PROGRAMM

KOOLITUSE I OSA 10.00 –11.30

MOODUL 1 Mis on projekt ja projektijuhtimine. 30min

 • Miks on projektijuhtimist vaja?
 • Mis on projekt ja selle erinevad liigid. Näited.
 • Eduka projekti elemendid
 • Mis on projektijuhi peamised ülesanded ja roll

MOODUL 2 Projekti idee, olukorra kaardistus ja lähteülesanne. SMART meetod. 30min

 • Kuidas tekib idee ja kuidas jõuda ideest lähteülesandeni
 • Hea lähteülesande loomine projekti edu tagamiseks
 • SMART meetodi läbimängimine näite põhjal

MOODUL 3 Projektitiimi loomine ja juhtimine. 30min

 • Tiimi kokkupanemine. Õigete inimeste leidmine. Hea tiimi kriteeriumid.
 • Tiimi tööjaotus.
 • Laiendatud projektitiim ehk sidusgruppide kaardistamine
 • Projekti käivitamine

Paus 11.30-11.45

KOOLITUSE II OSA 11.45 –13.15

MOODUL 4 Projekti planeerimine. Gantt Charti meetod. 30 min

 • Projekti tööpakettide loomine
 • Ajaplaani koostamine, ajalise kulu hindamine, kriitiline tee
 • Ressursside planeerimine
 • Näidisprojektiplaani loomine Gantt Charti meetodil

MOODUL 5 Projekti eelarvestamine ja riskianalüüs. 30 min

 • Projekti eelarve koostamise erinevaid viise
 • Tiimide eelarved. Kulude tegemise kord ja jälgimine
 • Projekti lihtne riskianalüüs.

MOODUL 6 Projekti elluviimine ja kommunikatsioon.  30 min

 • Info liikumine projektitiimi sees.
 • Kommunikatsioon sidusgruppidele
 • Kommunikatsioon avalikkusele

Lõunapaus 13.15-14.00

KOOLITUSE III OSA 14.00 –16.00

MOODUL 7 Projekti juhtimine, jälgimine ja kontroll. ASAP meetod. 30 min

 • Projekti edenemise kontrollimine
 • Raporteerimine ja tööde üleandmine
 • Muudatuste juhtimine

MOODUL 8 Projekti lõpetamine ja kokkuvõtted. 30 min

 • Tänamine
 • Raportid ja dokumentatsioon
 • Analüüs ja õppimine

MOODUL 9 Projektide tüüpilised vead ja läbikukkumise põhjused. 30 min.

 • Projekt tööd ei valmi tähtajaks
 • Projekti eelarve läheb lõhki
 • Ümbertegemised nõuavad lisaressursse
 • Tulekahjude kustutamine lõpufaasis
 • Projekti tulemus ei vasta ootustele

MOODUL 10. Kokkuvõte põhilistest õpikohtadest. Test ja tagasiside. 30 min

 • Kokkuvõte olulisematest projektijuhtimise eduteguritest
 • 10 head nippi
 • Kursuse test ja tagasiside

KOOLITUSE LÕPP 16.00

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru