Üle poole aasta oleme elanud ja töötanud teistmoodi, uutmoodi. Organisatsioonid on töökorralduses ja töökeskkonnaga seotud asjades teinud mitmeid muudatusi, tegelenud viiruse leviku tõkestamisega, paljud töötajad töötavad kodukontoris.

Päris huvitav oleks ju teada, kuidas töökeskkonnaspetsialistid teistest ettevõtetest ja asutustest on oma tööd ümberkorraldanud ja kuidas neil on sellega läinud.

Et töökeskkonnaspetsialistid ja töökeskkonnavolinikud saaksid ametikaaslastega väärtuslikke kogemusi vahetada kutsume ainulaadsele kogemuskonverentsile kus on võimalik kogemusi teistelt saada ja ise teistele jagada järgmistel teemadel:

 • Hügieenijuhise koostamine – hügieeni tagamise põhimõtted
  Milliseid juhiseid on koostatud? Millised on nende sisupunktid? Kuidas on juurutatud? Kuidas on sisuliselt rakendunud?
 • Kriisijuhtimine
  Kas on koostatud kriisujuhtimise plaan? Millised on sisupunktid? Kuidas plaan töötajateni viidi ja töötajaid kaasati? Millised reaalsed tegevused olid vajalikud?
 •  Riskianalüüs- ja riskihindamine sh kodukontori riskianalüüsi koostamine
  Kuidas ajakohastati riskianalüüsi? Kuidas riskihindamine viidi läbi kodukontoris? Kuidas viidi riskianalüüsi muudatused töötajateni?
 • Töötajate juhendamine
  Kuidas viiakse läbi töötajate juhendamist? Kuidas on saavutatud juhendamiste tulemuslikkus?
 • Tööohutuse juhtimine – muudatused
  Kas seoses kriisiga on töökeskkonnalane juhtimine muutunud? Millised on peamised muudatused töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku töös?
 • Vaimse tervise juhtimine
  Milliseid tegevusi on tehtud töötajate vaimse tervise juhtimiseks? Millised on peamised märkamised ja õppetunnid?
 • Kodukontor ja kaugtöö
  Kuidas on korraldatud kaugtöö ja kodukontoris töötamine? Millised on peamised muudatused töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku töös?

NB! Igal osalejal on võimalik konverentsile välja pakkuda ka enda teema, milles soovib teiste kogemusi kuulda. Teema saab sisestada registreerimisvormis “Lisainformatsiooni“ kasti. Kõiki väljapakutud lisateemasid käsitletakse kogemuskonverentsil kindlasti.

Kogemuste vahetamises osalevad kõik konverentsi osalejad ja kogemuste vahetamist juhendab Protect Estonia OÜ innovatsiooni ja arendusjuht Kristi Jõeorg.

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru