Töötajate isiku- ja terviseandmete töötlemise seminar

02.02.2022 Zoomi veebikeskkonnas kell 10-12.30

Viimasel ajal on ettevõtetelt ja asutustelt laekunud palju küsimusi seoses olukorraga, kus tööandja ja töötaja ei tea täpselt millised reeglid kehtivad seoses isikuandmete küsimisega või esitamisega, samuti vaktsineerimisega seotud andmete ja muude terviseandmete küsimise ning säilitamisega.

Et luua selgus tööandjate ja töötajate õigustest ja kohustustest seoses töötajate isiku- ja terviseandmete küsimise, töötlemise ja säilitamisega, korraldame 02. veebruaril kell 10-12.30 veebiseminari, kus kogenud andmekaitseõiguse spetsialist ja vandeadvokaat Tea Kookmaa vastab enamlevinud küsimustele sellel teemal.

Seminaril aitame osalejatel efektiivselt ja vähese ajakuluga saada konkreetne selgus tööandjate ja töötajate õigustest seoses töötajate isiku- ja terviseandmete küsimise, töötlemise ja säilitamisega

Küsimused, millele osalejad veebiseminaril vastuse saavad, on järgmised:

 • Millised on tööandja õigused küsida töötajalt infot isiku- ja terviseandmeid, sh. infot koroonaviiruse läbipõdemise või vaktsineerimise kohta? Millised on töötaja õigused isikuandmeid avaldada või mitte avaldada?
 • Millised on tööandja õigused, kui töötaja keeldub avaldamast enda terviseandmeid, sh. vaktsineerimise infot?
 • Kas vaktsineerimata töötajaga võib töölepingu üles öelda?
 • Millised reeglid kehtivad tööandjale isiku- ja terviseandmete säilitamisel, sh. vaktsineerimisega seotud andmete ja muude terviseandmete säilitamisel?
 • Kas tööandja tohib ise avaldada töötaja vaktsineerimisega seotud teavet kolmandatele isikutele, näiteks tööandja koostööpartnerile/kliendile, kus töötaja oma ülesandeid täites viibib?
 • Kui kaua võib tööandja säilitada töötaja isiku- ja terviseandmeid, sh. infot vaktsineerituse ning haigestumiste kohta? Mis saab siis, kui töösuhe lõpeb?
 • Kas tööandja tohib maksta preemiaid või kehtestada muid boonuseid nendele töötajatele, kes on vaktsineeritud?
 • Mida tähendab õigustatud huvi isikuandmete töötlemise õigusliku alusena?
 • Milliseid tervise- jm isikuandmeid võib koguda ja jagada organisatsioonisiseselt?
 • Milliseid andmeid võib tööandja koguda tulenevalt riskianalüüsi tulemustest?
 • Kas tööandja koostatud vaktsineerimisnimekirjad võivad olla avalikud?
 • Kas kiirtestimisel osalemine ja tulemused on avalik info, kui kulud kannab tööandja?
 • Kas töötajal on kohustus teavitada tööandjat COVID-19 jt nakkushaiguste diagnoosist?
 • Kas teavitamiskohustus kehtib kokkupuudet omanud klientide suhtes?
 • Milliseid tervise- jm isikuandmeid võib/ peab jagama võimalike COVID-19 kokkupuudet omanud töötaja ja temaga lähedalt kokku puutunud kolleegide ning klientidega?

Seminari viib läbi vandeadvokaat Tea Kookmaa (Njord Advokaadibüroo), kes on laialdaste kogemustega andmekaitseõiguse spetsialist ja tunnustatud lektor.

Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke küsimused ette aadressile info@areng.ee 27. jaanuariks 2022

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 27. jaanuar 2022

Seminar on tasuline ja soodushind ühele osalejale on 89.- eurot+km (registreerumisel kuni 24.01.2022)

Perioodil 25.01 kuni 27.01 registreerunutele on osalemise maksumus 129.-+km.

Ootame online seminarile osalema, kus saate efektiivselt läbi mõelda tööandjate ja töötajate seaduslikud õigused seoses töötajate isiku- ja terviseandmete küsimise, töötlemise ja säilitamisega

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa on advokaat Njord Advokaadibüroos, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused.

Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises.
Tea on viinud läbi andmekaitseauditeid ning aidanud ettevõtteid erinevate andmekaitsealaste probleemide lahendamisel. Sealjuures on Tea nõustanud mitmeid uudsete tehnoloogiliste lahenduste arendamisega tegelevaid ettevõtteid keerulistes andmekaitseküsimustes.
Lisaks andmekaitseauditite läbiviimisele on Teal muuhulgas kogemusi ka andmekaitsealaste mõjuhinnangute ja õigustatud huvi analüüside teostamisega.

Tea Kookmaa on ka hinnatud lektor, kes annab tihti loenguid ja seminare erinevatel õigusteemadel.

Tea Kookmaa on rahvusvaheliselt tunnustatud andmekaitse spetsialist, olles omandanud CIPP/E sertifikaadi Rahvusvahelise Andmekaitseekspertide Organisatsioonist (IAPP).

Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames.

HINNAKIRI

Selgitame tööandjate ja töötajate õigusi ning kohustusi seoses töötajate isiku- ja terviseandmete küsimise, töötlemise ja säilitamisega koroonaajastul.

Veebiseminari maksumus registreerumisel kuni 24.01.2022 on 89€+km(hind ühe osaleja kohta)

Perioodil 25.01-27.01.2022 registreerujatele on maksumus 129.- eurot+km.

Tasumine: arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate efektiivselt läbi mõelda tööandjate ja töötajate seaduslikud õigused ja kohustused seoses töötajate isiku- ja terviseandmete küsimise, töötlemise ja säilitamisega

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

NB! Areng.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner! Meie koolitustega, mis on kajastatud Eesti Töötukassa veebilehel, saab tutvuda SIIN!

Vastavalt 01.07.15 jõustunud Täiskasvanute koolituse seadusele on Areng.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.181377)

PROGRAMM

xx