Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkondades on järjest olulisemaks teemaks muutunud.

Iga tööandja kohustuseks on kaitsta töötajate tervist tööga seotud olukorras – ka psühhosotsiaalne töökeskkond on tööandja vastutuse all ning sellega seonduvad riskid tuleb hinnata ja maandada.

Psühhostsiaalsete riskide hindamise kohustus on viidud ka Töötervishoiu ja tööohutuse seadusesse. Tööandjal tuleb hinnata töökeskkonna mõju töötajate tervisele ja vajadusel võtta tarvitusele meetmeid probleemide vähendamiseks ning ennetamiseks.

Seoses eelnevaga kutsume Teie ettevõtte esindajaid seminarile, kus selgitame põhjalikult psühhosotsiaalsete ohutegurite teemat töökeskkonnas, et teaksite täpsemalt, kuidas riske kaardistada, hinnata, ennetusmeetmeid rakendada ja vajalikke tegevusi planeerida.

 

Ootame Teie ettevõtte esindajaid osalema

Areng.ee ja Riskianalüüs OÜ

Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkondades on järjest olulisemaks teemaks muutunud.

Iga tööandja kohustuseks on kaitsta töötajate tervist tööga seotud olukorras – ka psühhosotsiaalne töökeskkond on tööandja vastutuse all ning sellega seonduvad riskid tuleb hinnata ja maandada.

Psühhostsiaalsete riskide hindamise kohustus on viidud ka Töötervishoiu ja tööohutuse seadusesse. Tööandjal tuleb hinnata töökeskkonna mõju töötajate tervisele ja vajadusel võtta tarvitusele meetmeid probleemide vähendamiseks ning ennetamiseks.

Seoses eelnevaga kutsume Teie ettevõtte esindajaid seminarile, kus selgitame põhjalikult psühhosotsiaalsete ohutegurite teemat töökeskkonnas, et teaksite täpsemalt, kuidas riske kaardistada, hinnata, ennetusmeetmeid rakendada ja vajalikke tegevusi planeerida.

 

Ootame Teie ettevõtte esindajaid osalema

Areng.ee ja Riskianalüüs OÜ

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru