PROGRAMM

09.30 – 10.00 Osalejate saabumine ja hommikukohv

10.00 – 10.15 Sissejuhatus kogemuskoolituse teemasse: kuidas on Eesti ettevõtetes töökoha ergonoomika lahendatud ja töötajate liikumisharjumused kujundatud?

10.15 – 11.00 Ragnar Viir (MD, Ph.D, Limited Partnership) räägib läbi arsti pilgu, mida teeb liikumatus inimese kehaga ja kuidas erinevates ettevõtetes on töötajate liikumisharjumuste kujundamine mõjutanud töötulemusi?

11.00 – 11.15 Koolitusel osalejad vahetavad omavahel kogemusi, kuidas ettevõtetes on tegeletud töötajate liikumisharjumuste kujundamisega.

11.15 – 11.40 Liina Pääbo (MTÜ Tööfüsioteraapia) räägib praktilistest ergonoomika rakendamise ja töötajate liikumapanemise nippidest.

11.40 – 12.00 Angela Aavik ettevõttest Ofit näitab ette, milliseid kehalisi harjutusi on kasulik töökohtadel läbi viia ja kuidas teostada kontoritreeninguid ja –massaaže.

12.00 – 12.45 Lõunapausi ajal on vestlusteemaks, mida töötajad puhkepauside ajal teevad, et taastada oma energiavarusid.

12.45 – 13.30 SA Terviserajad juhataja Alo Lõoke räägib populaarsust koguvatest terviseradadest, mida ettevõtted saavad paigutada oma töökeskkonda. Loengus saadud teadmiste põhjal koostab iga osaleja oma organisatsiooni terviseraja kava.

13.30 – 14.00 Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkooli tööohututuse- ja õiguse lektor) räägib kutsehaigusjuhtumitest ettevõtetes. Mis on olnud peamised tööandjate tegemata jätmised, lähtudes just füsioloogilistest riskidest.

14.00-14.30 Robert Sarv (vandeadvokaat, RS Mercatoria Advokaadibüroo) räägib kohtujuhtumitest ja vandeadvokaadi praktikatest, mis on seotud just füsioloogilsite ohuteguritega ja väheste puhkepausidega. Mida see tööandjale on kaasa toonud?

14.30 – 14.45 Energiapaus

14.45 – 15.10 Telia Eesti AS halduse osakonna juht Mari–Liis Vihul räägib TELIA uue maja innovaatilise töökeskkonna kontseptsioonist.  Mida tööohutuse ja töötervishoiu spetsialist peab silmas pidama, kui töötajad alustavad tööd täiesti uues majas ja teistmoodi töökeskkonnas?

15.10 – 15.35 Ericsson Eesti töökeskkonna juht Olavi Erikso räägib, kuidas Ericssonis pannakse inimesed liikuma ja vähendatakse istumist.

15.35 – 16.00 Tööinspektsiooni järelvalve osakonna juhataja Silja Soon toob välja, kuidas seaduse alusel mõista puhkepauside vajalikkust. Kuidas mõõta, kas puhkepaus on piisav ja mida peab jälgima puhkepauside määramisel?

16.00 – 16.15 Päeva kokkuvõte kogemuskoolituse teemasse, kus iga osaleja kirjutab endale 5 peamist tegevust, mis aitavad tema ettevõtte töötajaid olla terved ja energilised.

PROGRAMM

09.30 – 10.00 Osalejate saabumine ja hommikukohv

10.00 – 10.15 Sissejuhatus kogemuskoolituse teemasse: kuidas on Eesti ettevõtetes töökoha ergonoomika lahendatud ja töötajate liikumisharjumused kujundatud?

10.15 – 11.00 Ragnar Viir (MD, Ph.D, Limited Partnership) räägib läbi arsti pilgu, mida teeb liikumatus inimese kehaga ja kuidas erinevates ettevõtetes on töötajate liikumisharjumuste kujundamine mõjutanud töötulemusi?

11.00 – 11.15 Koolitusel osalejad vahetavad omavahel kogemusi, kuidas ettevõtetes on tegeletud töötajate liikumisharjumuste kujundamisega.

11.15 – 11.40 Liina Pääbo (MTÜ Tööfüsioteraapia) räägib praktilistest ergonoomika rakendamise ja töötajate liikumapanemise nippidest.

11.40 – 12.00 Angela Aavik ettevõttest Ofit näitab ette, milliseid kehalisi harjutusi on kasulik töökohtadel läbi viia ja kuidas teostada kontoritreeninguid ja –massaaže.

12.00 – 12.45 Lõunapausi ajal on vestlusteemaks, mida töötajad puhkepauside ajal teevad, et taastada oma energiavarusid.

12.45 – 13.30 SA Terviserajad juhataja Alo Lõoke räägib populaarsust koguvatest terviseradadest, mida ettevõtted saavad paigutada oma töökeskkonda. Loengus saadud teadmiste põhjal koostab iga osaleja oma organisatsiooni terviseraja kava.

13.30 – 14.00 Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkooli tööohututuse- ja õiguse lektor) räägib kutsehaigusjuhtumitest ettevõtetes. Mis on olnud peamised tööandjate tegemata jätmised, lähtudes just füsioloogilistest riskidest.

14.00-14.30 Robert Sarv (vandeadvokaat, RS Mercatoria Advokaadibüroo) räägib kohtujuhtumitest ja vandeadvokaadi praktikatest, mis on seotud just füsioloogilsite ohuteguritega ja väheste puhkepausidega. Mida see tööandjale on kaasa toonud?

14.30 – 14.45 Energiapaus

14.45 – 15.10 Telia Eesti AS halduse osakonna juht Mari–Liis Vihul räägib TELIA uue maja innovaatilise töökeskkonna kontseptsioonist.  Mida tööohutuse ja töötervishoiu spetsialist peab silmas pidama, kui töötajad alustavad tööd täiesti uues majas ja teistmoodi töökeskkonnas?

15.10 – 15.35 Ericsson Eesti töökeskkonna juht Olavi Erikso räägib, kuidas Ericssonis pannakse inimesed liikuma ja vähendatakse istumist.

15.35 – 16.00 Tööinspektsiooni järelvalve osakonna juhataja Silja Soon toob välja, kuidas seaduse alusel mõista puhkepauside vajalikkust. Kuidas mõõta, kas puhkepaus on piisav ja mida peab jälgima puhkepauside määramisel?

16.00 – 16.15 Päeva kokkuvõte kogemuskoolituse teemasse, kus iga osaleja kirjutab endale 5 peamist tegevust, mis aitavad tema ettevõtte töötajaid olla terved ja energilised.

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru