Riigikogu võttis vastu töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning see rakendus 1.01.2019. Seaduse eesmärk on vähendada tööohutuse bürokraatianõudeid ning muuta töökeskkond turvalisemaks.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus muutub võrreldes varasemate muudatustega üsna suures osas.

Osad määrused tunnistatakse kehtetuks.  Eriti suur  muutus tuleb rahalises osas – nimelt leppetrahv ja kopsakas trahv tööohutuse ning töötervishoiu nõuete mittetäitmise eest.

Seoses eelnevaga kutsume seminarile, kus selgitame põhjalikult seaduse uusi muudatusi ning räägime lahti, kuidas muudatusi kiiresti ja lihtsalt enda ettevõtte tööohutusalase dokumentatsiooniga kooskõlla viia, mida arhiveerida ja mida muuta.

Riigikogu võttis vastu töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning see rakendus 1.01.2019. Seaduse eesmärk on vähendada tööohutuse bürokraatianõudeid ning muuta töökeskkond turvalisemaks.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus muutub võrreldes varasemate muudatustega üsna suures osas.

Osad määrused tunnistatakse kehtetuks.  Eriti suur  muutus tuleb rahalises osas – nimelt leppetrahv ja kopsakas trahv tööohutuse ning töötervishoiu nõuete mittetäitmise eest.

Seoses eelnevaga kutsume seminarile, kus selgitame põhjalikult seaduse uusi muudatusi ning räägime lahti, kuidas muudatusi kiiresti ja lihtsalt enda ettevõtte tööohutusalase dokumentatsiooniga kooskõlla viia, mida arhiveerida ja mida muuta.

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru