TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜSI ESITAMINE TÖÖINSPEKTSIOONILE

24/7 Veebiseminar

1. septembriks olid ettevõtted ja asutused kohustatud esitama Tööinspektsioonile digitaalselt töökeskkonna riskianalüüsi. Tähtajaliselt oli kohustus töökeskkonna riskianalüüs üles laadida Tööinspektsiooni iseteenindusse 1. septembriks, kasutades sealset uut tööriista.

Kui Te pole veel jõudnud töökeskkonna riskianalüüsi Tööinspektsioonile esitada, aga Teil on soov ja kohusetunne seda siiski teha, siis soovitame abiliseks võtta põhjaliku Veebiseminari.

Veebiseminaril saab osaleja efektiivselt ja vähese ajakuluga läbi mõelda riskianalüüsi praktilise sisu. Seminari põhjalikud elektroonilised materjalid aitavad riskianalüüsi läbimõtlemisel ja Tööinspektsioonile esitamisel.

Veebiseminari saab vaadata ajast ja kohast sõltumatult ööpäevaringselt 20 päeva jooksul.

Veebiseminari täpsemad teemad:

 • Selgitame määruse “Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” täiendusi seoses koroonaviiruse ohtudega ja sellest tulenevaid nõudeid ettevõtetele/asutustele
 • Selgitame, millise riskianalüüsi peab Tööinspektsioonile esitama ja kuidas seda täpselt teha
 • Tutvustame Tööinspektsiooni tööriista, millega saate riskianalüüsi ise koostada
 • Veebiseminaril koolitaja poolt edastatavad juhised ja põhjalikud materjalid aitavad riske ja ohutegureid läbi mõelda, riskianalüüsi valmis teha ning Tööinspektsioonile edastada.

Seminar on salvestatud 31. augustil 2021

Koolitaja on Jaanika Jelistratov, VITS asutaja & tegevjuht, kes on pikaajalise kogemusega töötervishoiu ja tööohutuse koolitaja ning nõustaja

Veebiseminarile eelregistreerumise tähtaeg on 20. oktoober 2021

Seminar on tasuline ja maksumus ühele osalejale on 89 eurot+km (registreerumisel kuni 20. oktoobrini). Alates 21. oktoobrist registreerujatele on maksumus 129 eurot+km.

Ootame osalema 24/7 Veebiseminarile, kus saate efektiivselt riskianalüüsi läbi mõelda ja Tööinspektsioonile esitada

Urmas Kõiv
Areng.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Jaanika Jelistratov

Jaanika Jelistratov

Jaanika Jelistratov on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse spetsialisti eriala. Peale kooli lõpetamist spetsialiseerus ta töötervishoiu ja tööohutuse peale. Suundus tööle Riskianalüüs OÜsse. Sealtkaudu on pidanud mitmetes ettevõtetes töökeskkonnaspetsialisti ametit, koostanud hulgaliselt riskianalüüse ning täiendanud ennast pidevalt töötervishoiu ja tööohutuse temaatikal. Koolitaja ametit hakkas Jaanika pidama juba 8 aastat tagasi, kui sai esmalt koolitatud erinevaid noorteorganisatsioone meeskonnatöö, konflikitide lahendamise ning projektijuhtimise alal. Viimased neli aastat on Jaanika keskendunud põhiliselt idufirma VITS ehk Virtuaalse Töökeskkonnaspetsialisti arendamisele ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste koolituste läbiviimisele.

HINNAKIRI

Veebiseminari maksumus registreerumisel kuni 06.10.2021 on 89€+km (hind ühe osaleja kohta)

Alates 07. oktoobrist registreerujatele on maksumus 129€+km.

Tasumine toimub arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Veebiseminari online keskkonda on osalejal ligipääs ööpäevaringselt 20 päeva jooksul alates koolituse tellimisest ja arve tasumisest.

Veebiseminari online-keskkonda ligipääsu juhend

Kui oled Veebiseminarile registreerunud, siis väljastame Sulle arve. Kui oled korraldanud arve tasumise, siis saadame Sinu e-posti täpsemad juhised, kuidas Veebiseminari online-keskkonda siseneda.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate efektiivselt riskianalüüsi läbi mõelda ja Tööinspektsioonile esitada

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

NB! Areng.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner! Meie koolitustega, mis on kajastatud Eesti Töötukassa veebilehel, saab tutvuda SIIN!

Vastavalt 01.07.15 jõustunud Täiskasvanute koolituse seadusele on Areng.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.181377)

PROGRAMM

Koolituse programm toimub ajavahemikus kl 10.00-16.00 ja sisaldab järgmisi teemasid ning harjutusi.

I OSA Sissejuhatus

 • Kõnelemine ja esinemine
 • Kõnelemine kui suhtlemine
 • Kõnelemine kui eneseväljendus.
 • Kõnelemine kui dialoog
 • Hääl ja keha

II OSA „Mina“ väärtustamine ehk valmisolek kõnelemiseks

 • Millised probleemid seostuvad avaliku esinemisega ja rääkimisega üldse?
 • Kuidas saavutada enesekindlust ja vabaneda krambis olekust?
 • Enesetunne ja selle psühhofüüsika, millest sõltub hea enesetunne?
 • Psühholoogiline toetuspunkt
 • Füüsiline toetuspunkt
 • Infokanalid. Averbaalne informaatika. Infolekked
 • Lihaspinged ja nende mõju                 harjutused
 • Kehakeel e.asend, liigutused, miimika
 • Hingamine kui energeetiline protsess  harjutused
 • Hingamise põhiprobleemid
 • Kõneaparaadi valmisolek
 • Hääl, selle vabastamine ja suhtumine oma häälde  harjutused
 • Artikulatsioon e.lihasvilumus              harjutused
 • Keha tahte äratamine                           harjutuste kompleks

III OSA Mõtte väärtustamine

 • Milles seisneb mõtte (info) selguse mõistetavus ja mõjuvus?
 • Milles peituvad takistused mõtte edastamisel?
 • Mõistmine
 • Mõtlemisprotsessi katkendlikkus
 • Raskused, mis on tingitud kõnelemise, lugemise ja kirjutamise erinevustest
 • Keele psühholoogia ja grammatika
 • Kõne liigendamine                               harjutused
 • Paus
 • Loogiline rõhk ja psühholoogiline rõhk
 • Olulise ja ebaolulise eraldamine
 • Terviklikkus ja Osadus
 • Kõne struktuur. Küsimused antiteesid võrdlused, metafoorid, lood.

IV OSA Kuulaja väärtustamine

 • Ethos, pathos ja logos
 • Suhtlustõkked
 • „Rasked olud”
 • Omad ja võõrad
 • Erinevad kuulajad
 • Kuulaja staatus
 • Kogumine ja saatmine  harjutused

Koolitaja on Martin Veinmann, näitleja ja lavakõne õppejõud, kõne- ja eneseväljendust käsitleva raamatu „Vajadus  olla mõistetav“ autor. Martin on andnud üle 500 kõne- ja esinemiskoolituse nii era- kui ka avaliku sektori ettevõtetele ja asutustele.