TÖÖÕIGUSE VEEBISEMINAR

Lektor on tunnustatud tööõiguse ekspert Thea Rohtla

14.09.2022 Zoomi keskkonnas kell 10.00-13.00  

Töölepingu seadusesse võeti üle Euroopa Liidu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta. Seadusemuudatustega seoses peavad tööandjad hakkama töötajale senisest rohkem infot andma. Töölepingu seaduse muudatused jõustusid alates 1. august 2022  ja kõikidel tööandjatel oleks oluline lähiajal ennast muudatustega põhjalikumalt kurssi viia.

Seepärast kutsume Tööõiguse veebiseminarile, kus tunnustatud tööõiguse ekspert Thea Rohtla selgitab tööõiguse seadusemuudatustega seotud kõige ajakohasemaid teemasid.

Seminari täpsemad teemad on:

TÖÖLEPINGU SEADUSE MUUDATUSED 01.08.2022 ja 01.09.2022

 • Tööandja täiendavad kohustused töötajate teavitamisel töölepingu andmetest
  • kuidas ja kus kajastada muudatused – juba töösuhtes olevate töötajatega/uute töötajatega
  • teavitamiskohustuse täitmise tõendamine
 • Katseaja üksikasjaline regulatsioon seaduses tagasi koos muudatusega
 • Ebasoodsa kohtlemise kaitse
 • Töötaja õigus sobivatele töötingimustele
 • Muud muudatused: TL ülesütlemise piirangud, puhkusetasu maksmise aeg, teise tööandja juures töötamine
 • 09.2022 kaob 13-14a alaealiste tööle võtmisel nn ooteaeg

TÖÖLEPINGU SEADUSE MUUDATUSED sügis-talv 2021

 • Kellelga ja mis tingimustel saab sõlmida muutuvtunnilepinguid
 • Keda puudutavad kollektiivlepingu seaduse muudatused

TÖÖSEADUSTE MUUDATUSED 01.04.2022:

 • Mis on oluline tööandja jaoks uuest vanemapuhkuste regulatsioonist
 • Töölepingu ülesütlemise piirangud
 • Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatused

RIIGIKOGU MENETLUSES OLEVAD EELNÕUD

 • Rikkumisest teavitaja kaitse seadus 504 SE
 • Pühade ja tähtpäevade seadus ( riigipüha langemine puhkepäevale ) 514 SE
 • Töölepingu seadus ( § 10 täiendamine-tähtajalised järjestikused lepingud ) 625 SE
 • TTOS ja TLS ( tervisekontroll+TI täiendav kontroll alaealise töölevõtmisel ) 615 SE

Veebiseminari viib läbi Thea Rohtla, Rohtla Law Office partner/jurist, endine Tallinna ja Harjumaa Töövaidluskomisjoni juhataja, tunnustatud tööõiguse ekspert

Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke küsimused ette aadressile info@areng.ee 09. septembriks 2022

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 09. september 2022

Seminar on tasuline ja maksumus registreerumisel kuni 05.09.2022 on 99€+km (hind ühe osaleja kohta)

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate vähese ajakuluga selguse tööõiguse kõige ajakohasematest teemadest ja seadusemuudatustest.

Urmas Kõiv, Areng.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Thea Rohtla

Thea Rohtla

Thea Rohtla on Rohtla Law Office OÜ omanik ja endine tööõigusbüroo Labour Consulting OÜ tegevdirektor/jurist. 

Thea on omandanud juristi hariduse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Pikka aega juhtis Thea Tallinna ja Harjumaa ühte töövaidluskomisjonidest.
Ta on paljude tööõigusalaste artiklite ja väljaannete autor ning tunnustatud lektor tööõiguse alal.

HINNAKIRI

Veebiseminaril osalemise maksumus registreerumisel kuni 05.09.2022 on 99€+km (hind ühe osaleja kohta)

Perioodil 06.09.2022-09.09.2022 registreerujatele on osalemise maksumus 139.- eurot+km (hind ühe osaleja kohta)

Tasumine toimub arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Veebiseminar on järelvaadatav ööpäevaringselt 20 päeva jooksul peale seminari toimumist.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate vähese ajakuluga selguse seadusemuudatustest ja tööõiguse kõige ajakohasematest teemadest.

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht