Skip to main content

Veebiseminar Digitaalehitus ja õigus

24.05.2023 kell 10-12.30 + lisatund kl 12.30-13.30 aruteluks

Viimasel ajal on palju räägitud ehitus- ja kinnisvaravaldkonna digitaliseerimisest, seda nii avaliku- kui ka erasektori tasandil. Kinnisvara- ja ehitusvaldkonna digitaliseerimisel kerkib esile mitmeid õigusküsimusi, millele varem ei ole olnud vajadust tähelepanu pöörata, näiteks seoses intellektuaalse omandi, lepinguõiguse, ärisaladusega.

Veelgi enam, need õigusküsimused kipuvad olema valdkonnaspetsiifilised. Seda eriti kinnisvara- ja ehitusvaldkonna puhul, kus omavahel teevad koostööd mitmed osapooled, valdkonda mõjutab teatud harjumuskäitumine ning töö sisu on seotud kõrge juriidilise vastutusega. 

Et luua ehitus- ja kinnisvaravaldkonnaga seotud osapooltele vähese ajakuluga selgus digitaalehitusega seotud õigusküsimustest, korraldame 24. mail kell 10-12.30 (13.30) veebiseminari “Digitaalehitus ja õigus”.

Veebiseminari läbinu teab põhilisi õigusalaseid aspekte, mis seonduvad digitaalehitusega, sealhulgas BIM mudelite loomise, muutmise ja koostööpartneritega jagamisega, samuti teab, milliseid lepinguid on vaja sõlmida oma koostööpartneritega ning milliseid muudatusi toovad uued Euroopa Liidu õigusaktid selle teema jaoks. 

Täpsemalt käsitletakse veebiseminaril järgnevaid teemasid:

 • Milliseid intellektuaalomandiõiguse nõudeid peab arvestama digitaalehituses, sh ehitusprojektide ja BIM mudelite puhul?
 • Millised lepingud peavad olema sõlmitud ehitusprojekti osapoolte vahel, seoses ehitusprojekti alusmaterjalide kasutamise ja avaldamisega?
 • Kuidas kaitsta enda ärisaladust ja konfidentsiaalset teavet?
 • Milliseid lepinguõiguslikke aspekte peab arvestama, sh seoses veateadetega BIM mudelite puhul? Kes vastutab, kas BIM mudeli koostaja või projekti teostaja?
 • Ehituse elutsükli digitaliseerimine – mida peab õiguslikust aspektist arvestama erinevate IT lahenduste juurutamisel oma (ehitus)ettevõttes või konkreetses ehitus- või projekteerimisprojektis?
 • Mida peab ehituse digitaliseerimisel teadma uutest EL õigusaktidest, sh andmemäärusest (EU Data Act)?

Veebiseminar on järelvaadatav 20 päeva peale selle reaalajas toimumist.

Seminari viib läbi Tea Kookmaa, NJORD advokaadibüroo vandeadvokaat ning TalTech Legal Labi tegevjuht, kes on laialdaste kogemustega IT õiguse ning andmekaitseõiguse spetsialist ja tunnustatud lektor.

Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke küsimused ette aadressile info@areng.ee 19. maiks 2023

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 19. mai 2023

Seminar on tasuline ja soodushind ühele osalejale on 119.- eurot+km (registreerumisel kuni 15.05.2023)

Perioodil 16.05 kuni 19.05 registreerunutele on osalemise maksumus 139.-+km.

Ootame veebiseminarile osalema, kus saate efektiivselt vajalikku infot digitaalehitusega seotud oluliste õigusküsimuste lahendamiseks.

Tea Kookmaa

NJORD Advokaadibüroo, TalTech Legal Lab

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Tea Kookmaa

Tea Kookma

Tea Kookmaa on TalTech Legal Labi tegevjuht ning vandeadvokaat NJORD Advokaadibüroos.

Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises.
Tea on viinud läbi andmekaitseauditeid ning aidanud ettevõtteid erinevate andmekaitsealaste probleemide lahendamisel. Sealjuures on Tea nõustanud mitmeid uudsete tehnoloogiliste lahenduste arendamisega tegelevaid ettevõtteid keerulistes andmekaitseküsimustes.
Lisaks andmekaitseauditite läbiviimisele on Teal muuhulgas kogemusi ka andmekaitsealaste mõjuhinnangute ja õigustatud huvi analüüside teostamisega.

Tea Kookmaa on ka hinnatud lektor, kes annab tihti loenguid ja seminare erinevatel õigusteemadel.

Tea Kookmaa on rahvusvaheliselt tunnustatud andmekaitse spetsialist, olles omandanud CIPP/E sertifikaadi Rahvusvahelise Andmekaitseekspertide Organisatsioonist (IAPP).

Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames.

HINNAKIRI

Seminar on tasuline ja soodushind ühele osalejale on 119.- eurot+km (registreerumisel kuni 15.05.2023)

Perioodil 16.05 kuni 19.05.2023 registreerunutele on osalemise maksumus 139.-+km.

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 19. mai 2023

Veebiseminar on järelvaadatav 20 päeva peale selle reaalajas toimumist.

Tasumine: arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame veebiseminarile osalema, kus saate efektiivselt vajalikku infot digitaalehitusega seotud oluliste õigusküsimuste lahendamiseks.

Tea Kookmaa

NJORD Advokaadibüroo, TalTech Legal Lab

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

PROGRAMM

10.00-11.30 Maksuseaduste olulised muudatused raamatupidajatele

Maksukonsultant Aule Kindsigo ettekande sisu:

Hiljutised maksumuudatused ja aktuaalsed küsimused

 • Lepinguriigi isiku maksuvaba tulu
 • Ukrainlaste töötasu maksustamine ja nende kulude kompenseerimise võimalused
 • II ja III pensionisamba võimalused
 • Madala maksumääraga territoorium
 • Töötamise register, ravikindlustuse tekkimine

Maksumuudatused 2023

 • Üldine maksuvaba tulu
 • Pensionäride maksuvaba tulu
 • Ehitustööde andmete esitamine
 • Platvormide kaudu saadud tulu teavitamine
 • Maa hindamine

11.40 – 13.00 Äriseadustiku olulised muudatused raamatupidajale

Äriõiguse ekspert Henrik Link´I ettekande sisu:

 • Mis on äriseadustikus muutunud ja muutumas raamatupidajate jaoks e. millega raamatupidaja, teenusepakkuja ja raamatupidamisbüroo juht kindlasti peab kursis olema ja oma töös arvestama.
 • 1. veebruaril 2023 jõustuvad äriseadustiku muudatused, millega kaotatakse osaühingutele seni kehtinud minimaalse osakapitali nõue. See muudatus kaotab ka seni kehtinud võimaluse asutada osaühinguid sissemakseid tegemata, samuti jõustuvad põhimõttelised muudatused netovara (omakapitali) arvestuspõhimõtetes. Veebiseminaril vaatame üle, milliseid muudatusi võib uus regulatsioon tuua raamatupidajate töös.

13.00 Veebiseminari lõpp