Skip to main content

Personalitöö kogemuskonverents 2023

08.02.2023 Hestia Hotel Europa konverentsikeskus, Paadi 5, Tallinn

Personalivaldkond on palju enamat, kui pealiskaudsel vaatlusel tundub. Personalitöötajate õlul lasub suur vastutus töökultuuri toetamisel, inimeste arengu ja töökeskkonna muudatuste juhtimisel. Personalitöös tuleb teha iga päev inimestega seotud otsuseid, mis mõjutavad organisatsiooni ja üksikisikute käekäiku.

Organisatsioonid ja töötamise meetodid, samuti seadusandlus muutuvad ajas ja vajavad personalitöötajatelt uut ja värsket vaatenurka muudatuste elluviimisel ja uute lahenduste leidmisel. See teeb personalitöö tōsiselt väljakutsuvaks igal ajahetkel. 

Kiiresti muutuvatel aegadel oleks personalitöötajatel kindlasti huvitav teada, kuidas ametikaaslased teistest ettevõtetest ja asutustest on oma tööd (ümber)korraldanud, milliseid uusi lahendusi on kasutusele võetud ja millised on uued ideed, mõtted ning arengusuunad praktilises personalitöös.

Et ametikaaslastega väärtuslikke kogemusi vahetada kutsume personalitöötajaid ainulaadsele kogemuskonverentsile kus on võimalik kogemusi teistelt saada ja ise teistele jagada järgmistel teemadel:

 • Personalitöötaja kui multitalent – kuidas tulla toime kõikide rollidega, mida personalitöötaja täitma peab? Kuidas vältida läbipõlemist?
 • Kuidas kasutada PARE poolt loodud personalivaldkonna pädevusmudelit, mis on loodud personalitöötajate enesehindamist ja -arengut toetava raamistikuna?
 • Mida saab personalitöötaja teha, et väärtuslikud töötajad töölt ei lahkuks?
 • Mille alusel kujundada hüvede paketti, mis oleks päriselt ka vajalik inimestele ning oleks samas ka ettevõtte vaatevinklist õigustatud?
 • Kuidas saavad personalitöötajad tegeleda voolavuse põhjuste ja tagajärgedega, et tööandja kuvandit toetada?
 • Millised on kaugtöö suurimad väljakutsed personalitöötaja jaoks?
 • Kuidas saab personalitöötaja toetada inimest, kui vaimse tervise häire on otseselt tingitud tööst?
 • Kas ja kuidas tööandja peaks toetama oma inimesi probleemides, mis ei ole puhtalt tööandja lahendada?
 • Kuidas saab personalitöötaja toetada inimest, kelle töötahe või töövõime on tunduvalt langenud?

NB! Igal osalejal on võimalik konverentsile välja pakkuda ka enda teema, milles soovib teiste kogemusi kuulda. Teema saab sisestada registreerimisvormis “Lisainformatsiooni“ kasti. Kõiki väljapakutud lisateemasid käsitletakse kogemuskonverentsil kindlasti.

Kogemuste vahetamises osalevad kõik konverentsi osalejad ja kogemuste vahetamist juhendavad Evely Gorobinski SOL Balticsi personali- ja kvaliteedijuht ning Tiina Sakkos Proekspert endine töökultuuri juht.

Ootame osalema ja kolleegidelt kasulikke kogemusi saama

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

MODERAATORID

Evely Gorobinski

Tiina Sakkos

Evely Gorobinski – Inimeste ja tiimide juhtimine on olnud Evely tööks juba üle 20 aasta, sellest viimased 16 aastat on ta olnud pühendunud personalijuhtimise valdkonnale. Töötajate heaolu, rõõm tehtavast tööst ja lihtne hoolimine igast inimesest on viinud teda sügavamalt kokku ka tööohutuse ja töötervishoiu teemadega. Evely on juhtinud mainitud valdkondi nii teenindus- kui tootmissektori rahvusvahelistes suurettevõtetes. Praegune töö SOL Baltics OÜ Baltikumi personali- ja kvaliteedijuhina on andnud Evelyle suurepärase võimaluse juhtida tiime ja arendada ettevõtet nii Eestis, Lätis kui Leedus. Evely on omandanud bakalaureuse kraadi EBSis rahvusvahelises ärijuhtimises ning magistrikraadi Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise erialal. PARE kaudu on Evely pikki aastaid olnud vabatahtlik panustaja Eesti personalijuhtimise ning inimeste juhtimiskvaliteedi arendamisse nii töörühmades kui juhatuse liikme ja juhatuse esimehena. Mentorina aitab ta aga edendada juhtimiskvaliteeti Eesti erinevates ettevõtetes. Evely omab personalijuhi 8. taseme kutsetunnistust ning ta on pälvinud PARE tunnustuse kui Südamega Arendaja.

Tiina Sakkos – Tiina on seda tüüpi inimene, kellele meeldivad inimesed, süsteemid, organisatsioonid ja keerulist tüüpi „suure pildi“ probleemid. Ta on ka elukestev õppija, kelle jaoks on loomulik minna tudeerima midagi uut ning selle ajal või tagajärjel ka tööalaselt eriala vahetada. Tema kogemuste pagasis on nii teeninduse kui IT arendusüksuste juhtimised, samuti ka inimeste ja kultuuri valdkonna eestvedamine. Tiina kutsumus on lahendada organisatsioonis juhtimisülesandeid ja ellu viia muutusi, mis ettevõtte toimimist oluliselt parandaks nii organisatsiooni kui inimeste jaoks. Organisatsioonid on tema arvates huvitavad elusorganismid, mis vajavad tervikuna energiat ja tähelepanu, et nad oma teel edasi kasvaks. Just nagu inimesedki. Tiina silmad säravad eriti siis, kui ettevõtte eesmärgid on saavutatud ning inimesed tema tiimis ootavad põnevusega koos uute ülesannete lahendamist.

Üks mõte, millest Tiina oma elus lähtub: “Sa lood seda, kuhu läheb su energia, aeg ja tähelepanu”. Teisisõnu – kui tegeled pidevalt probleemidega, ongi su elu probleeme täis. Kui aga tegeled uute võimaluste loomisega, tekitad endale võimaluse olla oma elus looja!

Elus üldiselt on Tiinal ka mitmeid muid rolle: ta on naine oma mehele, ema pojale, sõber ja teekaaslane paljudele toredatele inimestele enda ümber.

HINNAKIRI

Osalemise tingimused ja hinnakiri (hinnad ühe osaleja kohta)

Konverentsile registreerumine kuni 20.01.2023

4 ja enam osalejat 129 EUR
2-3 osalejat 159 EUR
1 osaleja 199 EUR

Konverentsile registreerumine perioodil 19.01.2023 – 01.02.2023

4 ja enam osalejat 159 EUR
2-3 osalejat 199 EUR
1 osaleja 249 EUR

Hindadele lisandub KM 20%

Osavõtutasu sisaldab: Konverentsil osalemist, kohvipausi ja lõunasööki.

Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele

Lisainfo ja küsimustele vastused: info@areng.ee

Registreerimise tähtaeg: 01. veebruar 2023

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult info@areng.ee. Kui loobumisest on teatatud peale 01.02.2023, siis tagastatakse 80% osavõtutasust

PROGRAMM

10.00 Sissejuhatus 

I SESSIOON

10.10-12.15 Kogemusvahetus toimub kogenud moderaatorite juhendamisel järgmistel teemadel: 

TEEMA 1: Inimeste hoidmine ja arendamine 

 • Mida saab personalitöötaja teha, et väärtuslikud töötajad töölt ei lahkuks?
 • Milline peaks olema personalitöö olulisim panus töötaja arengusse? 
 • Mis hoiab inimesed tööl õnnelikuna?

TEEMA 2: Personalitöötaja kui multitalent

 

 • Kuidas tulla toime kõigi nende rollidega, mida personalitöötajalt tänasel päeval oodatakse?
 • Kust ammutada jõudu ja vältida läbipõlemist?
 • Kuidas kasutada PARE poolt loodud personalivaldkonna pädevusmudelit, mis on loodud personalitöötajate enesehindamist ja -arengut toetava raamistikuna?

TEEMA 3: Kaugtöö, kas kasvav võimalus või õudus tööandjale?

 • Millised on kaugtöö peamised väljakutsed personalitöös ja kuidas neid lahendada? 
 • Milline on õige kogus usaldust, vabadust ja vastutust kaugtöös ja kui palju peaks valemisse lisama kontrolli?
 • Miks peaks ettevõte eelistama ja soodustama kaugtööd? Kas see peaks olema üldse teema?

Moderaator ja kogemuste jagamise juhendaja on Evely Gorobinski.

12.15-13.00 ENERGIAPAUS

II SESSIOON

13.00-15.00 Kogemusvahetus toimub kogenud moderaatorite juhendamisel järgmistel teemadel: 

TEEMA 4: Töötaja vaimne tervis ja selle tõttu töölt eemale jäämine

 • Kuidas te märkate, et kellelgi vaimne tervis ei pruugi korras olla?
 • Kas ja kuidas tööandja peaks toetama oma inimesi probleemides, mis ei ole puhtalt tööandja lahendada (pereprobleemid, psühholoogilised probleemid jm)?
 • Kuidas saab tööandja toetada inimest, kui vaimse tervise häire on otseselt tingitud tööst?
 • Kuidas käitute, kui oma lahendamata probleemide tõttu on inimene hakanud ka juba oma meeskonnale ning selle töötahtele halvasti mõjuma?
 • Kuidas käsitlete olukorda, kui inimese töövõime on vaimse tervise probleemide tõttu väga palju langenud või kui ta on tööst täitsa eemale jäänud?

TEEMA 5: Töötajatele antavate hüvede tõhusus ja õigustatus

 • Mille alusel kujundada hüvede paketti, mis oleks päriselt ka vajalik inimestele ning oleks samas ka ettevõtte vaatevinklist õigustatud?
 • Kuidas te teate, et inimesed on hüvede paketiga rahul?
 • Millisel juhul teete muudatusi, uuendusi?
 • Kas saaks ka ilma hüvede paketita nii, et kogu hüvedele kuluv raha läheks otse inimeste palgaks ning nad valivad ise, mille peale oma raha kulutavad?

TEEMA 6: Lahkuvad töötajad ning nende seos tööandja kuvandiga

 • Kes või mis mõjutab organisatsioonis kõige rohkem vabatahtliku voolavuse näitajaid?
 • Mida teha väliste mõjuritega: nt inimeste üleostmised konkurentide poolt või see hüpotees, et hübriidtöö ajastu ei soosi enam suurt pühendumist tööandjatele?
 • Kuidas te seletate koondamise põhjuseid ja tagajärgi oma organisatsioonis?
 • Kuidas saab HR tegeleda voolavuse põhjuste ja tagajärgedega, et väärt tööandja kuvandit toetada?
 • Milliseid reaalseid toiminguid te teete organisatsioonist lahkuvate (ka lahkuda soovivate) inimestega ja miks?

Moderaator ja kogemuste jagamise juhendaja on Tiina Sakkos.

15.00 kogemuskonverentsi lõpp