Tööandjale on peale pandud palju tööohutusalaseid kohustusi, üks neist on töökeskkonna riskianalüüsi koostamine.

8-tunnisel koolitusel „Kuidas viia läbi sisukat töökeskkonna riskianalüüsi?“ viime läbi praktilisi ülesandeid, kus iga osaleja saab kohapeal põhjaliku riskianalüüsi koostamist harjutada.

Koolitusel käsitletavad peamised teemad:

 • Millised töötervishoiu – ja tööohutusalased nõudmised peavad olema riskianalüüsis kajastatud?
 • kuidas tuvastada kõik ettevõttes esinevad olulised töökeskkonna riskid?
 • Milliseid riske tuleb riskianalüüsis kajastada?
 • Milliseid õigusakte peab riskianalüüsi koostamisel arvestama?
 • Mida peab arvestama riskianalüüsi ettevalmistamisel?
 • Kuidas tuleks füüsikalisi, füsioloogilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja keemilisi riske õigesti hinnata?
 • Milliseid vigu tuleks riskianalüüsi koostamisel vältida?

Koolitusel osaledes:

 • saate teada, millised töötervishoiu – ja tööohutusalased nõudmised peavad olema kajastatud riskianalüüsis ja kuidas koostada riskianalüüsi nii, et sellest päriselt kasu oleks
 • saate praktiliselt harjutada töökeskkonna riskianalüüsi koostamist
 • väljastame tunnistuse, mis läheb 8–tunnise töötervishoiu ja tööohutusalase täiendõppe kategooriasse
 • kohtute töökeskkonna spetsialistidega teistest ettevõtetest ja saate teada, kuidas nemad ohutusjuhendeid koostavad

 Koolitaja on Kristi Jõeorg, Riskianalüüs OÜ juht ja tippkonsultant

Tööandjale on peale pandud palju tööohutusalaseid kohustusi, üks neist on töökeskkonna riskianalüüsi koostamine.

8-tunnisel koolitusel „Kuidas viia läbi sisukat töökeskkonna riskianalüüsi?“ viime läbi praktilisi ülesandeid, kus iga osaleja saab kohapeal põhjaliku riskianalüüsi koostamist harjutada.

Koolitusel käsitletavad peamised teemad:

 • Millised töötervishoiu – ja tööohutusalased nõudmised peavad olema riskianalüüsis kajastatud?
 • kuidas tuvastada kõik ettevõttes esinevad olulised töökeskkonna riskid?
 • Milliseid riske tuleb riskianalüüsis kajastada?
 • Milliseid õigusakte peab riskianalüüsi koostamisel arvestama?
 • Mida peab arvestama riskianalüüsi ettevalmistamisel?
 • Kuidas tuleks füüsikalisi, füsioloogilisti, bioloogilisi, psühholoogilisi ja keemilisi riske õigesti hinnata?
 • Milliseid vigu tuleks riskianalüüsi koostamisel vältida?

Koolitusel osaledes:

 • saate teada, millised töötervishoiu – ja tööohutusalased nõudmised peavad olema kajastatud riskianalüüsis ja kuidas koostada riskianalüüsi nii, et sellest päriselt kasu oleks
 • saate praktiliselt harjutada töökeskkonna riskianalüüsi koostamist
 • väljastame tunnistuse, mis läheb 8–tunnise töötervishoiu ja tööohutusalase täiendõppe kategooriasse
 • kohtute töökeskkonna spetsialistidega teistest ettevõtetest ja saate teada, kuidas nemad ohutusjuhendeid koostavad

 Koolitaja on Kristi Jõeorg, Riskianalüüs OÜ juht ja tippkonsultant

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru