Euroopa Liidus sh. Eestis jõustuv andmekaitsereform toob endaga kaasa uued kohustused ettevõtetele, kes koguvad, töötlevad ja haldavad isikuandmeid muuhulgas ka kliendisuhtluses ja turundustegevustes.

Selleks, et ettevõtted saaksid oma andmebaasid ja protsessid viia õigeaegselt vastavusse uue määrusega, samuti teada ajakohaseimat infot määruse viimaste täienduste kohta, korraldame aktuaalse seminari „Kuidas isikuandmetega seotud tegevused viia õigeaegselt kooskõlla uue määruse nõuetega?“.

Seminaril anname osalejatele ajakohaisema infopaketi isikuandmete kaitse uue määruse nõuetest ja probleemkohtadest seoses klientide isikuandmete kogumise, salvestamise, arhiveerimise, analüüsimise, töötlemise, jagamisega kolmandatele osapooltele ja kustutamisega.

Koolitusele oleme kutsunud ka Andmekaitseinspektsiooni (AKI) esindaja, kes tutvustab ja selgitab isikuandmete kaitse üldmääruse rakendumisega seotud sisulisi nõudeid ja juhiseid, mis puudutavad klientide õigusi, kliendiandmete töötlemist ja klientidega suhtlemise korraldust seoses isikuandmetega. Samuti vastab AKI esindaja kohapeal kõigile küsimustele.

Ootame olulisele seminarile 07.veebruaril

Areng.ee meeskond

Euroopa Liidus sh. Eestis jõustuv andmekaitsereform toob endaga kaasa uued kohustused ettevõtetele, kes koguvad, töötlevad ja haldavad isikuandmeid muuhulgas ka kliendisuhtluses ja turundustegevustes.

Selleks, et ettevõtted saaksid oma andmebaasid ja protsessid viia õigeaegselt vastavusse uue määrusega, samuti teada ajakohaseimat infot määruse viimaste täienduste kohta, korraldame aktuaalse seminari „Kuidas isikuandmetega seotud tegevused viia õigeaegselt kooskõlla uue määruse nõuetega?“.

Seminaril anname osalejatele ajakohaisema infopaketi isikuandmete kaitse uue määruse nõuetest ja probleemkohtadest seoses klientide isikuandmete kogumise, salvestamise, arhiveerimise, analüüsimise, töötlemise, jagamisega kolmandatele osapooltele ja kustutamisega.

Koolitusele oleme kutsunud ka Andmekaitseinspektsiooni (AKI) esindaja, kes tutvustab ja selgitab isikuandmete kaitse üldmääruse rakendumisega seotud sisulisi nõudeid ja juhiseid, mis puudutavad klientide õigusi, kliendiandmete töötlemist ja klientidega suhtlemise korraldust seoses isikuandmetega. Samuti vastab AKI esindaja kohapeal kõigile küsimustele.

Ootame olulisele seminarile 07.veebruaril

Areng.ee meeskond

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru