Skip to main content

Jälgimisseadmete kasutamine ja isikuandmete kaitse veebiseminar

16.04.2024, kell 14-16.30 Zoomi keskkonnas

Viimasel ajal on palju kõneainet tekitanud kaamerate jt. jälgimisseadmete kasutamine töökeskkonnas.

Kui tööandja kasutab tööruumides video- või helisalvestuse seadmeid või paigaldab sõiduvahenditele GPS seadmed, tähendavad need tegevused automaatselt töötajate isikuandmete töötlemist.

Kaamerate jt jälgimisseadmete kasutamise puhul on isikuandmete töötlemisega tegemist juhul, kui töötaja on otseselt või kaudselt tuvastatav ning selleks, et tuvastada kellegi isik, ei pea otseselt nägema tema nägu, kuna isikut on võimalik identifitseerida ka tema muude tunnuste alusel. Lisaks toimub isikuandmete töötlus sõltumata sellest, kas salvestisi vaadatakse läbi või mitte. 

Juhul, kui töötajatel ei ole võimalik kaameraid vältida, kujutab kaamerate kasutamine, sõltumata eesmärgist endast väga intensiivset eraelu riivet, seda eriti juhul, kui lisaks videopildile salvestatakse ka heli (seda eelkõige põhjusel, et sellega riivatakse põhjendamatult töötaja õigust sõnumite saladusele).

Et luua vähese ajakuluga tööandjatele selgus isikuandmete kaitse reeglitest seoses jälgimisseadmete kasutamisega, korraldame 16. aprillil kell 14-16.30 veebiseminari “Jälgimisseadmete kasutamine ja isikuandmete kaitse reeglid”.

 Veebiseminari läbinu teab tööandja ja töötajate õiguseid ning kohustusi jälgimisseadmete kasutamisel ja teab kuidas jälgimisseadmeid kasutada nii, et see ei läheks vastuollu isikuandmete kaitse regulatsioonide ja reeglitega.

Täpsemalt käsitletakse veebiseminaril järgnevaid teemasid:

  • Millised saavad olla tööandjate eesmärgid jälgimisseadmete kasutamisel?
  • Kuidas tööandjad saaksid õiguslikult korrektselt oma vara kasutust ja ka töötajaid jälgida (videovalve, elektroonilised lukud, GPS seadmed jmt)?
  • Mida peab teadma jälgimisega kogutud andmete edastamisest kolmandatele isikutele?
  • Millisel õiguslikul alusel tohib jälgimisseadme kaudu isikuandmeid töödelda? Kas töötajalt peab küsima nõusoleku?
  • Milline võib olla andmete säilitamise tähtaeg ja salvestiste vaatamise kord?
  • Millised varalised ja mittevaralised nõuded võivad ebaseadusliku jälgimise korral tööandjat ohustada?
  • Kuidas teha õigustatud huvi analüüsi jälgimisseadmete kasutamiseks?

Veebiseminar on järelvaadatav 20 päeva peale selle reaalajas toimumist.

Seminari viib läbi vandeadvokaat Tea Kookmaa (Njord Advokaadibüroo), kes on laialdaste kogemustega andmekaitseõiguse spetsialist ja tunnustatud lektor.

Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke küsimused ette aadressile info@areng.ee 08. aprilliks 2024

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 12. aprill 2024

Seminar on tasuline ja soodushind ühele osalejale on 139.- eurot+km (registreerumisel kuni 08.04.2024)

Perioodil 09.04 kuni 12.04 registreerunutele on osalemise maksumus 169.-+km.

Ootame online seminarile osalema, kus saate efektiivselt vajalikku infot jälgimisseadmete kasutamise reeglitest töökeskkonnas ja klientide teenindamisel.

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa on advokaat Njord Advokaadibüroos, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused.

Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises.
Tea on viinud läbi andmekaitseauditeid ning aidanud ettevõtteid erinevate andmekaitsealaste probleemide lahendamisel. Sealjuures on Tea nõustanud mitmeid uudsete tehnoloogiliste lahenduste arendamisega tegelevaid ettevõtteid keerulistes andmekaitseküsimustes.
Lisaks andmekaitseauditite läbiviimisele on Teal muuhulgas kogemusi ka andmekaitsealaste mõjuhinnangute ja õigustatud huvi analüüside teostamisega.

Tea Kookmaa on ka hinnatud lektor, kes annab tihti loenguid ja seminare erinevatel õigusteemadel.

Tea Kookmaa on rahvusvaheliselt tunnustatud andmekaitse spetsialist, olles omandanud CIPP/E sertifikaadi Rahvusvahelise Andmekaitseekspertide Organisatsioonist (IAPP).

Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames.

HINNAKIRI

Seminar on tasuline ja soodushind ühele osalejale on 139.- eurot+km (registreerumisel kuni 08.04.2024)

Perioodil 09.04 kuni 12.04.2024 registreerunutele on osalemise maksumus 169.-+km.

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 12. aprill 2024

Veebiseminar on järelvaadatav 20 päeva peale selle reaalajas toimumist.

Tasumine: arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame veebiseminarile osalema, kus saate efektiivselt ja vähese ajakuluga vajalikku infot jälgimisseadmete kasutamise reeglitest töökeskkonnas ja klientide teenindamisel.

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

 

PROGRAMM