Skip to main content

Veebiseminar

Isikuandmete töötlemine haridusasutustes

23.01.2024 kell 14:00-16:30 Zoomi keskkonnas

 

Haridusasutuste jaoks on isikuandmete töötlemine väga oluline teema. GDPRi järgi on laste (alaealiste) isikuandmed erilise kaitse all, üldhariduskoolides ja lasteaiaasutustes töödeldakse suures mahus just laste isikuandmeid. Viimasel ajal, seoses tehnoloogia kiire arengu ja õppetöö digitaliseerimisega on haridusasutustel tekkinud mitmeid küsimusi ka erinevate IT lahenduste kasutamise ja nendega seotud andmekaitse teemadega. 

Et luua koolidele, lasteaiaasutustele ja teistele haridusasutustele vähese ajakuluga selgus isikuandmete töötlemisest, korraldame 10. oktoobril kell 14-16.30 veebiseminari “Isikuandmete töötlemine haridusasutustes”.

Veebiseminari läbinu teab, millised on haridusasutuse (kool, lasteaed jt) põhilised kohustused seoses õpilaste, õpetajate ning lastevanemate isikuandmete töötlemisega. Veebiseminari läbinu oskab leida sobivat õiguslikku alust isikuandmete töötlemiseks, oskab hinnata, millal tohib edastada isikuandmeid asutusest väljapoole, kuidas valida turvalisi IT lahendusi, mida tundides kasutada, millised reeglid kehtivad kaamerate kasutamisel haridusasutuse ruumides, samuti distantsõppe puhul.

Täpsemalt käsitletakse veebiseminaril järgnevaid teemasid:

  • Kooli kui isikuandmete vastutava töötleja põhilised kohustused andmekaitse üldmääruse ja teiste kohalduvate õigusaktide järgi
  • Millised erisused tulenevad isikuandmete töötlemisele põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest?
  • Õpilaste isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele (sh, isikuandmete avaldamine lapsevanemale, tervishoiutöötajale, teisele koolile jne) – millal tohib õpilase isikuandmeid avaldada ja milliseid reegleid peab järgima?
  • Erinevate IT lahenduste kasutamine koolitundides – kuidas valida turvalist IT lahendust?
  • Kaamerate kasutamine koolides, sh distantsõppe puhul – kas seda tohib teha ja millised on reeglid? 
  • Praktilised kaasused koolide igapäevaelust seoses õpilaste isikuandmetega

Veebiseminar on järelvaadatav 20 päeva peale selle reaalajas toimumist.

Seminari viib läbi Tea Kookmaa, NJORD advokaadibüroo vandeadvokaat, kes on laialdaste kogemustega IT õiguse ning andmekaitseõiguse spetsialist ja tunnustatud lektor.

Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke küsimused ette aadressile info@areng.ee 

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 15. jaanuar 2024

Ootame veebiseminarile osalema, et saada vajalikku infot, mida iga haridusasutus peab isikuandmete töötlemisest teadma. 

Tea Kookmaa

NJORD Advokaadibüroo

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa on advokaat Njord Advokaadibüroos, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused.

Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises.
Tea on viinud läbi andmekaitseauditeid ning aidanud ettevõtteid erinevate andmekaitsealaste probleemide lahendamisel. Sealjuures on Tea nõustanud mitmeid uudsete tehnoloogiliste lahenduste arendamisega tegelevaid ettevõtteid keerulistes andmekaitseküsimustes.
Lisaks andmekaitseauditite läbiviimisele on Teal muuhulgas kogemusi ka andmekaitsealaste mõjuhinnangute ja õigustatud huvi analüüside teostamisega.

Tea Kookmaa on ka hinnatud lektor, kes annab tihti loenguid ja seminare erinevatel õigusteemadel.

Tea Kookmaa on rahvusvaheliselt tunnustatud andmekaitse spetsialist, olles omandanud CIPP/E sertifikaadi Rahvusvahelise Andmekaitseekspertide Organisatsioonist (IAPP).

Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames.

HINNAKIRI

Seminar on tasuline ja soodushind ühele osalejale on 139.- eurot+km (registreerumisel kuni 15.01.2024)

Perioodil 16.01 kuni 19.01.2024 registreerunutele on osalemise maksumus 169.-+km.

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 15. jaanuar 2024

Veebiseminar on järelvaadatav 20 päeva peale selle reaalajas toimumist.

Tasumine: arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame veebiseminarile osalema, et saada vajalikku infot, mida iga haridusasutus peab isikuandmete töötlemisest teadma. 

Tea Kookmaa

NJORD Advokaadibüroo, vandeadvokaat

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

 

PROGRAMM