbib Tööohutuse ja Töötervishoiu Treff 2021 8-tunnise täiendõppe, väljastame koolitustunnistuse vastavalt määrusele nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“.

MIS TREFFIL TOIMUB?

  • Kolmes paralleelses ruumis toimub 18 koolitust ja valida saab just endale sobivad teemad;
  • 18 tööohutus ja töötervishoiu tippspetsialisti esitavad oma teadmisi ja kogemusi,  millega on võimalik saada praktilisi näpuneiteid ja koheselt parandada enda organisatsiooni töökeskkonda;
  • Käsitlemisel on 18 erinevat teemat, mis on tööohutus ja töötervishoiuspetsialistide sõnul hetkel kõige olulisemad ja ajakohasemad;

KELLELE TÖÖOHUTUSE JA TÖÖTERVISHOIU TREFF ON MÕELDUD?

  • Inimestele, kes väärtustavad organisatsioonides tööohutust ja töötervishoidu
  • Töökeskkonnaspetsialistid
  • Ettevõtete juhid
  • Personalijuhid, koolitusjuhid ja personalispetsialistid

TööohutuseTreffamiseni

Tööohutuse ja Töötervishoiu Treff 2021 meeskond
Areng.ee ja Kristi Jõeorg, Protect Estonia OÜ innovatsiooni ja arendusjuht

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru