RIIGIHANGETE SEADUSE MUUDATUSTE SELGITAMISE VEEBISEMINAR

Mart Parind selgitab RHS muudatustest tulenevaid sisulisI muudatusi hankijale ja pakkujale

23.08.2022 Zoomi veebikeskkonnas kell 10.-12.30

1.juunist 2022 jõustus suur hulk muudatusi Riigihangete seaduses. Kõikidest muudatustest ülevaate saamiseks korraldame 23. augustil veebiseminari kus anname efektiivselt ja vähese ajakuluga tervikliku infopaketi RHS muudatustest ning nende mõjust hankijale ja pakkujale.

Muudatusi selgitab põhjalikult jurist ja õigusteadlane ning riigihangete vaidlustuskomisjoni endine liige Mart Parind.

Veebiseminaril käsitleme terviklikult järgmisi teemasid:

 • lihthangetes
 • raamlepingute ja minikonkursside regulatsioonis
 • hankepassiga seoses
 • kvalifikatsiooni kontrollimisel
 • kõrvaldamise aluste kontrollimisel
 • ooteajaga seoses
 • vaidlustusmenetluses

Lisaks selgitame täpsemalt järgnevaid seonduvaid teemasid nagu:

 • terminoloogia
 • riigihankes osalejate ringi piiramine
 • turu-uuring
 • erandite kasutamine
 • minikonkursi võitja kvalifikatsiooni kontroll
 • hankijale esitatavad küsimused & rahuaeg
 • ärisaladus
 • pakkujate teavitamine ooteajast
 • puuetega inimestega arvestamine
 • märgiste nõudmine
 • kõrvaldamise alused
 • rahvusvahelised sanktsioonid
 • heastamine
 • teise isiku näitajatele tuginemine
 • hankepass
 • ooteaeg
 • väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
 • hankelepingu rikkumistest teavitamine
 • hankelepingu muutmine ja ülesütlemine
 • pakkumuse hindamise kriteeriumide seadmine
 • muudatused pakkumuste esitamise tähtaegades
 • muudatused lihthankemenetluses, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluses ja vaidlustus- ning kohtumenetlus

Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke küsimused ette aadressile info@areng.ee 19. augustiks 2022

Veebiseminarile eelregistreerumise tähtaeg on 19. august 2022

Seminar on tasuline ja soodushind ühele osalejale on 95.- eurot+km (registreerumisel kuni 15.08.2022)

Perioodil 16.08 kuni 19.08 registreerunutele on osalemise maksumus 135.-+km.

NB! Kui soovite osaleda nii 23.08 toimuval riigihangete seaduse muudatuste kui ka 21.09 toimuval riigihangete kohtupraktika veebiseminaridel, siis kirjutage soovist info@areng.ee . Pakume Teile soodushinnaks 160.-eurot+km (registreerumisel kuni 15.08.2022)

NB! Mõlemad veebiseminarid on järelvaadatavad 1 kuu peale veebiseminaride toimumist.

Ootame veebiseminarile osalema, kus saate efektiivselt ja vähese ajakuluga tervikliku infopaketi RHS muudatustest ning nende mõjust hankijale ja pakkujale.

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Mart Parind

Mart Parind

Mart Parind on Eesti jurist ja õigusteadlane, kelle spetsialiteetideks on Euroopa Liidu õigus, konstitutsiooniõigus, riigihankeõigus, intellektuaalomandiõigus, kohtumenetlused ja spordiõigus. Praegusel ajal töötab ta Advokaadibüroo NOVE nõunikuna, juhtides ka büroo Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondi. Samuti loeb Mart Tallinna Ülikoolis riigihankeõigust. Enne NOVE-ga liitumist oli Mart viis aastat riigihangete vaidlustuskomisjoni liige, lahendades esimese astme õigusemõistjana kokku sadu riigihankevaidlusi.
Mart on tihe esineja erinevatel konverentsidel, seminaridel ja koolitustel. Samuti on ta avaldanud arvukalt erinevaid õigusalaseid publikatsioone, neist märkimisväärsemad on tema kaasjuhtimisel ilmunud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019) ning tema verivärske raamat “Euroopa Liidu õigus. Eesti vaade” (UKU 2022).”

HINNAKIRI

 

Seminar on tasuline ja soodushind ühele osalejale on 95.- eurot+km (registreerumisel kuni 15.08.2022)

Perioodil 16.08 kuni 19.08 registreerunutele on osalemise maksumus 135.-+km.

Tasumine: arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Veebiseminarile eelregistreerumise tähtaeg on 19. august 2022

NB! Kui soovite osaleda nii 23.08 toimuval riigihangete seaduse muudatuste kui ka 21.09 toimuval riigihangete kohtupraktika veebiseminaridel, siis kirjutage soovist info@areng.ee . Pakume Teile soodushinnaks 160.-eurot+km (registreerumisel kuni 15.08.2022)

NB! Mõlemad veebiseminarid on järelvaadatavad 1 kuu peale veebiseminaride toimumist.

Ootame veebiseminarile osalema, kus saate efektiivselt ja vähese ajakuluga tervikliku infopaketi RHS muudatustest ning nende mõjust hankijale ja pakkujale.

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

PROGRAMM