PROGRAMM

10.00-10.20 Sissejuhatus

Millised on töötervishoiu ja tööohutse seaduse uute muudatustega seotud olulisemad õiguslikud reeglid? Lektor: Kristi Jõeorg, Riskianalüüs OÜ

10.20-12.00 I OSA TEEMAD

 • Millised on uued ohutegurid, millega arvestada riskianalüüside tegemisel ja töökeskkonna jälgimisel?
 • Kuidas seaduse uusi muudatusi ettevõttes rakendada ja dokumentatsioonis kajastada?
 • Kuidas muutub seaduses ja kuidas rakendada uut töötajate juhandamise ja väljaõppe reeglistikku?
 • Kuidas muutub alaealiste töötamise juriidiline reeglistik?

Lektor: Kristi Jõeorg, Riskianalüüs OÜ

12.00-12.45 lõuna

12.45-14.45  II OSA TEEMAD

 • Millised on muudatused töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ning töökeskkonnanõukogu ülesannetes, kohustustes ja vastutuses?
 • Kuidas muutub seaduses tervisekontrolli kohustus?
 • Kuidas muutub esmaabi käsitlemine?
 • Kuidas muutub tööohutuse ja töötervishoiu nõuete mittetäitmise sankstioneerimine? Milliseks muutub rahaline vastutus?

Lektor: Kristi Jõeorg, Riskianalüüs OÜ

14.45-15.00 seminari kokkuvõte

PROGRAMM

10.00-10.20 Sissejuhatus

Millised on töötervishoiu ja tööohutse seaduse uute muudatustega seotud olulisemad õiguslikud reeglid? Lektor: Kristi Jõeorg, Riskianalüüs OÜ

10.20-12.00 I OSA TEEMAD

 • Millised on uued ohutegurid, millega arvestada riskianalüüside tegemisel ja töökeskkonna jälgimisel?
 • Kuidas seaduse uusi muudatusi ettevõttes rakendada ja dokumentatsioonis kajastada?
 • Kuidas muutub seaduses ja kuidas rakendada uut töötajate juhandamise ja väljaõppe reeglistikku?
 • Kuidas muutub alaealiste töötamise juriidiline reeglistik?

Lektor: Kristi Jõeorg, Riskianalüüs OÜ

12.00-12.45 lõuna

12.45-14.45  II OSA TEEMAD

 • Millised on muudatused töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ning töökeskkonnanõukogu ülesannetes, kohustustes ja vastutuses?
 • Kuidas muutub seaduses tervisekontrolli kohustus?
 • Kuidas muutub esmaabi käsitlemine?
 • Kuidas muutub tööohutuse ja töötervishoiu nõuete mittetäitmise sankstioneerimine? Milliseks muutub rahaline vastutus?

Lektor: Kristi Jõeorg, Riskianalüüs OÜ

14.45-15.00 seminari kokkuvõte

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru