Kas Sinul on kõik vajalikud töötervishoiu ja tööohutusalased dokumendid olemas? Kui on, siis kas oled kindel, et need on ka õigesti vormistatud? Tihti võivad meil küll kõik dokumendid olemas olla, aga pole õigesti vormistatud või sisu on puudulik.

Selleks, et saaksid veenduda töötervshoiu- ja tööohutusalaste dokumentide õigsuses, soovitame osaleda koolitusel, kus anname juhiseid, millistele nõuetele peab tööohutus- ja töötervishoiualane dokumentatsioon vastama ja kuidas neid ise koostada.  Lisaks tutvustame sellel koolitusel esmakordselt uut töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise tarkvara VITS ehk virtuaalne töökeskkonnaspetsialist. VITS aitab organisatsioonil lihtsamalt, kuid efektiivsemalt töötervishoidu ja tööohutust korraldada.

Koolitusele annavad energiat arutelud, rühmatööd ja praktilised ülesanded.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Tööandja kohustused ja millised on nõuded töötervishoiu ja tööohutuse dokumentatsioonile
 • Töökeskkonna riskianalüüs ja dokumentatsiooni korrashoid, vormistamine ja haldamine
 • Ohutusjuhendid ja nende dokumenteerimine, vormistamine ning haldamine
 • Sisekontroll ja dokumentide ning protsesside järelvalve
 • Tervisekontroll ja dokumentatsioon
 • Töökeskkonna korraldus ja dokumenteerimine
 • Esmaabi korraldus ja dokumenteerimine
 • Töötajate juhendamine ja juhendite koostamine ning dokumenteerimine
 • Isikukaitsevahendite registreerimine ja dokumenteerimine
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine

Koolitusel osaledes:

 • saate teada, millised töötervishoiu– ja tööohutusalased dokumendid peavad igas ettevõttes olemas olema ja kuidas dokumente seaduste ning regulatsioonidega vastavuses hoida
 • saate praktiliselt harjutada tööohutuse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni koostamist
 • saate koolituselt kaasa praktikas vajalike dokumentide näidiseid
 • väljastame Teile tunnistuse, mis läheb 8–tunnise töötervishoiu ja tööohutusalase täiendõppe kategooriasse
 • Tutvustame uut töötervishoiu ja tööohutusalast abimeest VITS ehk Virtuaalne Töökeskkonnaspetsialist
 • kohtute töökeskkonnaspetsialistidega teistest ettevõtetest ja saate teada, kuidas nemad töökeskkonna alaseid probleeme lahendavad ja vajalikke dokumente korras hoiavad

Areng.ee ja Fastleader.com

Kas Sinul on kõik vajalikud töötervishoiu ja tööohutusalased dokumendid olemas? Kui on, siis kas oled kindel, et need on ka õigesti vormistatud? Tihti võivad meil küll kõik dokumendid olemas olla, aga pole õigesti vormistatud või sisu on puudulik.

Selleks, et saaksid veenduda töötervshoiu- ja tööohutusalaste dokumentide õigsuses, soovitame osaleda koolitusel, kus anname juhiseid, millistele nõuetele peab tööohutus- ja töötervishoiualane dokumentatsioon vastama ja kuidas neid ise koostada.  Lisaks tutvustame sellel koolitusel esmakordselt uut töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise tarkvara VITS ehk virtuaalne töökeskkonnaspetsialist. VITS aitab organisatsioonil lihtsamalt, kuid efektiivsemalt töötervishoidu ja tööohutust korraldada.

Koolitusele annavad energiat arutelud, rühmatööd ja praktilised ülesanded.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Tööandja kohustused ja millised on nõuded töötervishoiu ja tööohutuse dokumentatsioonile
 • Töökeskkonna riskianalüüs ja dokumentatsiooni korrashoid, vormistamine ja haldamine
 • Ohutusjuhendid ja nende dokumenteerimine, vormistamine ning haldamine
 • Sisekontroll ja dokumentide ning protsesside järelvalve
 • Tervisekontroll ja dokumentatsioon
 • Töökeskkonna korraldus ja dokumenteerimine
 • Esmaabi korraldus ja dokumenteerimine
 • Töötajate juhendamine ja juhendite koostamine ning dokumenteerimine
 • Isikukaitsevahendite registreerimine ja dokumenteerimine
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine

Koolitusel osaledes:

 • saate teada, millised töötervishoiu– ja tööohutusalased dokumendid peavad igas ettevõttes olemas olema ja kuidas dokumente seaduste ning regulatsioonidega vastavuses hoida
 • saate praktiliselt harjutada tööohutuse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni koostamist
 • saate koolituselt kaasa praktikas vajalike dokumentide näidiseid
 • väljastame Teile tunnistuse, mis läheb 8–tunnise töötervishoiu ja tööohutusalase täiendõppe kategooriasse
 • Tutvustame uut töötervishoiu ja tööohutusalast abimeest VITS ehk Virtuaalne Töökeskkonnaspetsialist
 • kohtute töökeskkonnaspetsialistidega teistest ettevõtetest ja saate teada, kuidas nemad töökeskkonna alaseid probleeme lahendavad ja vajalikke dokumente korras hoiavad

Areng.ee ja Fastleader.com

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru